Program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi w makroregionie zachodnim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Źródło finansowania programu

Program dofinansowany w wysokości 1 860 288,20 zł – w 84% ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne oraz w 16% z budżetu Państwa.

 

Krótki opis

Program skierowany jest do 840 kobiet w wieku aktywności zawodowej z rozpoznanym rakiem piersi zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego, także z wielochorobowością, w trakcie i po zakończeniu chemioterapii, z powikłaniami leczenia chirurgicznego i uzupełniającego. Ma na celu zmniejszenie o 10% ryzyka wystąpienia obrzęku limfatycznego u 840 kobiet w wieku aktywności zawodowej i po leczeniu raka piersi poprzez edukację i rehabilitację oraz poprawę lub podtrzymanie wydolności fizycznej na obszarze makroregionu zachodniego (woj. lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie).

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

Kierownik projektu: dr n. med. Janusz Doś

 

Cele Programu

  • Zwiększenie skuteczności wczesnej oceny ryzyka wystąpienia obrzęku limfatycznego i monitorowania wielkości kończyn górnych przez personel medyczny;
  • Podniesienie świadomości profilaktyki przeciwobrzękowej u pacjentek i wprowadzenie działań prewencyjnych;
  • Poprawa sprawności funkcjonalnej pacjentek poddanych leczeniu chirurgicznemu raka piersi w okresie wczesnym i kształtowanie lub podtrzymywanie aktywności fizycznej w okresie późniejszym;
  • Zwiększenie dostępności do wiedzy i edukacji w zakresie konieczności podnoszenia aktywności fizycznej, utrzymania właściwej masy ciała, zastosowania odpowiedniej diety i wsparcia psychologicznego pacjentek.

 

Adresaci Programu

Program skierowany jest do pacjentek z poniższych grup:

GRUPA 1 – 400 kobiet zagrożonych wystąpieniem obrzęku limfatycznego kończyny górnej BCRL (obrzęk limfatyczny związany z rakiem piersi, ang. Breast Cancer Related Lymphederma): poddane limfadenektomii pachowej ALND (usunięcie węzłów chłonnych, ang. Axillary Lymph Node Dissection) i chirurgicznemu leczeniu raka piersi (12 m-cy)

GRUPA 2a – 40 kobiet w mniejszym stopniu zagrożone wystąpieniem obrzęku limfatycznego kończyny górnej po zabiegach z biopsją węzła wartowniczego SLNB (ang. Syntinel Lymph Node Biopsy) i chirurgicznym leczeniu raka piersi (6 m-cy)

GRUPA 2b – 400 kobiet po zabiegach z biopsją węzła wartowniczego SLNB i chirurgicznym leczeniu raka piersi z późniejszym zastosowaniem radioterapii zagrożone, na skutek promieniowania wystąpieniem obrzęku limfatycznego (12 m-cy po RTH – radioterapia, ang. Radiotherapy; ok. 13 m-cy po operacji)

 

Więcej informacji

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do Biura projektu pod numerem 61 88 50 311 lub na stronie internetowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii – Lidera Ogólnopolskiego programu profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi https://pol.onkol.kielce.pl/.