Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi – projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2017-2020

 

Źródło finansowania programu

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2017-2020

 

Krótki opis

Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi jest odpowiedzią na stały i bardzo znaczący wzrost zachorowalności na nowotwory głowy i szyi. Ta grupa chorób najczęściej diagnozowana jest w III i IV stadium zaawansowania, medycyna wówczas może zaoferować jedynie leczenie paliatywne, którego celem jest przedłużenie życia i poprawa jego komfortu. Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Nowotworów liczba nowych rozpoznań wzrosła w ostatniej dekadzie o 25% tj. z 8 694 do 10 801. Mapy Potrzeb Zdrowotnych, opracowane przez Ministerstwo Zdrowia, prognozują w latach 2015-2025 wzrost liczby zachorowań na nowotwory głowy i szyi o 10%.

Autorem Programu jest prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński, Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi.

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu w okresie od 01.09.2017 r. do 30.09.2022 r. realizować będzie projekt profilaktyczny dotyczący wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw lubuskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego, a jego główne cele to:

  • objęcie grupy docelowej 7500 mieszkańców (3000 kobiet i 4500 mężczyzn) na terenie realizacji projektu bezpłatnymi świadczeniami zdrowotnymi w ramach profilaktyki wtórnej. Grupą docelową będą osoby w wieku produkcyjnym, u których istnieje podwyższone ryzyko NGiSz tj.: w wieku 40-65 lat, są wieloletnimi palaczami, nadużywają alkoholu, mają podwyższone ryzyko zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego, u których przez ponad 3 tygodnie występuje jeden z 6 objawów niezwiązanych z infekcją górnych dróg oddechowych takich jak: pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie oraz/lub czerwone lub białe naloty w jamie ustnej, ból gardła, przewlekła chrypka, guz na szyi, niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa, ból w trakcie oraz/lub problemy z przełykaniem. Do grupy objętej programem można włączyć również osoby z wskazanej grupy wiekowej, które nie są wieloletnimi palaczami, nie nadużywają alkoholu, jak również nie mają podwyższonego ryzyka zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego, a u których przez ponad 3 tygodnie wystąpił jeden z ww. objawów
  • objęcie pracowników placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) działaniami edukacyjnymi z zakresu wiedzy o NGiSz
  • kampania edukacyjna skierowana do grupy docelowej w zakresie czynników ryzyka oraz wczesnych objawów NGiSz
  • realizacja programu wsparcia emocjonalnego dla chorych leczonych z powodu NGiSz, obejmującego spotkania chorych i ich rodzin z zespołami psychologiczno-socjalnymi
  • utworzenie i prowadzenie platformy współpracy pomiędzy interesariuszami (w tym m.in. lekarzami POZ, decydentami, organizacjami skupiającymi pacjentów z NGiSz)

Zapraszanie do programu osób badanych odbywać się będzie dwutorowo:

  • poprzez lekarzy POZ (zadaniem lekarzy POZ będzie kwalifikacja pacjentów ze swojej listy aktywnej do badań przesiewowych oraz edukacja)
  • samodzielnie poprzez bezpośredni dotarcie do ośrodka specjalistycznego, w wyniku działań edukacyjnych (przy rejestracji wymagane będzie wypełnienie ankiety dot. czynników ryzyka)

Badania grupy docelowej rozpoczną się w 2018 r.

W chwili obecnej w przygotowaniu są szkolenia edukacyjne dla lekarzy oraz organizowane jest spotkanie w ramach wsparcia emocjonalnego dla grupy osób chorych na NGiSz.

 

Rejestracja

Rejestracja na badania odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 15:00 pod numerem telefonu: 61 885 07 29 lub osobiście w Biurze Projektu, mieszczącym się w pokoju D009 Wielkopolskiego Centrum Onkologii przy ul. Garbary 15 w Poznaniu.