Cennik usług medycznych
PRACOWNIA STOMIJNA
procedura cena od 01.04.2024r.
porada pielęgniarska/lekarska                     180,00 zł
wymiana worka stomijnego                       78,00 zł
irygacja stomii (wlew do stomii)                     240,00 zł
wlewka do stomii                     100,00 zł
usunięcie szwów wokół stomii                       67,00 zł
wymiana opatrunku na ranie                       25,00 zł
płukanie rany przy stomii                       75,00 zł
wlewka doodbytnicza                       62,00 zł
usunięcie zalegających mas kałowych z jelita                     110,00 zł
wyznaczenie miejsca stomii                       35,00 zł
porada telefoniczna pielęgniarska/lekarska                     155,00 zł
opróżnianie worka stomijnego                       35,00 zł