Cennik usług medycznych
ZAKŁAD RADIOLOGII
procedura cena od 01.04.2024r.
zdjęcia klatki piersiowej tylno-przednie i boczne                       75,00 zł
skopia klatki piersiowej                       75,00 zł
zdjęcie klatki piersiowej przyłóżkowe                       75,00 zł
zdjęcia czaszki przednio-tylne i boczne                       75,00 zł
zdjęcie żuchwy przednio-tylne                       75,00 zł
zdjęcie żuchwy boczne lewe                       75,00 zł
zdjęcie żuchwy boczne prawe                       75,00 zł
zdjęcie twarzoczaszki                       75,00 zł
zdjęcie zatok przynosowych                       75,00 zł
zdjęcie tchawicy przednio-tylne i boczne                       75,00 zł
zdjęcie kręgosłupa w odcinku szyjnym                       75,00 zł
zdjęcie kręgosłupa skośne (w odcinku szyjnym)                       75,00 zł
zdjęcie kręgosłupa w odcinku piersiowym                       75,00 zł
zdjęcie kręgosłupa skośne (w odcinku piersiowym)                       75,00 zł
zdjęcie kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym                       75,00 zł
zdjęcie kręgosłupa skośne (w odcinku lędźwiowo-krzyżowym)                       75,00 zł
zdjęcie łopatki lewej                       75,00 zł
zdjęcie łopatki prawej                       75,00 zł
zdjęcie obojczyka lewego                       75,00 zł
zdjęcie obojczyka prawego                       75,00 zł
zdjęcie mostka                       75,00 zł
zdjęcie żeber str. lewa                       75,00 zł
zdjęcie żeber str. prawa                       75,00 zł
zdjęcie kości ramiennej lewej                       75,00 zł
zdjęcie kości ramiennej prawej                       75,00 zł
zdjęcie kości przedramienia lewego                       75,00 zł
zdjęcie kości przedramienia prawego                       75,00 zł
zdjęcie kości nadgarstka lewego                       75,00 zł
zdjęcie kości nadgarstka prawego                       75,00 zł
zdjęcie kości ręki lewej                       75,00 zł
zdjęcie kości ręki prawej                       75,00 zł
zdjęcie kości udowej lewej                       75,00 zł
zdjęcie kości udowej prawej                       75,00 zł
zdjęcie kości goleni lewej                       75,00 zł
zdjęcie kości goleni prawej                       75,00 zł
zdjęcie kości stopy lewej                       75,00 zł
zdjęcie kości stopy prawej                       75,00 zł
zdjęcie stawu ramiennego lewego                       75,00 zł
zdjęcie stawu ramiennego prawego                       75,00 zł
zdjęcie stawu łokciowego lewego                       75,00 zł
zdjęcie stawu łokciowego prawego                       75,00 zł
zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych                       75,00 zł
zdjęcie stawu biodrowego lewego                       75,00 zł
zdjęcie stawu biodrowego prawego                       75,00 zł
zdjęcie stawów kolanowych (obydwu)                       75,00 zł
zdjęcie stawu kolanowego lewego                       75,00 zł
zdjęcie stawu kolanowego prawego                       75,00 zł
zdjęcie stawu skokowego lewego                       75,00 zł
zdjęcie stawu skokowego prawego                       75,00 zł
zdjęcie kości miednicy                       75,00 zł
badanie kontrastowe przełyku                     225,00 zł
zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej                       75,00 zł
wlew cieniujący jelita grubego                  1 000,00 zł
badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego                     315,00 zł
pasaż jelita cienkiego                     685,00 zł
badanie zespolenia pooperacyjnego                     370,00 zł
fistulografia                     380,00 zł
urografia z kontrastem niejonowym                     675,00 zł
cholangografia /T dren/                     305,00 zł
zdjęcie tkanek miękkich kończyny górnej                       75,00 zł
zdjęcie tkanek miękkich kończyny dolnej                       75,00 zł
mammografia/mammografia + usg                     145,00 zł
mammografia celowana – jedna pierś/ mammografia celowana + usg –  jedna pierś                     145,00 zł
mammografia z kontrastem/mammografia z kontrastem + usg                     615,00 zł
tomosynteza/tomosynteza + usg                     235,00 zł
tomosynteza – jedna pierś/tomosynteza – jedna pierś + usg                     145,00 zł
USG piersi bez dołów pachowych                     135,00 zł
USG piersi z dołami pachowymi                     135,00 zł
USG blizn po obustronnej mastektomii + doły pachowe                     135,00 zł
USG dołów pachowych                     135,00 zł
USG szyi kompleksowe (ślinianka, węzły, tarczyca)                     170,00 zł
USG tarczycy                     135,00 zł
USG węzłów chłonnych szyi                     135,00 zł
USG ślinianek                     135,00 zł
USG zmiany w obrębie tułowia (tkanki miękkie)                     135,00 zł
USG jamy opłucnej                     135,00 zł
USG narządów jamy brzusznej                     135,00 zł
USG narządów miednicy mniejszej                     135,00 zł
USG narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej                     135,00 zł
USG zmiany w obrębie kończyn (tkanki miękkie)                     135,00 zł
USG jąder                     135,00 zł
USG pachwin                     135,00 zł
USG gruczołu krokowego przez odbyt                     135,00 zł
USG żył głębokich                     135,00 zł
USG doppler tętnic szyjnych                     170,00 zł
KT badanie bez kontrastu (1 obszar anatomiczny)                     350,00 zł
KT badanie z kontrastem (1 obszar anatomiczny)                     850,00 zł
KT z angiografią (1 obszar anatomiczny)                     705,00 zł
kolonografia KT                  1 120,00 zł
planowanie TK radioterapii bez kontrastu                     115,00 zł
planowanie TK radioterapii z kontrastem                     675,00 zł
rezonans magnetyczny – badanie bez kontrastu (1 obszar anatomiczny)                     760,00 zł
rezonans magnetyczny – badanie z kontrastem (1 obszar anatomiczny)                  1 065,00 zł
rezonans magnetyczny – badanie z kontrastem hepatotropowym                  2 500,00 zł
rezonans magnetyczny z angiografią (1 obszar anatomiczny)                     785,00 zł
rezonans magnetyczny głowy ze spektroskopią                  1 065,00 zł
MR planowanie radioterapii stereotaktycznej bez kontrastu                     170,00 zł
MR planowanie radioterapii IMRT bez kontrastu                     170,00 zł
MR planowanie radioterapii konformalnej bez kontrastu                     280,00 zł
MR planowanie radioterapii stereotaktycznej z kontrastem                     740,00 zł
MR planowanie radioterapii IMRT z kontrastem                     750,00 zł
MR planowanie radioterapii konformalnej z kontrastem                     740,00 zł
biopsja gruboigłowa pod kontrolą KT (pobranie materiału)                     430,00 zł
biopsja cienkoigłowa pod kontrolą KT (pobranie materiału)                     225,00 zł
konsultacja dostarczonego badania: RTG                       80,00 zł
konsultacja dostarczonego badania: MMR                     100,00 zł
konsultacja dostarczonego badania: KT                     260,00 zł
konsultacja dostarczonego badania: MR                     260,00 zł