Cennik usług medycznych
PRACOWNIA AUDIOMETRII
Procedura        cena od 10.10.2022 r.
audiometria tonalna (subiektywna)                     164,00 zł
audiometria impedancyjna                     252,00 zł
otoemisja i ABR                     651,00 zł
VNG – badanie zawrotów głowy                     288,00 zł