Cennik usług medycznych
PRACOWNIA ENDOSKOPII
procedura  cena od 01.04.2024r.
ezofagoskopia gastroskopem                     270,00 zł
ezofagoskopia gastroskopem z pobraniem wycinka                     490,00 zł
nacięcie blizny przełyku                  5 500,00 zł
nacięcie zwężenia przełyku                  5 500,00 zł
termoablacja metaplazji jelitowej w przełyku metodą APC                  1 700,00 zł
termoablacja metaplazji jelitowej w przełyku metodą HybridAPC                  5 650,00 zł
termoablacja metaplazji jelitowej w przełyku metodą RFA-Halo                17 100,00 zł
usunięcie zmian/y przełyku przy pomocy pętli elektrycznej                  1 900,00 zł
zniszczenie zmian/y przełyku metodą APC                  1 700,00 zł
zniszczenie zmian/y przełyku metodą HybridAPC                  5 650,00 zł
zniszczenie zmian/y przełyku metodą koagulacji (coagasper)                  2 715,00 zł
usunięcie zmian/y przełyku metodą mukozektomii (dual knife)                  6 130,00 zł
usunięcie zmian/y przełyku metodą ESD                22 400,00 zł
usunięcie zmian/y przełyku metodą EMR                  8 400,00 zł
tamowanie krwawienia z przełyku – klips                  4 150,00 zł
tamowanie krwawienia z przełyku – opaska gumowa/endoloop                  4 150,00 zł
tamowanie krwawienia z przełyku – APC                  4 150,00 zł
tamowanie krwawienia z przełyku – koagulacja                  4 150,00 zł
tamowanie krwawienia z przełyku – ostrzykiwanie                  4 150,00 zł
poszerzenie przełyku balonem dylatacyjnym                  5 050,00 zł
protezowanie przełyku samorozprężalną protezą metalową                23 520,00 zł
usunięcie protezy przełyku                  1 470,00 zł
udrożnienie protezy przełyku metodą APC                  1 700,00 zł
założenie prowadnicy do brachyterapii w raku przełyku                  2 800,00 zł
obliteracja żylaków przełyku – opaskowanie                  5 050,00 zł
obliteracja żylaków przełyku – ostrzykiwanie                  5 050,00 zł
założenie endovac w przełyku                  3 025,00 zł
usunięcie endovac w przełyku                     650,00 zł
udrożnienie przełyku z wykorzystaniem waterjet i/lub zębów szczura                     480,00 zł
przezustna podśluzówkowa endoskopowa miotomia uchyłka Zenkera                13 025,00 zł
wykonanie tatuażu granic guza w przełyku                  1 150,00 zł
usunięcie innego ciała obcego w przełyku                     650,00 zł
gastroskopia diagnostyczna                     305,00 zł
gastroskopia diagnostyczna z testem ureazowym                     490,00 zł
gastroskopia diagnostyczna z biopsją                     520,00 zł
wykonanie tatuażu granic guza w żołądku                  1 150,00 zł
polipektomia gastroskopowa przy pomocy kleszczyków                  2 130,00 zł
polipektomia gastroskopowa pętlą elektryczną                  2 000,00 zł
polipektomia gastroskopowa metodą mukozektomii pętlowej (EMR)                  8 400,00 zł
poszerzenie żołądka balonem dylatacyjnym                  5 265,00 zł
tamowanie krwawienia z żołądka – klips                  4 150,00 zł
tamowanie krwawienia z żołądka – opaska gumowa/endoloop                  4 150,00 zł
tamowanie krwawienia z żołądka – APC                  4 150,00 zł
tamowanie krwawienia z żołądka – koagulacja                  4 150,00 zł
tamowanie krwawienia z żołądka – ostrzykiwanie                  4 150,00 zł
termoablacja metaplazji jelitowej w żołądku metodą APC                  1 700,00 zł
usunięcie zmian/y żołądka przy pomocy pętli elektrycznej                  1 905,00 zł
zniszczenie zmian/y żołądka metodą APC                  1 700,00 zł
zniszczenie zmian/y żołądka metodą HybridAPC                  5 650,00 zł
zniszczenie zmian/y żołądka metodą koagulacji (coagasper)                  2 720,00 zł
usunięcie zmian/y żołądka metodą mukozektomii (dual knife)                  6 135,00 zł
usunięcie zmian/y żołądka metodą ESD                22 400,00 zł
usunięcie drenu z kikuta żołądka                     400,00 zł
założenie endovac w żołądku                  3 025,00 zł
usunięcie endovac w żołądku                     650,00 zł
usunięcie zmian/y w żołądku metodą EMR                  8 400,00 zł
wytworzenie przetoki i założenie PEG                  2 205,00 zł
założenie nowej sondy PEG                  4 700,00 zł
usunięcie zużytej sondy PEG                     305,00 zł
uszczelnienie wewnętrznego ujścia gastrostomii                  1 765,00 zł
likwidacja gastrostomii odżywczej bez wykorzystania zestawu OTSC                     225,00 zł
likwidacja gastrostomii odżywczej z wykorzystaniem zestawu OTSC                  8 450,00 zł
założenie sondy odżywczej flocare                     510,00 zł
usunięcie sondy odżywczej flocare                     475,00 zł
EUS                  3 360,00 zł
EUS z biopsją                  4 500,00 zł
duodenoskopia gastroskopem                     345,00 zł
duodenoskopia gastroskopem z pobraniem wycinka                     570,00 zł
usunięcie zmian/y dwunastnicy metodą ESD                22 400,00 zł
nacięcie dwunastnicy                  5 465,00 zł
protezowanie dwunastnicy samorozprężalną protezą metalową                23 520,00 zł
usunięcie protezy dwunastnicy                  1 465,00 zł
tamowanie krwawienia z jelita cienkiego – klips                  4 150,00 zł
tamowanie krwawienia z jelita cienkiego – opaska gumowa/endoloop                  4 150,00 zł
tamowanie krwawienia z jelita cienkiego – APC                  4 150,00 zł
tamowanie krwawienia z jelita cienkiego – koagulacja                  4 150,00 zł
tamowanie krwawienia z jelita cienkiego – ostrzykiwanie                  4 150,00 zł
poszerzenie jelita cienkiego balonem dylatacyjnym                  5 265,00 zł
kolonoskopia diagnostyczna                     950,00 zł
kolonoskopia diagnostyczna z biopsją                  1 065,00 zł
kolonoskopia diagnostyczna przez stomię                     950,00 zł
kolonoskopia diagnostyczna przez stomię z biopsją                  1 065,00 zł
wykonanie tatuażu granic guza w jelicie grubym                  1 500,00 zł
polipektomia kolonoskopowa przy pomocy kleszczyków                     225,00 zł
polipektomia kolonoskopowa pętlą „na zimno”                  2 105,00 zł
polipektomia kolonoskopowa pętlą elektryczną                  2 105,00 zł
polipektomia kolonoskopowa metodą mukozektomii pętlowej (EMR)                  8 400,00 zł
nacięcie zmiany w jelicie grubym                  5 905,00 zł
usunięcie zmian/y jelita grubego/odbytnicy przy pomocy pętli elektrycznej                  2 120,00 zł
zniszczenie zmian/y jelita grubego/odbytnicy metodą APC                  1 505,00 zł
zniszczenie zmian/y jelita grubego/odbytnicy metodą HybridAPC                  5 450,00 zł
zniszczenie zmian/y jelita grubego/odbytnicy metodą koagulacji (coagasper)                  2 525,00 zł
usunięcie zmian/y jelita grubego/odbytnicy metodą mukozektomii (dual knife)                  6 240,00 zł
usunięcie zmian/y jelita grubego/odbytnicy metodą ESD                22 400,00 zł
usunięcie zmian/y jelita grubego/odbytnicy metodą FTRD                22 400,00 zł
usunięcie zmian/y jelita grubego/odbytnicy metodą EMR                  8 400,00 zł
tamowanie krwawienia z jelita grubego/odbytnicy – klips                  4 150,00 zł
tamowanie krwawienia z jelita grubego/odbytnicy – opaska gumowa/endoloop                  4 150,00 zł
tamowanie krwawienia z jelita grubego/odbytnicy – APC                  4 150,00 zł
tamowanie krwawienia z jelita grubego/odbytnicy – koagulacja (coagasper)                  4 150,00 zł
tamowanie krwawienia z jelita grubego/odbytnicy – ostrzykiwanie                  4 150,00 zł
poszerzenie jelita grubego balonem dylatacyjnym                  4 150,00 zł
protezowanie jelita grubego samorozprężalną protezą metalową                28 000,00 zł
usunięcie protezy jelita grubego                  1 625,00 zł
założenie endovac w jelicie grubym                  3 050,00 zł
usunięcie endovac w jelicie grubym                     505,00 zł
usunięcie perforacji w jelicie grubym przy pomocy OTSC                  6 765,00 zł
rektoskopia                     225,00 zł
rektoskopia z biopsją                     330,00 zł
poszerzenie odbytnicy balonem dylatacyjnym                  3 500,00 zł
nacięcie i poszerzenie zespolenia odbytnicy                  8 700,00 zł
założenie endovac w odbytnicy                  2 835,00 zł
usunięcie endovac w odbytnicy                     420,00 zł
założenie OTSC w odbytnicy                  6 675,00 zł
zniszczenie zmiany w odbytnicy/odbytu metodą APC                  1 550,00 zł
zniszczenie zmian/y odbytnicy/odbytu metodą HybridAPC                  5 455,00 zł
zniszczenie zmian/y odbytnicy/odbytu metodą koagulacji (coagasper)                  2 525,00 zł
usunięcie zmian/y odbytnicy/odbytu metodą mukozektomii (dual knife)                  6 240,00 zł
usunięcie zmian/y odbytnicy/odbytu metodą ESD                22 400,00 zł
usunięcie zmian/y odbytnicy/odbytu metodą FTRD                  1 140,00 zł
usunięcie zmian/y odbytnicy/odbytu metodą EMR                  8 400,00 zł
tamowanie krwawienia z odbytnicy/odbytu – klips                  4 150,00 zł
tamowanie krwawienia z odbytnicy/odbytu – opaska gumowa/endoloop                  4 150,00 zł
tamowanie krwawienia z odbytnicy/odbytu – APC                  4 150,00 zł
tamowanie krwawienia z odbytnicy/odbytu – koagulacja (coagasper)                  4 150,00 zł
tamowanie krwawienia z odbytnicy/odbytu – ostrzykiwanie                  4 150,00 zł
wykonanie tatuażu granic guza w odbytnicy                  1 150,00 zł
zamknięcie przetoki odbytnicy                  1 680,00 zł
zniszczenie zmiany odbytu metodą APC                  1 505,00 zł
zniszczenie zmian/y odbytu metodą HybridAPC                  5 450,00 zł
zniszczenie zmian/y odbytu metodą koagulacji (coagasper)                  2 525,00 zł
usunięcie zmian/y odbytu metodą mukozektomii (dual knife)                  6 250,00 zł
usunięcie zmian/y odbytu metodą ESD                22 400,00 zł
usunięcie zmian/y odbytu metodą FTRD                14 580,00 zł
usunięcie zmian/y odbytu metodą EMR                  8 400,00 zł
tamowanie krwawienia z odbytu – klips                  4 150,00 zł
tamowanie krwawienia z odbytu – opaska gumowa/endoloop                  4 150,00 zł
tamowanie krwawienia z odbytu – APC                  4 150,00 zł
tamowanie krwawienia z odbytu – koagulacja (coagasper)                  4 150,00 zł
tamowanie krwawienia z odbytu – ostrzykiwanie                  4 150,00 zł
nacięcie zwieracza odbytu                  5 900,00 zł
znieczulenie dożylne do zabiegów endoskopowych do 30 min.                     675,00 zł
znieczulenie dożylne do zabiegów endoskopowych powyżej 30 min.                  1 000,00 zł