Cennik usług medycznych
PRACOWNIA GENETYKI NOWOTWORÓW
Procedura      cena od 10.10.2022 r.
badanie genu BRCA 1 (test podstawowy  – 3 mutacje)                     450,00 zł
badanie genu BRCA 1 (test dodatkowy  – 5 mutacji)                  1 200,00 zł
badanie genu BRCA 2                  1 200,00 zł
badanie genu CHEK (3 mutacje)                     450,00 zł
badanie genu PALB (3 mutacje)                     450,00 zł
badanie NGS                  2 250,00 zł
badanie genu MSH2                     600,00 zł
badanie genu MSH6                     600,00 zł
badanie genu MLH1                     600,00 zł
mutacja markerowa BRCA1                     500,00 zł
mutacja markerowa BRCA2                     500,00 zł
mutacja markerowa inna                     500,00 zł
BRCA1 test podstawowy 5 mutacji                  1 050,00 zł
CHEK2: c.470T>C (I157T)                     300,00 zł
test PCR na obecność wirusa SARS-COV-2                     300,00 zł
test PCR na obecność wirusa SARS-COV-2 (z wynikiem w języku angielskim)                     350,00 zł