(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat
Cennik usług medycznych
PORADNIE i INNE PRACOWNIE
procedura  Ceny obowiązujące    od 01.01.2015r.
porada/konsultacja lekarska                          110,00 zł
konsultacja psychologiczna                          100,00 zł
konsultacja w zakresie rehabilitacji                            90,00 zł
konsultacja w zakresie stomii                            90,00 zł
zabiegi rehabilitacji leczniczej (osobodzień)                          100,00 zł
zabieg ambulatoryjny                          260,00 zł
biopsja odbarczajaca jamy brzusznej lub opłucnej                         180,00      zł
biopsja mammotomiczna                      3 200,00 zł
biopsja gruboigłowa pod USG (pobranie materiału)                          200,00 zł
biopsja endometrium                          350,00 zł
inne biopsje                         120,00      zł
histeroskopia                         150,00      zł
cystoskopia                         150,00      zł
konizacja szyjki macicy                      1 500,00 zł
zabieg TVTO                      3 000,00 zł
założenie cewnika DJ                      3 500,00 zł
chemioterapia – amb. podanie leku                          150,00 zł
USG ginekologiczne                            70,00 zł
USG serca (echo serca)                          105,00 zł
badanie audiologiczne                            70,00 zł
kolposkopia                          140,00 zł
kolposkopia z biopsją                          200,00 zł
bronchoskopia                          300,00 zł
EKG                            45,00 zł
spirometria                            60,00 zł
założenie portu naczyniowego                      2 700,00 zł
założenie cewnika centralnego                      1 600,00 zł
znieczulenie dożylne do badania ambulatoryjnego                         300,00      zł
badanie cytometrii przepływowej – panel podstawowy (5-7 antygenów): rozpoznanie podstawowych subpopulacji limfocytów krwi w chorobach infekcyjnych, białaczki CLL-B, AML, ocena subpopulacji limfocytów z oceną markerów aktywacji                          150,00 zł
badanie cytometrii przepływowej – panel rozszerzony (12-15 antygenów)                          300,00 zł
badanie stosunku CD4/CD8                            80,00 zł
badanie genu BRCA 1 (test podstawowy  – 3 mutacje)                          400,00 zł
badanie genu BRCA 1 (test dodatkowy  – 5 mutacji)                      1 000,00 zł
badanie genu BRCA 2                      1 000,00 zł
badanie genu NBS 1                          400,00 zł
badanie genu P 53                          400,00 zł
badanie genu P 16                          400,00 zł
badanie genu MSH2                          550,00 zł
badanie genu MSH6                          550,00 zł
badanie genu MLH1                          550,00 zł

Uwaga: osobno dolicza się koszt wykonanych badań diagnostycznych (w tym badań histpat), leki cytostatyczne, czynniki wzrostu, krew oraz leki celowane (w tym antybiotyki).