Cennik usług transportu sanitarnego od 01.04.2024 r.

Uwaga:

Niżej podane ceny dotyczą jednego kursu do pacjenta lub z pacjentem, w celu obliczenia prawidłowej kwoty należność należy pomnożyć razy dwa – tak samo kwotę ryczałtu, (karetka musi wrócić do miejsca wyjazdu lub dojechać po pacjenta do miejsca odbioru – kurs razy 2 – tam i z powrotem).

Odpłatność 100 %

 

Karetka transportowa (T) – tylko kierowca

Transport na terenie Poznania – ryczałt za kurs

Cena: 150 zł brutto

Transport poza terenem m. Poznania – cena za 1 km 

Cena: 3,7 zł brutto

 

Karetka specjalistyczna (S) – kierowca, lekarz i dwie osoby medyczne

Transport na terenie Poznania – ryczałt za kurs

Cena: 300 zł brutto

Transport poza terenem m. Poznania – cena za 1 km  

Cena: 8 zł brutto

 

Karetka podstawowa (P) – kierowca i dwie osoby medyczne

Transport na terenie Poznania – ryczałt za kurs

Cena: 200 zł brutto

Transport poza terenem m. Poznania – cena za 1 km

Cena: 5 zł brutto

 

Odpłatność 60 %

 

Karetka transportowa (T) – tylko kierowca

Transport na terenie Poznania – ryczałt za kurs

Cena: 90 zł brutto

Transport poza terenem m. Poznania – cena za 1 km

Cena: 2,22 zł brutto

Pakiet 2

Karetka specjalistyczna (S) – kierowca, lekarz i dwie osoby medyczne

Transport na terenie Poznania – ryczałt za kurs

Cena: 180 zł brutto

Transport poza terenem m. Poznania – cena za 1 km

Cena: 4,8 zł brutto

Pakiet 3

Karetka podstawowa (P) – kierowca i dwie osoby medyczne

Transport na terenie Poznania – ryczałt za kurs

Cena: 120 zł brutto

Transport poza terenem m. Poznania – cena za 1 km

Cena: 3 zł brutto

W razie pytań wyjaśnień udziela Pani Sylwia Zaremba z Działu Administracji, tel. 384