Ankieta dla pacjentów

1
1. Płeć:


2. Wiek:

3. Miejsce zamieszkania:
4. Województwo:
5. Oddział, w którym odbywa / odbywała się Państwa hospitalizacja:
2
6. Jak oceniacie Państwo załatwienie formalności związanych z przyjęciem do Centrum?


6.1 Czas oczekiwania na przyjęcie przez lekarza:

7. Państwa Ocena obsługi pracy sekretariatu oddziału:8. Czy uzyskali Państwo informację o przysługujących Pacjentowi prawach i obowiązkach?


3
9. Państwa ocena pracy lekarza podczas pobytu na oddziale:9.1 Udzielił mi wyczerpującej informacji odnośnie mojego stanu zdrowia oraz przebiegu leczenia:9.2 Wyjaśnił przed badaniem, zabiegiem, znieczuleniem, cel poszczególnych działań oraz ich skutki:9.3 Uszanował moje prawo do intymności i godności osobistej:


9.4 Odpowiedział wyczerpująco na zadane pytania:


9.5 Wykazywał się uprzejmością, opiekuńczością, okazywał zrozumienie i zainteresowanie:


10. Państwa ocena pracy pielęgniarki podczas pobytu na oddziale:10.1 Udzieliła mi wyczerpującej informacji odnośnie mojego stanu zdrowia oraz przeprowadzanych procedur:


10.2 Uszanowała moje prawo do intymności i godności osobistej:


10.3 Wykazywała się uprzejmością, opiekuńczością, okazywała zrozumienie i zainteresowanie:


4
11. Czy podczas pobytu i wykonywania badań zachowane były warunki intymności?
(czy były zasunięte parawany lub zasłony, zamknięte drzwi, czy nikt niepotrzebnie nie wchodził do pomieszczenia?)12. Czy podczas pobytu w oddziale zdarzyło się coś, co wzbudziło Państwa wątpliwości lub obawy?
(np. narażenie na kontakt z zakażonym przedmiotem, wystawienie na działanie promieniowania jonizującego bez osłony, konieczność przebywania w pokoju z agresywnym pacjentem lub inne sytuacje mogące narazić Państwa zdrowie?)13. Czy czas oczekiwania na poszczególne zabiegi (diagnostyka, fizjoterapia, itp.) był satysfakcjonujący?


14. Czy w sytuacji, gdy zgłaszaliście Państwo ból lub inną dolegliwość pomoc nadeszła:15. Jak oceniacie Państwo skuteczność działania sygnalizacji przywoławczej?

5
16. Jak oceniacie Państwo jakość posiłków serwowanych podczas pobytu na oddziale?
Oceny: 5 – bardzo dobra, 4 - dobra, 3 - ani dobra, ani zła, 2 - zła, 1 – bardzo zła
Temperatura:
Świeżość:
Czas podania:
17. Jak oceniacie Państwo następujące elementy?
Oceny: 5 – bardzo dobra, 4 - dobra, 3 - ani dobra, ani zła, 2 - zła, 1 – bardzo zła
Czystość:
Temperatura:
Oznakowanie korytarzy i łatwość poruszania się po budynkach Centrum:
18. Czy otrzymaliście Państwo / rodzina / bliscy informację o tym, jak dbać o zdrowie po powrocie do domu?
19. Państwa ogólna ocena usług świadczonych w Centrum:20. Państwa ogólne spostrzeżenia i uwagi: