Chirurgia onkologiczna

,

Metodami chirurgii onkologicznej leczone są w Centrum stany przednowotworowe i nowotwory skóry, tkanek miękkich i kości, nowotwory głowy i szyi, nowotwory płuc i ściany klatki piersiowej, stany przednowotworowe i nowotwory przewodu pokarmowego oraz jamy brzusznej, nowotwory ginekologiczne, stany przednowotworowe i nowotwory gruczołu piersiowego, niektóre nowotwory narządów moczowo-płciowych. Prowadzone jest także leczenie operacyjne oraz termoablacja przerzutów nowotworowych do wątroby oraz leczenie operacyjne przerzutów do płuc.

Obecnie prowadzone działalność lecznicza szpitala realizowana jest na kilku oddziałach dysponujących łącznie 158 łóżkami: na Oddziale Chirurgii Onkologicznej Chorób Przewodu Pokarmowego i Oddziale Chirurgii Onkologicznej Chorób Piersi, Oddziale Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej oraz Oddziale Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej.

Na Oddziale Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej leczenie chirurgiczne nowotworów narządów płciowych kobiety łączone jest w uzasadnionych sytuacjach z radioterapią i chemioterapią. Zintegrowane leczenie interdyscyplinarne pozwala na uzyskanie lepszych wyników leczenia poprzez optymalne kojarzenie poszczególnych metod jak i skrócenie czasu leczenia.

Wielkopolskie Centrum Onkologii specjalizuje się w leczeniu nowotworów gruczołu piersiowego. Tu rozpoczęła swoją działalność pierwsza w kraju Pracownia Biopsji Mammotomicznej, dysponująca nowoczesnym stereotaktycznym aparatem mammotomicznym. Urządzenie to umożliwia ambulatoryjne, miniinwazyjne, w znieczuleniu miejscowym, pobranie materiału diagnostycznego ze zmian niepalpacyjnych w piersi, wykrytych mammograficznie.
W leczeniu raka piersi na szeroką skalę wprowadzono metody oszczędzające oraz amputację z jednoczasową rekonstrukcją. Rozszerzono znacznie zakres zabiegów rekonstrukcyjnych po operacjach nowotworów, które wykonywane są jednoczasowo. Dzięki temu pacjent poddany okaleczającym zabiegom chirurgicznym wychodzi do domu bez szpecących blizn i defektów kosmetycznych.

W Centrum po raz pierwszy w kraju zespół prof. Pawła Murawy (ordynator I Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej) wraz z zespołem prof. Wojciecha Golusińskiego (ordynator Oddziału Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej) wykonał resekcję przełyku bez otwierania klatki piersiowej oraz jako pierwszy w Wielkopolsce resekcję przełyku według Akiyamy. W 1997 r. wprowadzono metodę paliatywnego udrażniania przełyku za pomocą lasera Nd-Yag. Dzięki współpracy z Kliniką Gastroeneterologii w Monachium wprowadzono natomiast metody laseroterapii. Obecnie WCO jest jedynym ośrodkiem laseroterapii przewodu pokarmowego w Wielkopolsce i województwie lubuskim.

WCO jako jeden z pierwszych szpitali w kraju wprowadził ocenę układu chłonnego poprzez biopsję węzła wartowniczego. Metoda ta, pozwalająca uniknąć usunięcia regionalnych węzłów chłonnych, stosowana jest zwłaszcza w leczeniu czerniaka i raka piersi.
Metoda biopsji węzła wartowniczego została wprowadzona także do leczenia chorych na raka jelita grubego. Dzięki współpracy interdyscyplinarnej, w szczególności ze specjalistami radioterapii, pacjenci z rakiem odbytnicy poddawani są w Centrum leczeniu z wykorzystaniem napromieniania przedoperacyjnego. Pozwoliło to zwiększyć liczbę operowanych chorych, u których można zaoszczędzić zwieracze.

Oddział Chirurgii Onkologicznej II kierowany był przez dr Marka Teresiaka, który jako pierwszy w Poznaniu, wprowadził w 1994 r. leczenie chirurgiczne przerzutów nowotworowych do płuc.
Obecnie w ramach Oddziału Chirurgii Onkologicznej II prowadzi działalność Pododdział Chirurgii Jednego Dnia, w ramach którego wykonywane są zabiegi chirurgiczne u pacjentów nie wymagających dłuższej hospitalizacji oraz zabiegi endoskopowe w znieczuleniu ogólnym.
Utworzony w 2007 r. Oddział Nowotworów Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej łączy możliwości laryngologii, chirurgii szczękowo-twarzowej, neurochirurgii, chirurgii tkanek miękkich głowy i szyi. Na oddziale leczeni są głównie pacjenci z nowotworami języka, dna jamy ustnej, migdałka, gardła środkowego, gardła dolnego, krtani, nowotwory szczęki, oczodołu, podstawy czaszki, tarczycy oraz części szyjnej przełyku. Ze względu na lokalizację nowotwory te najłatwiej przekraczają granice poszczególnych specjalności lekarskich, dlatego zarówno diagnozowanie, jak i leczenie wymaga odpowiedniego sprzętu, a przede wszystkim wielkich umiejętności zespołów lekarskich.

Wpisy powiązane