Radioterapia

Radioterapia jest od ponad stu lat jedną z najskuteczniejszych metod walki z nowotworami. W radioterapii wykorzystuje się promieniowanie jonizujące służące do zwalczenia jak największej ilości komórek nowotworowych. Sam proces leczenia jest bezbolesny jednak jak przy każdym leczeniu możliwe jest wystąpienie skutków ubocznych. Wielkopolskie Centrum Onkologii posiada 60-letnią tradycję w napromieniowaniu chorych na nowotwory. Centrum dysponuje najnowocześniejszymi technikami leczenia w Polsce. Bardzo ważny jest fakt iż chorzy nie wymagający hospitalizacji (leczenia ambulatoryjnego) przyjmowani są bezzwłocznie (nie ma kolejek), natomiast do leczenia szpitalnego przyjmowani są w przeciągu kilkunastu dni.
W Wielkopolskim Centrum Onkologii napromienianiem leczeni są chorzy z rozpoznaniem nowotworu:
• piersi
• płuca
• przewodu pokarmowego
• regionu głowy i szyi
• układu moczowo-płciowego
• narządów płciowych kobiety
• gruczołu krokowego
• ośrodkowego układu nerwowego
• skóry
• układu krwiotwórczego i limfoidalnego
• kości i tkanek miękkich
• wieku dziecięcego (wyłącznie metodą radioterapii)
• mięsaki
• czerniaki

W zakresie radioterapii wyróżniamy podział na 2 podstawowe metody:
• teleradioterapia (RTH): leczenie z zastosowaniem źródła umieszczonego w pewnej odległości od tkanek
• brachyterapia (BTH): leczenie przy użyciu źródła promieniowania znajdującego się w bezpośrednim kontakcie z guzem

Wpisy powiązane