Cennik usług medycznych
PRACOWNIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ
Procedura      cena od 10.10.2022 r.
ocena stanu psychicznego                     121,00 zł
wsparcie psychologiczne po leczeniu onkologicznym                     121,00 zł
psychoedukacja                       72,00 zł
nauka metod odprężania                       72,00 zł
porada i/lub interwencja pracownika socjalnego                       67,00 zł
terapia indywidualna                     120,00 zł
rozmowa z rodziną pacjenta                     145,00 zł
rehabilitacja neuropsychologiczna                       72,00 zł
diagnoza neuropsychologiczna                     363,00 zł
spotkanie grupowe z elementami psychoterapii                     145,00 zł
terapia wspierająca                       96,00 zł
terapia z elementami interwencji kryzysowej                     241,00 zł
rehabilitacja logopedyczna                     120,00 zł
terapia zajęciowa                     194,00 zł
konsultacja psychologiczna telefoniczna                       96,00 zł
porada i/lub interwencja pracownika socjalnego telefoniczna                       67,00 zł