Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – moduł II – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach dziedzicznego niepolipowatego zespołu raka jelita grubego (HNPCC), zespołu Luncha oraz zespołu rodzinnej polipowatości (FAP)

 

Źródło finansowania programu

NFZ

 

Adresaci programu

Do programu włączani są pacjenci z mutacjami w genach MMR oraz APC a także na podstawie obciążonego wywiadu rodzinnego. Do udziału w programie konieczne jest badanie genetyczne oraz ankieta z wywiadem rodzinnym.

 

Krótki opis

Pacjentów na badanie genetyczne kieruje Poradnia Genetyki Onkologicznej

 

Formy i godziny rejestracji

  • Telefoniczna (61 8850 557, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 16.00; w środy do godziny 17.30)
  • Osobista (parter, patio, Główna Rejestracja),
  • On-line pod adresem: https://erejestracja.wco.pl/

Uwagi

Rejestracja odbywa się na podstawie skierowania od lekarza specjalisty (np. lekarza rodzinnego)