(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej Rejestracja online Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Ankieta dla pacjentów

1

1. Płeć:2. Wiek:


3. Miejsce zamieszkania:

4. Województwo:

5. Oddział, w którym odbywa / odbywała się Państwa hospitalizacja:

2

6. Jak oceniacie Państwo załatwienie formalności związanych z przyjęciem do Centrum?6.1 Czas oczekiwania na przyjęcie przez lekarza:


7. Państwa Ocena obsługi pracy sekretariatu oddziału:
8. Czy uzyskali Państwo informację o przysługujących Pacjentowi prawach i obowiązkach?3

9. Państwa ocena pracy lekarza podczas pobytu na oddziale:
9.1 Udzielił mi wyczerpującej informacji odnośnie mojego stanu zdrowia oraz przebiegu leczenia:
9.2 Wyjaśnił przed badaniem, zabiegiem, znieczuleniem, cel poszczególnych działań oraz ich skutki:
9.3 Uszanował moje prawo do intymności i godności osobistej:9.4 Odpowiedział wyczerpująco na zadane pytania:9.5 Wykazywał się uprzejmością, opiekuńczością, okazywał zrozumienie i zainteresowanie:10. Państwa ocena pracy pielęgniarki podczas pobytu na oddziale:
10.1 Udzieliła mi wyczerpującej informacji odnośnie mojego stanu zdrowia oraz przeprowadzanych procedur:10.2 Uszanowała moje prawo do intymności i godności osobistej:10.3 Wykazywała się uprzejmością, opiekuńczością, okazywała zrozumienie i zainteresowanie:4

11. Czy podczas pobytu i wykonywania badań zachowane były warunki intymności?
(czy były zasunięte parawany lub zasłony, zamknięte drzwi, czy nikt niepotrzebnie nie wchodził do pomieszczenia?)12. Czy podczas pobytu w oddziale zdarzyło się coś, co wzbudziło Państwa wątpliwości lub obawy?
(np. narażenie na kontakt z zakażonym przedmiotem, wystawienie na działanie promieniowania jonizującego bez osłony, konieczność przebywania w pokoju z agresywnym pacjentem lub inne sytuacje mogące narazić Państwa zdrowie?)13. Czy czas oczekiwania na poszczególne zabiegi (diagnostyka, fizjoterapia, itp.) był satysfakcjonujący?14. Czy w sytuacji, gdy zgłaszaliście Państwo ból lub inną dolegliwość pomoc nadeszła:
15. Jak oceniacie Państwo skuteczność działania sygnalizacji przywoławczej?

5

16. Jak oceniacie Państwo jakość posiłków serwowanych podczas pobytu na oddziale?
Oceny: 5 – bardzo dobra, 4 - dobra, 3 - ani dobra, ani zła, 2 - zła, 1 – bardzo zła

Temperatura:

Świeżość:

Czas podania:

17. Jak oceniacie Państwo następujące elementy?
Oceny: 5 – bardzo dobra, 4 - dobra, 3 - ani dobra, ani zła, 2 - zła, 1 – bardzo zła

Czystość:

Temperatura:

Oznakowanie korytarzy i łatwość poruszania się po budynkach Centrum:

18. Czy otrzymaliście Państwo / rodzina / bliscy informację o tym, jak dbać o zdrowie po powrocie do domu?

19. Państwa ogólna ocena usług świadczonych w Centrum:
20. Państwa ogólne spostrzeżenia i uwagi:

Pozytywne
Negatywne