(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat
Cennik usług medycznych
PORADNIE i INNE PRACOWNIE
procedura cena obowiązująca                          od 01.02.2021r.
porada/konsultacja lekarska                         140,00 zł
konsylium lekarskie                      1 000,00 zł
konsultacja psychologiczna                         100,00 zł
konsultacja logopedyczna                         100,00 zł
konsultacja fizjoterapeutyczna                         100,00 zł
konsultacja farmakologiczna                         100,00 zł
konsultacja w zakresie stomii                           90,00 zł
zabieg rehabilitacji leczniczej (osobodzień)                         100,00 zł
zabieg chirurgiczny w trybie ambulatoryjnym (blok BO3)                         260,00 zł
biopsja odbarczająca jamy brzusznej lub opłucnej                         200,00 zł
biopsja mammotomiczna                      3 200,00 zł
biopsja gruboigłowa pod kontrolą USG (pobranie materiału)                         200,00 zł
biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG (pobranie materiału)                         120,00 zł
biopsja cienkoigłowa (pobranie materiału)                         100,00 zł
biopsja endometrium                         500,00 zł
trepanobiopsja szpiku                         500,00 zł
histeroskopia                         250,00 zł
cystoskopia                         250,00 zł
konizacja szyjki macicy                      1 700,00 zł
zabieg TVTO                      3 500,00 zł
założenie cewnika DJ                      4 000,00 zł
chemioterapia – amb. podanie leku (bez kosztów leków cytostatycznych)                         150,00 zł
przygotowanie leku cytostatycznego w aptece szpitalnej                         100,00 zł
USG ginekologiczne                           70,00 zł
USG serca (echo serca)                         110,00 zł
badanie audiologiczne                         100,00 zł
kolposkopia                         200,00 zł
kolposkopia z biopsją                         350,00 zł
bronchoskopia                         400,00 zł
bronchoskopia z biopsją                         550,00 zł
EKG                           50,00 zł
spirometria                           70,00 zł
założenie portu naczyniowego                      2 900,00 zł
założenie cewnika centralnego                      1 700,00 zł
znieczulenie dożylne do badania ambulatoryjnego                         320,00 zł
żywienie dojelitowe (osobodzień)                         180,00 zł
kompletne żywienie pozajelitowe (osobodzień)                         300,00 zł
żywienie pozajelitowe immunomodulujące (osobodzień)                         400,00 zł
przetoczenie preparatu krwi lub produktów krwiopochodnych (bez kosztu preparatu/produktu)                         120,00 zł
badanie cytometrii przepływowej – panel podstawowy (5-7 antygenów): rozpoznanie podstawowych subpopulacji limfocytów krwi w chorobach infekcyjnych, białaczki CLL-B, AML, ocena subpopulacji limfocytów z oceną markerów aktywacji                         180,00 zł
badanie cytometrii przepływowej – panel rozszerzony (12-15 antygenów)                         370,00 zł
badanie stosunku CD4/CD8                           80,00 zł
badanie genu BRCA 1 (test podstawowy  – 3 mutacje)                         450,00 zł
badanie genu BRCA 1 (test dodatkowy  – 5 mutacji)                      1 200,00 zł
badanie genu BRCA 2                      1 200,00 zł
badanie genu CHEK (3 mutacje)                         450,00 zł
badanie genu PALB (3 mutacje)                         450,00 zł
badanie NGS                      2 250,00 zł
badanie genu MSH2                         600,00 zł
badanie genu MSH6                         600,00 zł
badanie genu MLH1                         600,00 zł

Uwaga: osobno dolicza się koszt wykonanych badań diagnostycznych (w tym badań histpat), leki cytostatyczne, czynniki wzrostu, krew oraz leki celowane (w tym antybiotyki).