(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

 

Cennik usług medycznych
ZAKŁAD RADIOLOGII
Procedura          cena od 10.10.2022 r.
zdjęcia klatki piersiowej tylno-przednie i boczne                       66,00 zł
skopia klatki piersiowej                       66,00 zł
zdjęcie klatki piersiowej przyłóżkowe                       83,00 zł
zdjęcia czaszki przednio-tylne i boczne                       66,00 zł
zdjęcie żuchwy przednio-tylne                       66,00 zł
zdjęcie żuchwy boczne lewe                       66,00 zł
zdjęcie żuchwy boczne prawe                       66,00 zł
zdjęcie twarzoczaszki                       66,00 zł
zdjęcie zatok przynosowych                       66,00 zł
zdjęcie tchawicy przednio-tylne i boczne                       66,00 zł
zdjęcie kręgosłupa w odcinku szyjnym                       66,00 zł
zdjęcie kręgosłupa skośne (w odcinku szyjnym)                       66,00 zł
zdjęcie kręgosłupa w odcinku piersiowym                       66,00 zł
zdjęcie kręgosłupa skośne (w odcinku piersiowym)                       66,00 zł
zdjęcie kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym                       66,00 zł
zdjęcie kręgosłupa skośne (w odcinku lędźwiowo-krzyżowym)                       66,00 zł
zdjęcie łopatki lewej                       66,00 zł
zdjęcie łopatki prawej                       66,00 zł
zdjęcie obojczyka lewego                       66,00 zł
zdjęcie obojczyka prawego                       66,00 zł
zdjęcie mostka                       66,00 zł
zdjęcie żeber str. lewa                       66,00 zł
zdjęcie żeber str. prawa                       66,00 zł
zdjęcie kości ramiennej lewej                       66,00 zł
zdjęcie kości ramiennej prawej                       66,00 zł
zdjęcie kości przedramienia lewego                       66,00 zł
zdjęcie kości przedramienia prawego                       66,00 zł
zdjęcie kości nadgarstka lewego                       66,00 zł
zdjęcie kości nadgarstka prawego                       66,00 zł
zdjęcie kości ręki lewej                       66,00 zł
zdjęcie kości ręki prawej                       66,00 zł
zdjęcie kości udowej lewej                       66,00 zł
zdjęcie kości udowej prawej                       66,00 zł
zdjęcie kości goleni lewej                       66,00 zł
zdjęcie kości goleni prawej                       66,00 zł
zdjęcie kości stopy lewej                       66,00 zł
zdjęcie kości stopy prawej                       66,00 zł
zdjęcie stawu ramiennego lewego                       66,00 zł
zdjęcie stawu ramiennego prawego                       66,00 zł
zdjęcie stawu łokciowego lewego                       66,00 zł
zdjęcie stawu łokciowego prawego                       66,00 zł
zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych                       66,00 zł
zdjęcie stawu biodrowego lewego                       66,00 zł
zdjęcie stawu biodrowego prawego                       66,00 zł
zdjęcie stawów kolanowych (obydwu)                       66,00 zł
zdjęcie stawu kolanowego lewego                       66,00 zł
zdjęcie stawu kolanowego prawego                       66,00 zł
zdjęcie stawu skokowego lewego                       66,00 zł
zdjęcie stawu skokowego prawego                       66,00 zł
zdjęcie kości miednicy                       66,00 zł
badanie kontrastowe przełyku                     200,00 zł
zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej                       66,00 zł
wlew cieniujący jelita grubego                     890,00 zł
badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego                     280,00 zł
pasaż jelita cienkiego                     610,00 zł
badanie zespolenia pooperacyjnego                     330,00 zł
fistulografia                     340,00 zł
urografia z kontrastem niejonowym                     600,00 zł
cholangografia /T dren/                     270,00 zł
zdjęcie tkanek miękkich kończyny górnej                       66,00 zł
zdjęcie tkanek miękkich kończyny dolnej                       66,00 zł
mammografia/mammografia + usg                     130,00 zł
mammografia celowana – jedna pierś/ mammografia celowana + usg –  jedna pierś                     130,00 zł
mammografia z kontrastem/mammografia z kontrastem + usg                     550,00 zł
tomosynteza/tomosynteza + usg                     210,00 zł
tomosynteza – jedna pierś/tomosynteza – jedna pierś + usg                     130,00 zł
USG piersi bez dołów pachowych                     120,00 zł
USG piersi z dołami pachowymi                     120,00 zł
USG blizn po obustronnej mastektomii + doły pachowe                     120,00 zł
USG dołów pachowych                     120,00 zł
USG szyi kompleksowe (ślinianka, węzły, tarczyca)                     150,00 zł
USG tarczycy                     120,00 zł
USG węzłów chłonnych szyi                     120,00 zł
USG ślinianek                     120,00 zł
USG zmiany w obrębie tułowia (tkanki miękkie)                     120,00 zł
USG jamy opłucnej                     120,00 zł
USG narządów jamy brzusznej                     150,00 zł
USG narządów miednicy mniejszej                     120,00 zł
USG narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej                     120,00 zł
USG zmiany w obrębie kończyn (tkanki miękkie)                     120,00 zł
USG jąder                     120,00 zł
USG pachwin                     120,00 zł
USG gruczołu krokowego przez odbyt                     120,00 zł
USG żył głębokich                     120,00 zł
USG doppler tętnic szyjnych                     150,00 zł
KT badanie bez kontrastu (1 obszar anatomiczny)                     300,00 zł
KT badanie z kontrastem (1 obszar anatomiczny)                     630,00 zł
KT z angiografią (1 obszar anatomiczny)                     630,00 zł
kolonografia KT                  1 000,00 zł
planowanie TK radioterapii bez kontrastu                     100,00 zł
planowanie TK radioterapii z kontrastem                     600,00 zł
rezonans magnetyczny – badanie bez kontrastu (1 obszar anatomiczny)                     680,00 zł
rezonans magnetyczny – badanie z kontrastem (1 obszar anatomiczny)                     950,00 zł
rezonans magnetyczny – badanie z kontrastem hepatotropowym                  2 200,00 zł
rezonans magnetyczny z angiografią (1 obszar anatomiczny)                     700,00 zł
rezonans magnetyczny głowy ze spektroskopią                     950,00 zł
MR planowanie radioterapii stereotaktycznej bez kontrastu                     150,00 zł
MR planowanie radioterapii IMRT bez kontrastu                     150,00 zł
MR planowanie radioterapii konformalnej bez kontrastu                     250,00 zł
MR planowanie radioterapii stereotaktycznej z kontrastem                     660,00 zł
MR planowanie radioterapii IMRT z kontrastem                     670,00 zł
MR planowanie radioterapii konformalnej z kontrastem                     660,00 zł
biopsja gruboigłowa pod kontrolą KT (pobranie materiału)                     385,00 zł
biopsja cienkoigłowa pod kontrolą KT (pobranie materiału)                     200,00 zł
konsultacja dostarczonego badania: RTG                       60,00 zł
konsultacja dostarczonego badania: MMR                       75,00 zł
konsultacja dostarczonego badania: KT                     230,00 zł
konsultacja dostarczonego badania: MR                     230,00 zł