(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat
Badania wykonywane na materiale z bloczków parafinowych w Pracowni Biologii Molekularnej
Badanie FISH Sonda
Rearanżacja genu BCL2 BCL2 Break Apart Probe (CE IVD)
Rearanżacja genu BCL6 BCL6 Break Apart Probe
Rearanżacja genu MYC MYC Break Apart Probe (CE IVD)
Rearanżacja genu MALT1 MALT1 Break Apart Probe (CE IVD)
Rearanżacja genu SS18 SS18 Break Apart Probe (CE IVD)
Rearanżacja genu FOXF1 FOXF1 Break Apart Probe
Amplifikacja genu HER-2 PathVysion HER-2 DNA Probe Kit II (CE IVD)
Amplifikacja genu HER-2 HER2 IQ FISH pharm Dx
Amplifikacja genu TP53 TP53/CEN17 Dual Color Probe (CE IVD)
Delecje genu CDKN2A CDKN2A/CEP9 (CE IVD)
Badanie CISH Sonda
Detekcja wirusa Epstein-Barr EBER – PNA (CE IVD)
Genotypowanie Metoda

Detekcja wirusa HPV (wykrywane typy: 6, 11, 16, 18, 26, 31,

33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82)

PCR w czasie rzeczywistym (test CE IVD)
Badanie MSI Metoda
Badanie niestabilności mikrosatelitarnej PCR w czasie rzeczywistym
Analiza mutacji w genach Metoda
Oznaczenie mutacji w eksonach 2, 3 i 4 genu KRAS PCR w czasie rzeczywistym (test CE IVD)
Oznaczenie mutacji w eksonach 2, 3 i 4 genu NRAS
Oznaczenie mutacji w kodonie 600 genu BRAF
Oznaczenie mutacji V600E w genie BRAF
Oznaczenie mutacji w eksonach 9, 11, 13 i 17 genu KIT Sekwencjonowanie DNA
Oznaczenie mutacji w eksonach 12, 14 i 18 genu PDGFRA
Oznaczenie mutacji Asp842Val w genie PDGFRA
Oznaczenie mutacji w eksonach 4-9 genu TP53

Oznaczenie mutacji w eksonie 9 (kodony 286 i 297) oraz w eksonie

13 (kodony 411 i 424) genu POLE