Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

 

Źródło finansowania programu

NFZ

 

Adresaci programu

  • Kobiety w wieku 45-74 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonanej mammografii,
  • Kobiety u których upłynął 5-letni okres od leczenia chirurgicznego raka piersi (mogą być w trakcie uzupełniającej hormonoterapii HT), które w ciągu ostatniego roku nie miały wykonanej mammografii,
  • Kobiety, które zakończyły leczenie raka piersi i 5-letni proces monitorowania po zakończonym leczeniu – które w ciągu ostatniego roku nie miały wykonywanej mammografii.

Uwaga! z programu wyłączone są kobiety objęte opieką w ramach innych projektów, tj programami:

  • „Opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika” na etapie „Nadzór i badania diagnostyczne” realizowaną w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • „Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi” realizowaną w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego lub rehabilitacji leczniczej.

 

Krótki opis

W etapie diagnostycznym, w Zakładzie Patologii Nowotworów oceniane są preparaty cytologiczne przesłane przez realizatorów etapu podstawowego, do którego zgłosiła się pacjentka.

 

Więcej informacji

61 8850 808