Cennik usług medycznych
PRACOWNIA MIKROBIOLOGII
procedura cena od 01.04.2024r.
diagnostyka mikrobiologiczna dróg moczowo-płciowych                     65,00 zł
krew – identyfikacja jednego mikroorganizmu + antybiogram                   115,00 zł
plwocina – identyfikacja jednego mikroorgranizmu + antybiogram                     90,00 zł
płyny z jam ciała – inne – identyfikacja jednego mikroorganizmu + antybiogram                     90,00 zł
posiew dodatni + antybiogram – identyfikacja jednego mikroorganizmu + antybiogram                     90,00 zł
ropa – bakterie beztlenowe – identyfikacja jednego mikroorganizmu + antybiogram                     90,00 zł
ropa – bakterie tlenowe – identyfikacja jednego mikrooganizmu + antybiogram                     90,00 zł
stopień czystości pochwy                     40,00 zł
wymaz : nos, ucho, oko – identyfikacja mikroorganizmu + antybiogram                     90,00 zł
badanie mykologiczne                     65,00 zł
posiew ujemny tlenowy i beztlenowy – krew                     55,00 zł
posiew ujemny – inny materiał biologiczny                     40,00 zł
posiew  – inny materiał biologiczny + antybiogram                     90,00 zł
badanie środowiskowe  – posiew ujemny                     65,00 zł
badanie środowiskowe  – posiew dodatni bez antybiogramu                     70,00 zł
badanie środowiskowe  – posiew dodatni + antybiogram                   110,00 zł
badanie mikrobiologiczne metodą PCR                   775,00 zł