Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – moduł I – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z zespołem dziedzicznej predyspozycji do zachorowania na raka piersi i raka jajnika

 

Źródło finansowania programu

NFZ

 

Adresaci programu

Do programu kwalifikowane są osoby – nosiciele mutacji w genie BRCA1 i/lub na podstawie obciążonego wywiadu rodzinnego. Do udziału w programie konieczne jest badanie genetyczne oraz ankieta z wywiadem rodzinnym.

 

Formy i godziny rejestracji

  • Telefoniczna (61 8850 557, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 16.00; w środy do godziny 17.30)
  • Osobista (parter, patio, Główna Rejestracja),
  • On-line pod adresem: https://erejestracja.wco.pl/

 

Uwagi

Rejestracja odbywa się na podstawie skierowania od lekarza specjalisty (np. lekarza rodzinnego)

 

Więcej informacji

61 8850 668