(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

 

Cennik usług medycznych
PRACOWNIA ENDOSKOPII
Procedura          cena od 10.10.2022 r.
ezofagoskopia gastroskopem                     240,00 zł
ezofagoskopia gastroskopem z pobraniem wycinka                     435,00 zł
nacięcie blizny przełyku                  4 880,00 zł
nacięcie zwężenia przełyku                  4 880,00 zł
termoablacja metaplazji jelitowej w przełyku metodą APC                  1 520,00 zł
termoablacja metaplazji jelitowej w przełyku metodą HybridAPC                  5 040,00 zł
termoablacja metaplazji jelitowej w przełyku metodą RFA-Halo                15 260,00 zł
usunięcie zmian/y przełyku przy pomocy pętli elektrycznej                  1 690,00 zł
zniszczenie zmian/y przełyku metodą APC                  1 515,00 zł
zniszczenie zmian/y przełyku metodą HybridAPC                  5 040,00 zł
zniszczenie zmian/y przełyku metodą koagulacji (coagasper)                  2 425,00 zł
usunięcie zmian/y przełyku metodą mukozektomii (dual knife)                  5 475,00 zł
usunięcie zmian/y przełyku metodą ESD                20 000,00 zł
usunięcie zmian/y przełyku metodą EMR                  7 500,00 zł
tamowanie krwawienia z przełyku – klips                  3 700,00 zł
tamowanie krwawienia z przełyku – opaska gumowa/endoloop                  3 700,00 zł
tamowanie krwawienia z przełyku – APC                  3 700,00 zł
tamowanie krwawienia z przełyku – koagulacja                  3 700,00 zł
tamowanie krwawienia z przełyku – ostrzykiwanie                  3 700,00 zł
poszerzenie przełyku balonem dylatacyjnym                  4 500,00 zł
protezowanie przełyku samorozprężalną protezą metalową                21 000,00 zł
usunięcie protezy przełyku                  1 310,00 zł
udrożnienie protezy przełyku metodą APC                  1 515,00 zł
założenie prowadnicy do brachyterapii w raku przełyku                  2 500,00 zł
obliteracja żylaków przełyku – opaskowanie                  4 500,00 zł
obliteracja żylaków przełyku – ostrzykiwanie                  4 500,00 zł
założenie endovac w przełyku                  2 700,00 zł
usunięcie endovac w przełyku                     580,00 zł
udrożnienie przełyku z wykorzystaniem waterjet i/lub zębów szczura                     425,00 zł
przezustna podśluzówkowa endoskopowa miotomia uchyłka Zenkera                11 630,00 zł
wykonanie tatuażu granic guza w przełyku                  1 020,00 zł
usunięcie innego ciała obcego w przełyku                     580,00 zł
gastroskopia diagnostyczna                     270,00 zł
gastroskopia diagnostyczna z testem ureazowym                     435,00 zł
gastroskopia diagnostyczna z biopsją                     465,00 zł
wykonanie tatuażu granic guza w żołądku                  1 020,00 zł
polipektomia gastroskopowa przy pomocy kleszczyków                  1 900,00 zł
polipektomia gastroskopowa pętlą elektryczną                  1 785,00 zł
polipektomia gastroskopowa metodą mukozektomii pętlowej (EMR)                  7 500,00 zł
poszerzenie żołądka balonem dylatacyjnym                  4 700,00 zł
tamowanie krwawienia z żołądka – klips                  3 700,00 zł
tamowanie krwawienia z żołądka – opaska gumowa/endoloop                  3 700,00 zł
tamowanie krwawienia z żołądka – APC                  3 700,00 zł
tamowanie krwawienia z żołądka – koagulacja                  3 700,00 zł
tamowanie krwawienia z żołądka – ostrzykiwanie                  3 700,00 zł
termoablacja metaplazji jelitowej w żołądku metodą APC                  1 515,00 zł
usunięcie zmian/y żołądka przy pomocy pętli elektrycznej                  1 700,00 zł
zniszczenie zmian/y żołądka metodą APC                  1 515,00 zł
zniszczenie zmian/y żołądka metodą HybridAPC                  5 040,00 zł
zniszczenie zmian/y żołądka metodą koagulacji (coagasper)                  2 425,00 zł
usunięcie zmian/y żołądka metodą mukozektomii (dual knife)                  5 475,00 zł
usunięcie zmian/y żołądka metodą ESD                20 000,00 zł
usunięcie drenu z kikuta żołądka                     350,00 zł
założenie endovac w żołądku                  2 700,00 zł
usunięcie endovac w żołądku                     580,00 zł
usunięcie zmian/y w żołądku metodą EMR                  7 500,00 zł
wytworzenie przetoki i założenie PEG                  1 970,00 zł
założenie nowej sondy PEG                  4 200,00 zł
usunięcie zużytej sondy PEG                     270,00 zł
uszczelnienie wewnętrznego ujścia gastrostomii                  1 575,00 zł
likwidacja gastrostomii odżywczej bez wykorzystania zestawu OTSC                     200,00 zł
likwidacja gastrostomii odżywczej z wykorzystaniem zestawu OTSC                  7 581,00 zł
założenie sondy odżywczej flocare                     456,00 zł
usunięcie sondy odżywczej flocare                     424,00 zł
EUS                  3 000,00 zł
EUS z biopsją                  4 000,00 zł
duodenoskopia gastroskopem                     307,00 zł
duodenoskopia gastroskopem z pobraniem wycinka                     509,00 zł
usunięcie zmian/y dwunastnicy metodą ESD                20 000,00 zł
nacięcie dwunastnicy                  4 880,00 zł
protezowanie dwunastnicy samorozprężalną protezą metalową                21 000,00 zł
usunięcie protezy dwunastnicy                  1 308,00 zł
tamowanie krwawienia z jelita cienkiego – klips                  3 700,00 zł
tamowanie krwawienia z jelita cienkiego – opaska gumowa/endoloop                  3 700,00 zł
tamowanie krwawienia z jelita cienkiego – APC                  3 700,00 zł
tamowanie krwawienia z jelita cienkiego – koagulacja                  3 700,00 zł
tamowanie krwawienia z jelita cienkiego – ostrzykiwanie                  3 700,00 zł
poszerzenie jelita cienkiego balonem dylatacyjnym                  4 700,00 zł
kolonoskopia diagnostyczna                     850,00 zł
kolonoskopia diagnostyczna z biopsją                     950,00 zł
kolonoskopia diagnostyczna przez stomię                     850,00 zł
kolonoskopia diagnostyczna przez stomię z biopsją                     950,00 zł
wykonanie tatuażu granic guza w jelicie grubym                  1 300,00 zł
polipektomia kolonoskopowa przy pomocy kleszczyków                     200,00 zł
polipektomia kolonoskopowa pętlą „na zimno”                  1 880,00 zł
polipektomia kolonoskopowa pętlą elektryczną                  1 880,00 zł
polipektomia kolonoskopowa metodą mukozektomii pętlowej (EMR)                  7 500,00 zł
nacięcie zmiany w jelicie grubym                  5 270,00 zł
usunięcie zmian/y jelita grubego/odbytnicy przy pomocy pętli elektrycznej                  1 890,00 zł
zniszczenie zmian/y jelita grubego/odbytnicy metodą APC                  1 345,00 zł
zniszczenie zmian/y jelita grubego/odbytnicy metodą HybridAPC                  4 870,00 zł
zniszczenie zmian/y jelita grubego/odbytnicy metodą koagulacji (coagasper)                  2 255,00 zł
usunięcie zmian/y jelita grubego/odbytnicy metodą mukozektomii (dual knife)                  5 570,00 zł
usunięcie zmian/y jelita grubego/odbytnicy metodą ESD                20 000,00 zł
usunięcie zmian/y jelita grubego/odbytnicy metodą FTRD                20 000,00 zł
usunięcie zmian/y jelita grubego/odbytnicy metodą EMR                  7 500,00 zł
tamowanie krwawienia z jelita grubego/odbytnicy – klips                  3 700,00 zł
tamowanie krwawienia z jelita grubego/odbytnicy – opaska gumowa/endoloop                  3 700,00 zł
tamowanie krwawienia z jelita grubego/odbytnicy – APC                  3 700,00 zł
tamowanie krwawienia z jelita grubego/odbytnicy – koagulacja (coagasper)                  3 700,00 zł
tamowanie krwawienia z jelita grubego/odbytnicy – ostrzykiwanie                  3 700,00 zł
poszerzenie jelita grubego balonem dylatacyjnym                  4 700,00 zł
protezowanie jelita grubego samorozprężalną protezą metalową                25 000,00 zł
usunięcie protezy jelita grubego                  1 450,00 zł
założenie endovac w jelicie grubym                  2 720,00 zł
usunięcie endovac w jelicie grubym                     450,00 zł
usunięcie perforacji w jelicie grubym przy pomocy OTSC                  6 040,00 zł
rektoskopia                     200,00 zł
rektoskopia z biopsją                     295,00 zł
poszerzenie odbytnicy balonem dylatacyjnym                  3 124,00 zł
nacięcie i poszerzenie zespolenia odbytnicy                  7 770,00 zł
założenie endovac w odbytnicy                  2 530,00 zł
usunięcie endovac w odbytnicy                     375,00 zł
założenie OTSC w odbytnicy                  5 960,00 zł
zniszczenie zmiany w odbytnicy/odbytu metodą APC                  1 385,00 zł
zniszczenie zmian/y odbytnicy/odbytu metodą HybridAPC                  4 870,00 zł
zniszczenie zmian/y odbytnicy/odbytu metodą koagulacji (coagasper)                  2 255,00 zł
usunięcie zmian/y odbytnicy/odbytu metodą mukozektomii (dual knife)                  5 570,00 zł
usunięcie zmian/y odbytnicy/odbytu metodą ESD                20 000,00 zł
usunięcie zmian/y odbytnicy/odbytu metodą FTRD                  1 015,00 zł
usunięcie zmian/y odbytnicy/odbytu metodą EMR                  7 500,00 zł
tamowanie krwawienia z odbytnicy/odbytu – klips                  3 700,00 zł
tamowanie krwawienia z odbytnicy/odbytu – opaska gumowa/endoloop                  3 700,00 zł
tamowanie krwawienia z odbytnicy/odbytu – APC                  3 700,00 zł
tamowanie krwawienia z odbytnicy/odbytu – koagulacja (coagasper)                  3 700,00 zł
tamowanie krwawienia z odbytnicy/odbytu – ostrzykiwanie                  3 700,00 zł
wykonanie tatuażu granic guza w odbytnicy                  1 020,00 zł
zamknięcie przetoki odbytnicy                  1 500,00 zł
zniszczenie zmiany odbytu metodą APC                  1 345,00 zł
zniszczenie zmian/y odbytu metodą HybridAPC                  4 870,00 zł
zniszczenie zmian/y odbytu metodą koagulacji (coagasper)                  2 255,00 zł
usunięcie zmian/y odbytu metodą mukozektomii (dual knife)                  5 580,00 zł
usunięcie zmian/y odbytu metodą ESD                20 000,00 zł
usunięcie zmian/y odbytu metodą FTRD                13 015,00 zł
usunięcie zmian/y odbytu metodą EMR                  7 500,00 zł
tamowanie krwawienia z odbytu – klips                  3 700,00 zł
tamowanie krwawienia z odbytu – opaska gumowa/endoloop                  3 700,00 zł
tamowanie krwawienia z odbytu – APC                  3 700,00 zł
tamowanie krwawienia z odbytu – koagulacja (coagasper)                  3 700,00 zł
tamowanie krwawienia z odbytu – ostrzykiwanie                  3 700,00 zł
nacięcie zwieracza odbytu                  5 266,00 zł
znieczulenie dożylne do zabiegów endoskopowych do 30 min.                     600,00 zł
znieczulenie dożylne do zabiegów endoskopowych powyżej 30 min.                     850,00 zł