Badania profilaktyczne

, ,

Do kogo adresowany jest populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi?

Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi adresowany jest do Pań w wieku 45-74 lat:
  • Które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonanej mammografii,
  • U których upłynął 5-letni okres od leczenia chirurgicznego raka piersi (mogą być w trakcie uzupełniającej hormonoterapii HT), które w ciągu ostatniego roku nie miały wykonanej mammografii,
  • Które zakończyły leczenie raka piersi i 5-letni proces monitorowania po zakończonym leczeniu – które w ciągu ostatniego roku nie miały wykonywanej mammografii.
Uwaga! z programu wyłączone są kobiety objęte opieką w ramach innych projektów, tj. programami:
  • „Opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika” na etapie „Nadzór i badania diagnostyczne” realizowaną w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • „Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi” realizowaną w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego lub rehabilitacji leczniczej.

Na czym polega populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi?
Program składa się z dwóch etapów: podstawowego i pogłębionego. W etapie podstawowym wykonywane jest mammograficzne badanie obu gruczołów piersiowych (dla każdej piersi wykonywane jest zdjęcie w dwóch projekcjach: skośnej i kranio-kaudalnej). W przypadku Pań u których w etapie podstawowym lekarz stwierdził konieczność wykonania dalszej diagnostyki, zależnie od zaleceń robione jest USG piersi, mammografia celowana; ewentualnie biopsja gruboigłowa.

Jak mogę skorzystać z populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi w WCO?

W celu wykonania badań w ramach programu wczesnego wykrywania raka piersi należy zarejestrować się na wybrany termin.
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00:
  • osobista pok. 0051D lub G0509,
  • telefoniczna nr tel. (61) 8850 945.

Jakie dokumenty muszę wziąć na badanie?
Na badanie należy wziąć: dowód osobisty oraz zdjęcia z poprzednich badań mammograficznych.

Wpisy powiązane