Cennik usług medycznych
ZAKŁAD FIZJOTERAPII ONKOLOGICZNEJ
Procedura      cena od 10.10.2022 r.
konsultacja fizjoterapeutyczna                     100,00 zł
osobodzień w ośrodku dziennym rehabilitacji                     250,00 zł
ocena lokomocji                       32,00 zł
ocena samoobsługi                       32,00 zł
ocena sprawności manualnej                       33,00 zł
ocena funkcjonalna kręgosłupa i miednicy                       33,00 zł
ocena równowagi i stabilności ciała                       27,00 zł
oceny funkcjonalne – inne                       28,00 zł
ocena  potrzeb zaopatrzenia ortotycznego                       27,00 zł
ocena potrzeb zaopatrzenia protetycznego                       27,00 zł
manualna ocena siły mięśniowej – Test Lovetta                       33,00 zł
dynamometryczna ocena siły mięśnii                       32,00 zł
tensometryczna ocena siły mięśniowej                       32,00 zł
badanie mięśni – inne                       33,00 zł
badanie zakresów ruchów kręgosłupa                       33,00 zł
badanie zakresów ruchów stawów obwodowych                       33,00 zł
pomiar obwodów części ciala                       33,00 zł
ocena stanu neuromotorycznego                       33,00 zł
elektrodiagnostyka                       33,00 zł
ćwiczenia bierne wykonywane manualnie                       33,00 zł
ćwiczenia bierne redresyjne                       33,00 zł
ćwiczenia czynno-bierne                       33,00 zł
ćwiczenia wspomagane                       33,00 zł
ćwiczenia prowadzone                       33,00 zł
inne ćwiczenia z udziałem fizjoterapeuty                       33,00 zł
ćwiczenia czynne wolne                       26,00 zł
ćwiczenia samowspomagane                       26,00 zł
ćwiczenia czynne w odciążeniu                       33,00 zł
ćwiczenia izometryczne                       33,00 zł
ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem                       33,00 zł
ćwiczenia izotoniczne                       33,00 zł
ćwiczenia izokinetyczne                       33,00 zł
odtwarzanie gry stawowej                       33,00 zł
mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa                       33,00 zł
mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa                       33,00 zł
mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa                       33,00 zł
mobilizacja malych stawów                       26,00 zł
mobilizacja dużych stawów                       33,00 zł
ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie                       33,00 zł
usprawnianie układu oddechowego – oklepywanie                       26,00 zł
drenaż ułożeniowy                       33,00 zł
czynne ćwiczenia oddechowe                       26,00 zł
ćwiczenia oddechowe czynne z oporem                       33,00 zł
nauka kaszlu i odksztuszania                       33,00 zł
ćwiczenia równoważne                       32,00 zł
ćwiczenia rozluźniające i relaksujące                       33,00 zł
ćwiczenia sprawności manualnej                       33,00 zł
ćwiczenia samoobsługi                       33,00 zł
ćwiczenia zespołowe                       59,00 zł
ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne                       32,00 zł
ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe                       59,00 zł
ćwiczenia koordynacji ruchowej                       32,00 zł
poizometryczna relaksacja mięśni                       26,00 zł
ćwiczenia ułożeniowe Bürgera                       33,00 zł
ćwiczenia synergistyczne                       33,00 zł
pionizacja bierna                       33,00 zł
pionizacja czynna                       33,00 zł
przygotowanie do chodzenia                       32,00 zł
nauka czynności lokomocyjnych                       32,00 zł
dopasowanie aparatów ortopedycznych                       32,00 zł
ćwiczenia używania protez i aparatów ortopedycznych                       32,00 zł
nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym                       32,00 zł
streching mięśni lub ścięgien                       33,00 zł
streching powięzi                       33,00 zł
ciepłe suche okłady                       26,00 zł
trening interwałowy na bieżni lub cykloergomertze rowerowym                       32,00 zł
trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym                       32,00 zł
trening stacyjny                       60,00 zł
trening marszowy                       32,00 zł
trening marszowy z przyborami                       32,00 zł
metody neurofizjologiczne – Metoda NDT Bobath                       35,00 zł
metody neurofizjologiczne – Metoda PNF                       35,00 zł
metody neurofizjologiczne – ćwiczenia wspomagane zastępczym sprzężeniem zwrotnym (biofeetback)                       33,00 zł
plastrowanie dynamiczne /kinesiology taping/                       34,00 zł
metody terapii manualnej – inne / mobilizacja blizn                       28,00 zł
masaż klasyczny – częściowy                       33,00 zł
masaż pneumatyczny                       62,00 zł
masaż – inny                       38,00 zł
prądy TENS                       33,00 zł
drenaż limfatyczny ogólny                       66,00 zł
inne zabiegi fizjoterapeutyczne – nałożenie bandaży wielowarstwowych lub odzieży kompresyjnej                     341,00 zł
zabiegi fizjoterapeutyczne – inne                       32,00 zł
pakiet zabiegów fizjoterapeutycznych 101                     128,00 zł
pakiet zabiegów fizjoterapeutycznych 102                       96,00 zł
pakiet zabiegów fizjoterapeutycznych 103                       96,00 zł
pakiet zabiegów fizjoterapeutycznych 104                     128,00 zł
drenaż limfatyczny miejscowy                       33,00 zł
kąpiel wirowa kończyn dolnych                       29,00 zł
kąpiel wirowa kończyn górnych                       29,00 zł
masaż wibracyjny                       32,00 zł
metody terapii manualnej – inne                       33,00 zł