Badania wykonywane na materiale z bloczków parafinowych w Pracowni Biologii Molekularnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii
Badanie FISH Sonda
Rearanżacja genu BCL2 BCL2 Break Apart Probe (CE IVD)
Rearanżacja genu BCL6 BCL6 Break Apart Probe
Rearanżacja genu MYC MYC Break Apart Probe (CE IVD)
Rearanżacja genu MALT1 MALT1 Break Apart Probe (CE IVD)
Rearanżacja genu SS18 SS18 Break Apart Probe (CE IVD)
Rearanżacja genu FOXF1 FOXF1 Break Apart Probe
Amplifikacja genu HER-2 PathVysion HER-2 DNA Probe Kit II (CE IVD)
Amplifikacja genu TP53 TP53/CEN17 Dual Color Probe (CE IVD)
Delecje genu CDKN2A CDKN2A/CEP9 (CE IVD)
Kodelecja 1p/19q 1p36/1q25 and 19q13/19p13 FISH Probe Kit
Genotypowanie Metoda
Detekcja wirusa HPV (wykrywane typy: 6, 11, 16, 18, 26, 31,
33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82)
PCR w czasie rzeczywistym (test CE IVD)
Analiza mutacji w genach Metoda
Oznaczenie mutacji w eksonach 2, 3 i 4 genu KRAS PCR w czasie rzeczywistym (test CE IVD)
Oznaczenie mutacji w eksonach 2, 3 i 4 genu NRAS
i w kodonie 600 genu BRAF
Oznaczenie mutacji V600E w genie BRAF
Badanie niestabilności mikrosatelitarnej PCR z analizą topnienia w wysokiej rozdzielczości
Oznaczenie mutacji w eksonach 9, 11, 13 i 17 genu KIT Sekwencjonowanie DNA
Oznaczenie mutacji w eksonach 12, 14 i 18 genu PDGFRA
Oznaczenie mutacji Asp842Val w genie PDGFRA
Oznaczenie mutacji w eksonach 4-9 genu TP53
Oznaczenie mutacji w eksonie 9 (kodony 286 i 297) oraz w eksonie 13 (kodony 411 i 424) genu POLE