Cennik usług medycznych
HOSPITALIZACJE
oddział szpitalny cena od 01.04.2024r.
osobodzień w oddziale:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Chirurgii Onkologicznej Chorób Piersi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Chirurgii Onkologicznej Przewodu Pokarmowego                  1 900,00 zł
osobodzień w oddziale:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Radioterapii Onkologicznej I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Radioterapii Onkologicznej II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Radioterapii Onkologicznej III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 oddziale Zakładu Brachyterapii                  1 700,00 zł
osobodzień w oddziale Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej                  2 000,00 zł
osobodzień w oddziale Ginekologii Operacyjnej, Onkologicznej i Endoskopowej                  2 400,00 zł
osobodzień w oddziale Onkologii Kliniczej i Immunoonkologii                  2 100,00 zł
osobodzień w trybie jednodniowym w oddziale:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ginekologii Operacyjnej, Onkologicznej i Endoskopowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Onkologii Klinicznej i Immunologii                     920,00 zł
osobodzień w oddziale Chirurgii Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej                  1 900,00 zł
osobodzień w trybie jednodniowym w oddziale:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Diagnostyczno – Operacyjny Jednodniowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Chirurgii Onkologicznej Chorób Piersi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Chirurgii Onkologicznej Przewodu Pokarmowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Chirurgii Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej                     900,00 zł
osobodzień w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii #ADR!
osobodzień w hostelu w związku wykonaniem procedur medycznych                     350,00 zł
Uwaga: cena osobodnia nie obejmuje  kosztów wykonanych badań diagnostycznych (w tym badań hist-pat), leków cytostatycznych, czynników wzrostu, krwi oraz leków celowanych (w tym antybiotyków).