Cennik usług medycznych
ZAKŁAD FIZJOTERAPII ONKOLOGICZNEJ
procedura cena od 01.04.2024r.
konsultacja fizjoterapeutyczna                     115,00 zł
osobodzień w ośrodku dziennym rehabilitacji                     280,00 zł
ocena lokomocji                       40,00 zł
ocena samoobsługi                       40,00 zł
ocena sprawności manualnej                       40,00 zł
ocena funkcjonalna kręgosłupa i miednicy                       40,00 zł
ocena równowagi i stabilności ciała                       30,00 zł
oceny funkcjonalne – inne                       35,00 zł
ocena  potrzeb zaopatrzenia ortotycznego                       30,00 zł
ocena potrzeb zaopatrzenia protetycznego                       30,00 zł
manualna ocena siły mięśniowej – Test Lovetta                       40,00 zł
dynamometryczna ocena siły mięśnii                       40,00 zł
tensometryczna ocena siły mięśniowej                       40,00 zł
badanie mięśni – inne                       40,00 zł
badanie zakresów ruchów kręgosłupa                       40,00 zł
badanie zakresów ruchów stawów obwodowych                       40,00 zł
pomiar obwodów części ciala                       40,00 zł
ocena stanu neuromotorycznego                       40,00 zł
elektrodiagnostyka                       40,00 zł
ćwiczenia bierne wykonywane manualnie                       40,00 zł
ćwiczenia bierne redresyjne                       40,00 zł
ćwiczenia czynno-bierne                       40,00 zł
ćwiczenia wspomagane                       40,00 zł
ćwiczenia prowadzone                       40,00 zł
inne ćwiczenia z udziałem fizjoterapeuty                       40,00 zł
ćwiczenia czynne wolne                       30,00 zł
ćwiczenia samowspomagane                       30,00 zł
ćwiczenia czynne w odciążeniu                       40,00 zł
ćwiczenia izometryczne                       40,00 zł
ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem                       40,00 zł
ćwiczenia izotoniczne                       40,00 zł
ćwiczenia izokinetyczne                       40,00 zł
odtwarzanie gry stawowej                       40,00 zł
mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa                       40,00 zł
mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa                       40,00 zł
mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa                       40,00 zł
mobilizacja malych stawów                       30,00 zł
mobilizacja dużych stawów                       40,00 zł
ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie                       40,00 zł
usprawnianie układu oddechowego – oklepywanie                       30,00 zł
drenaż ułożeniowy                       40,00 zł
czynne ćwiczenia oddechowe                       30,00 zł
ćwiczenia oddechowe czynne z oporem                       40,00 zł
nauka kaszlu i odksztuszania                       40,00 zł
ćwiczenia równoważne                       40,00 zł
ćwiczenia rozluźniające i relaksujące                       40,00 zł
ćwiczenia sprawności manualnej                       40,00 zł
ćwiczenia samoobsługi                       40,00 zł
ćwiczenia zespołowe                       70,00 zł
ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne                       40,00 zł
ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe                       70,00 zł
ćwiczenia koordynacji ruchowej                       40,00 zł
poizometryczna relaksacja mięśni                       30,00 zł
ćwiczenia ułożeniowe Bürgera                       40,00 zł
ćwiczenia synergistyczne                       40,00 zł
pionizacja bierna                       40,00 zł
pionizacja czynna                       40,00 zł
przygotowanie do chodzenia                       40,00 zł
nauka czynności lokomocyjnych                       40,00 zł
dopasowanie aparatów ortopedycznych                       40,00 zł
ćwiczenia używania protez i aparatów ortopedycznych                       40,00 zł
nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym                       40,00 zł
streching mięśni lub ścięgien                       40,00 zł
streching powięzi                       40,00 zł
ciepłe suche okłady                       30,00 zł
trening interwałowy na bieżni lub cykloergomertze rowerowym                       40,00 zł
trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym                       40,00 zł
trening stacyjny                       70,00 zł
trening marszowy                       40,00 zł
trening marszowy z przyborami                       40,00 zł
metody neurofizjologiczne – Metoda NDT Bobath                       40,00 zł
metody neurofizjologiczne – Metoda PNF                       40,00 zł
metody neurofizjologiczne – ćwiczenia wspomagane zastępczym sprzężeniem zwrotnym (biofeetback)                       40,00 zł
plastrowanie dynamiczne /kinesiology taping/                       40,00 zł
metody terapii manualnej – inne / mobilizacja blizn                       30,00 zł
masaż klasyczny – częściowy                       40,00 zł
masaż pneumatyczny                       70,00 zł
masaż – inny                       45,00 zł
prądy TENS                       40,00 zł
drenaż limfatyczny ogólny                       75,00 zł
inne zabiegi fizjoterapeutyczne – nałożenie bandaży wielowarstwowych lub odzieży kompresyjnej                     385,00 zł
zabiegi fizjoterapeutyczne – inne                       40,00 zł
pakiet zabiegów fizjoterapeutycznych 101                     145,00 zł
pakiet zabiegów fizjoterapeutycznych 102                     110,00 zł
pakiet zabiegów fizjoterapeutycznych 103                     110,00 zł
pakiet zabiegów fizjoterapeutycznych 104                     145,00 zł
drenaż limfatyczny miejscowy                       40,00 zł
kąpiel wirowa kończyn dolnych                       35,00 zł
kąpiel wirowa kończyn górnych                       35,00 zł
masaż wibracyjny                       40,00 zł
metody terapii manualnej – inne                       40,00 zł