Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

 

Źródło finansowania programu

NFZ

 

Adresaci programu

  • Kobiety w wieku 45-74 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonanej mammografii,
  • Kobiety u których upłynął 5-letni okres od leczenia chirurgicznego raka piersi (mogą być w trakcie uzupełniającej hormonoterapii HT), które w ciągu ostatniego roku nie miały wykonanej mammografii,
  • Kobiety, które zakończyły leczenie raka piersi i 5-letni proces monitorowania po zakończonym leczeniu – które w ciągu ostatniego roku nie miały wykonywanej mammografii.

Uwaga! z programu wyłączone są kobiety objęte opieką w ramach innych projektów, tj programami:

  • „Opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika” na etapie „Nadzór i badania diagnostyczne” realizowaną w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • „Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi” realizowaną w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego lub rehabilitacji leczniczej.

 

Krótki opis

W etapie podstawowym wykonywane jest mammograficzne badanie obu gruczołów piersiowych (dla każdej piersi wykonywane jest zdjęcie w dwóch projekcjach: skośnej i kranio-kaudalnej). U kobiet, u których w etapie podstawowym lekarz stwierdził nieprawidłowości wymagające dalszej diagnostyki, zależnie od zaleceń wykonywane jest USG piersi, mammografia celowana; ewentualnie biopsja cienkoigłowa lub gruboigłowa.

 

Formy i godziny rejestracji

Rejestracja telefoniczna pod nr tel. (61) 8850 945 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 15:00.

 

Uwagi

Na badanie należy wziąć: dowód osobisty i zdjęcia z poprzednich badań mammograficznych.

 

Więcej informacji

61 8850 915