l.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamowienia Przewidywany tryb Orientacyjna wartość (netto) [zł] Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1 2 3 4 5 6
1 Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chirurgii Przewodu Pokarmowego roboty budowlane przetarg nieograniczony 3 000 000,00 zł II kwartał
2 Wykonanie planowych robót remontowo-malarskich w budynkach WCO, zwiazanych z utrzymaniem obiektów – remonty bieżące roboty budowlane przetarg nieograniczony 500 000,00 zł II – III kwartał
3 Montaż układów klimatyzacyjnych (VRF, multisplit, split) w wybranych lokalizacjach szpitala usługi przetarg nieograniczony 270 000,00 zł I – II kwartał
4 Modernizacja dźwigów szpitalnych usługi przetarg nieograniczony 200 000,00 zł I kwartał
5 Wymiana systemu przyzywowego w obrębie oddziałów łóżkowych – dwa oddziały (sukcesywna wymiana) roboty budowlane przetarg nieograniczony 280 000,00 zł III kwartał
6 Meble – sukcesywna wymiana zużytych na nowe dostawy przetarg nieograniczony 130 000,00 zł I – II kwartał
7 Adaptacja bunkra dla cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej roboty budowlane przetarg nieograniczony 2 000 000,00 zł II kwartał
8 Serwis aparatury i sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego usługi przetarg nieograniczony 10 980 000,00 zł II, III, IV kwartał
9 Świadczenie całodobowego dozoru, ochrony osób i mienia oraz obiektów WCO w Poznaniu, Pile i w Kaliszu usługi przetarg nieograniczony 1 866 000,00 zł III kwartał
10 Dzierżawa analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników dostawy przetarg nieograniczony 1 000 000,00 zł III kwartał
11 Sprzęt sterylny jednorazowego użytku dostawy przetarg nieograniczony 7 696 000,00 zł II kwartał
12 Leki dostawy przetarg nieograniczony 24 374 000,00 zł II kwartał
13 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do biologii molekularnej dostawy przetarg nieograniczony 130 000,00 zł II kwartał
14 Zakup systemu sieci bezprzewodowej dostawy przetarg nieograniczony 350 000,00 zł II kwartał
15 Rozbudowa przestrzeni dyskowej dostawy przetarg nieograniczony 3 440 000,00 zł II,IV kwartał
16 Zakup systemu kierowania ruchem pacjenta dostawy przetarg nieograniczony 477 000,00 zł I II kwartał
17 Serwer produkcyjny do klastra wirtualizacyjnego – Poznań wraz z licencjami na oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych i replikacji oraz na oprogramowanie do wirtualizacji dostawy przetarg nieograniczony 840 000,00 zł I,II,III,IV kwartał
18 Zakup przełącznika modularnego 10G wraz z modułami 10G do przełaczników brzegowych dostawy przetarg nieograniczony 550 000,00 zł kwartał II
19 Rozszerzenie ilości dostępnych portów w przełączniku sieci SAN dostawy przetarg nieograniczony 144 000,00 zł I kwartał
20 Rozbudowa systemu HIS dostawy przetarg nieograniczony 869 000,00 zł II kwartał
21 Zakup licencji programu do monitorowania środowiska wirtualnego i kopii danych dostawy przetarg nieograniczony 210 000,00 zł II kwartał
22 Zakup oprogramowania do zarządzania i blokowania przenośnych nośników danych dostawy przetarg nieograniczony 200 000,00 zł I kwartał
23 Zakup oprogramowania do automatycznej, zdalnej instalacji systemów operacyjnych i oprogramowania dostawy przetarg nieograniczony 230 000,00 zł II kwartał
24 Przetarg na dostawy sukcesywne sprzętu komputerowego dostawy przetarg nieograniczony 500 000,00 zł IV kwartał
25 Odnowienie umów, wsparcia technicznego, gwarancji, licencji – 2020 dostawy przetarg nieograniczony 700 000,00 zł IV kwartał
26 Zakup sprzętu medycznego niesterylnego dostawy przetarg nieograniczony 144 000,00 zł II kwartał
27 Worki foliowe dostawy przetarg nieograniczony 366 000,00 zł II kwartał
28 Flizelina dostawy przetarg nieograniczony 370 000,00 zł III kwartał
29 Zakup odzieży ochronnej dostawy przetarg nieograniczony 120 000,00 zł II kwartał
30 Pojemniki na zużyte igły dostawy przetarg nieograniczony 130 000,00 zł IV kwartał
31 Warzywa i owoce mrożone dostawy przetarg nieograniczony 112 300,00 zł II kwartał
32 Mięso, wędliny,drób dostawy przetarg nieograniczony 254 000,00 zł III kwartał
33 Chleb i inne pieczywo dostawy przetarg nieograniczony 116 000,00 zł II kwartał
34 Produkty ogólnospożywcze dostawy przetarg nieograniczony 223 000,00 zł III kwartał
35 Warzywa i owoce dostawy przetarg nieograniczony 272 000,00 zł II,III kwartał
36 Zakup urządzenia do masowego skanowania preparatów histopatologicznych dostawy przetarg nieograniczony 1 500 000,00 zł II kwartał
37 Odczynniki do badań histopatologicznych dostawy przetarg nieograniczony 150 000,00 zł II kwartał
38 Sprzęt do badań hispotologicznych dostawy przetarg nieograniczony 170 000,00 zł IV kwartał
39 Dodatkowe licencje do systemu komputerowego planowania leczenia realizowane w środowisku wirtualnym ARIA dostawy przetarg nieograniczony 3 000 000,00 zł IV kwartał
40 Serwis aparatury terapeutycznej do radioterapii usługi przetarg nieograniczony 18 000 000,00 zł II kwartał
41 Aparatura i sprzęt medyczny dostawy przetarg nieograniczony 6 000 000,00 zł II,III,IV kwartał
42 Osprzęt elektrochirurgiczny wielorazowy + akcesoria anestezjologiczne dostawy przetarg nieograniczony 700 000,00 zł III kwartał
43 Wynajem bielizny operacyjnej wielorazowej oraz fartuchów sterylnych usługi przetarg nieograniczony 800 000,00 zł IV kwartał

Poznań, 30 grudnia 2020r.