(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Data: 2018-06-29

Deklaracja Wsparcia Kierownictwa
Dla Polityki Bezpieczeństwa Informacji
Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu.

Wielkopolskie Centrum Onkologii wobec rosnącej wartości informacji, zwłaszcza szczególnie wrażliwych dotyczących stanu zdrowia pacjenta, jest świadome wagi zagrożeń prywatności, w tym zagrożeń przetwarzania danych osobowych.

Wielkopolskie Centrum Onkologii aktywnie wspiera podejmowanie wszelkich możliwych działań celem zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa informacji, których wystąpienie może prowadzić do utraty poufności, integralności, rozliczalności i dostępności danych, a w szczególności: do udostępnienia informacji osobom nieupoważnionym, zabrania przez osobę nieuprawnioną, przetwarzania z naruszeniem przepisów prawa oraz zmiany, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia.

Wielkopolskie Centrum Onkologii deklaruje podejmowanie działań mających na celu osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji poprzez:

  • pełne zaangażowanie i potwierdzenie potrzeby ochrony informacji, w tym przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych,
  • zapewnienie wsparcia dla inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa informacji,
  • zapewnienie środków potrzebnych przy wdrażaniu technicznych i organizacyjnych mechanizmów zabezpieczeń przetwarzanych danych,
  • stałe monitorowanie skuteczności wdrażania Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
  • zapewnienie planów i programów utrzymujących właściwą świadomość problematyki bezpieczeństwa informacji,
  • zatwierdzenie i publikowanie dokumentów związanych z ochroną informacji, w tym przetwarzanych w systemach informatycznych.

Deklaruję pełną odpowiedzialność i wsparcie za realizację przyjętej Polityki Bezpieczeństwa Informacji, w szczególności dla Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz zapewnienie odpowiednich środków i zasobów do jej wdrożenia.

 

Dyrektor
Wielkopolskiego Centrum Onkologii