Cennik usług medycznych
ZAKŁAD RADIOTERAPII / BRACHYTERAPII
procedura cena od 01.04.2024r.
teleradioterapia paliatywna 2D                  7 500,00 zł
teleradioterapia radykalna 2D                20 500,00 zł
teleradioterapia radykalna/paliatywna 3D                28 000,00 zł
teleradioterapia stereotaktyczna                34 000,00 zł
tomoterapia                39 000,00 zł
teleradioterapia TBI/HBI                33 600,00 zł
teleradioterapia TSEI                34 000,00 zł
teleradioterapia konformalna                34 000,00 zł
teleradioterapia IMRT                42 000,00 zł
teleradioterapia IGRT                42 000,00 zł
teleradioterapia bramkowana                42 000,00 zł
teleradioterapia z użyciem aparatu CyberKnife                45 000,00 zł
założenie  znacznika radioterapii (1 szt.)                  1 800,00 zł
założenie  znacznika radioterapii (2 szt.)                  2 200,00 zł
założenie  znacznika do radioterapii (3 szt.)                  2 800,00 zł
założenie  znacznika do radioterapii (4 szt.)                  3 400,00 zł
założenie  znacznika do radioterapii (5 szt.)                  4 000,00 zł
założenie  znacznika do radioterapii (6 szt.)                  4 600,00 zł
brachyterapia śródtkankowa/śródmaciczna w oparciu o planowanie 3D                39 200,00 zł
brachyterapia powierzchniowa w oparciu o planowanie 3D                18 000,00 zł
brachyterapia standardowa 2D                15 000,00 zł
brachyterapia z zastosowaniem implantów stałych                60 000,00 zł
brachyterapia konformalna real time                25 000,00 zł
hipertermia do teleradioterapii/brachyterapii                  7 060,00 zł