Cytometria przepływowa

Pracownia Cytometrii Przepływowej

Pracownia Cytometrii Przepływowej jest częścią Zakładu Patologii Nowotworów. W pracowni wykonuje się badania z wykorzystaniem metody oceny immunofenotypu (cech antygenowych) poszczególnych populacji komórek. Cytometria przepływowa stanowi obiektywną i powtarzalną metodę stosowaną w trakcie rozpoznania i monitorowania, m.in. takich jednostek chorobowych jak:

  • rozrostów nowotworowych (zwłaszcza układu krwiotwórczego)
  • zmian odczynowych (limfadenopatie, zakażenia wirusy)
  • zaburzeń odporności (pierwotne i wtórne)
  • efektów leczenia immunosupresyjnego
  • w diagnostyce niepłodności i poronień o podłożu alloimmunologicznym.

Materiałem do badań jest krew obwodowa, szpik kostny, płyny ustrojowe, węzły chłonne dostarczone niezwłocznie po pobraniu w soli fizjologicznej.

 

Cennik badań

Lp. PANEL CENA (łącznie z ceną morfologii krwi bwodowej)
1. Komórki NK + NK/T, krew 257
2. Komórki NK + CD4/CD25, krew 297
3. Komórki NK + HLA-DR/3, krew 297
4. Komórki NK + HLA-DR/3 + CD4/CD25, krew 337
5. Komórki NK + HLA-DR/3 + CD4/CD25 + CD69, CD71, krew 377
6. Panel podstawowy – ocena fenotypowa komórek układu krwiotwórczego, w tym białaczek i chłoniaków, krew 437
7. Panel poszerzony – ocena fenotypowa komórek układu krwiotwórczego, w tym białaczek i chłoniaków, krew 617
8. Ocena fenotypowa materiału z biopsji cienkoigłowej, PMR, ciała szklistego 380
9. Ocena fenotypowa zawiesiny z materiału tkankowego 480
10. CD4/CD8 + wartości bezwzględne, krew 137
11. Borelioza – monitorowanie zakażenia krętkiem boreliozy, krew 137

Opłata za badania przy pobraniu krwi w laboratorium – płatność gotówką.

 

Informacja

Pracownia czynna:

7:25:00- 15:00 od poniedziałku do piątku

Materiał do badań jest przyjmowany od poniedziałku do piątku 7:25 – 14:00.

Badania komercyjne w godz. 8:00 – 11:00 – po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

 

Kontakt

mgr Agata Kubicka
email: agata.kubicka@wco.pl
tel. 61-8850-676

 

Pracownia współpracuje z:

  • Kliniką Leczenia Niepłodności InviMed – Poznań
  • Diagnostyką z o.o. – Niepubliczną Siecią Laboratoriów Medycznych.
  • Szpitalem Klinicznym im. H. Święcickiego UM w Poznaniu

 

Załączniki