Cennik usług medycznych
PRACOWNIA GENETYKI NOWOTWORÓW
procedura cena od 01.04.2024r.
Analiza zmian w genie CHEK2 (c.1100delC, del5395bp, IVS+1G>A)                     510,00 zł
Analiza zmian w genie PALB2 (c.172_175delTTGT, c.509_510delGA)                     510,00 zł
Analiza zmian w genach CHEK2 (c.1100delC, del5395bp, IVS+1G>A) oraz PALB2 (c.172_175delTTGT, c.509_510delGA)                  2 520,00 zł
Analiza genów BRCA1/BRCA2 metodą NGS (materiał: krew obwodowa)                  2 520,00 zł
Analiza genów BRCA1/BRCA2 metodą NGS (materiał: tkanka utrwalona w parafinie)                  2 520,00 zł
Analiza genów MLH1/MSH2/MSH6 metodą NGS ( materiał: krew obwodowa)                  2 520,00 zł
Analiza zmiany markerowej                     600,00 zł
Test podstawowy BRCA1 (c.181T>G, c.4035delA, c.5266dupC, c.68_69delAG, c.3700_3704delGTAAA)                     510,00 zł
Analiza zmiany c.470T>C (I157T) w genie CHEK2                     350,00 zł
Analiza genów BRCA1/BRCA2/CHEK2/PALB2/p53 metodą NGS (materiał: krew obwodowa)                  2 520,00 zł