Cennik usług medycznych
PRACOWNIA STOMIJNA
Procedura        cena od 10.10.2022 r.
porada pielęgniarska/lekarska                     160,00 zł
wymiana worka stomijnego                       70,00 zł
irygacja stomii (wlew do stomii)                     215,00 zł
wlewka do stomii                       90,00 zł
usunięcie szwów wokół stomii                       60,00 zł
wymiana opatrunku na ranie                       20,00 zł
płukanie rany przy stomii                       65,00 zł
wlewka doodbytnicza                       55,00 zł
usunięcie zalegających mas kałowych z jelita                       95,00 zł
wyznaczenie miejsca stomii                       30,00 zł
porada telefoniczna pielęgniarska/lekarska                     140,00 zł
opróżnianie worka stomijnego                       30,00 zł