CENNIK BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII CENY OBOWIĄZUJĄCE OD 01.11.2021
Lp Nazwa Badania Symbol Termin wykonania
(dni robocze)
cena badania
Badania Cytologiczne
1. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (wykonanie, opracowanie materiału i ocena) – TERMIN STANDARD BAC 7 60,00
2. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (wykonanie, opracowanie materiału i ocena) – TERMIN CITO BAC_C 2 120,00
3. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (wykonanie, opracowanie materiału i ocena) – TERMIN SUPER CITO BAC_S 1 240,00
4. Badania cytologiczne płynów z jam ciała, rozmazów oraz wybarwienie i ocena materiałów z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej, wymazy z brodawki sutkowej, owrzodzeń skóry itp. – TERMIN STANDARD BAP 7 60,00
5. Badania cytologiczne płynów z jam ciała, rozmazów oraz wybarwienie i ocena materiałów z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej, wymazy z brodawki sutkowej, owrzodzeń skóry itp. – TERMIN CITO BAP_C 3 120,00
6. Badania cytologiczne płynów z jam ciała, rozmazów oraz wybarwienie i ocena materiałów z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej, wymazy z brodawki sutkowej, owrzodzeń skóry itp. – TERMIN SUPER CITO BAP_S 1 240,00
7. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa pod kontrolą USG – TERMIN STANDARD BUS 7 120,00
8. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa pod kontrolą USG – TERMIN CITO BUS_C 3 240,00
9. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa pod kontrolą USG – TERMIN SUPER CITO BUS_S 1 380,00
10. Biopsja pod kontrolą tomografii komputerowej – cena za samo badanie cytologiczne – TERMIN STANDARD BTK 7 120,00
11. Biopsja pod kontrolą tomografii komputerowej – cena za samo badanie cytologiczne – TERMIN CITO BTK_C 3 240,00
12. Biopsja pod kontrolą tomografii komputerowej – cena za samo badanie cytologiczne – TERMIN SUPER CITO BTK_S 1 480,00
13. Badanie cytologiczne ginekologiczne – TERMIN STANDARD BCG 7 20,00
14. Badanie cytologiczne ginekologiczne – TERMIN CITO BCG_C 3 60,00
Badania Histologiczne
15. Biopsje małe (jeden wycinek) – TERMIN STANDARD HMJ 7 60,00
16. Biopsje małe (jeden wycinek) – TERMIN CITO HMJ_C 3 120,00
17. Biopsje małe (jeden wycinek) – TERMIN SUPER CITO HMJ_S 1 240,00
– wycinek ze zmian skórnych
– wycinek z endoskopii (przełyk, dwunastnica, jelito, oskrzele)
– wycinek z jam ciała (otrzewna, opłucna, dziąsło, język, zatoki, jama nosowa)
– wycinek z szyjki macicy
– wycinek z kikuta pochwy
– wycinek z krtani
18. Wycięcie całej zmiany i wycinki (do trzech) – TERMIN STANDARD HSD 7 60,00
19. Wycięcie całej zmiany i wycinki (do trzech) – TERMIN CITO HSD_C 3 120,00
20. Wycięcie całej zmiany i wycinki (do trzech) -TERMIN SUPER CITO HSD_S 1 240,00
– wycinki ze zmian skórnych
– wycięte całe małe zmiany skórne (znamię, brodawka, róg), kaszak, ziarniniak, tłuszczak, włókniak
– zmiany z tkanki podskórnej (tłuszczaki, włókniaki, nerwiaki…)
– zmiany z gruczołu piersiowego (tłuszczaki, włókniaki, nerwiaki…)
– pojedyncze węzły chłonne (bez badań immunohistochemicznych)
– wycinki z endoskopii (przełyk, żołądek, dwunastnica, jelito, oskrzele)
– ściana tętniaka aorty
– wycinki z jam ciała (otrzewna, opłucna, dziąsło, język, zatoki, jama nosowa)
– wycinki z szyjki macicy
– wycinki z kikuta pochwy
– wyskrobiny z kanału szyjki i jamy macicy
– nasieniowód
– wycinki z pęcherza moczowego
– wycięte przetoki, małe blizny
– wycinki z krtani
– przepuklina
– polip przewodu pokarmowego, dróg oddechowych itp.
– polip z macicy
– polip z jelita
– pojedynczy płat tarczycy
– sitowie (zatoki)
– torbiel jajnika
– wyizolowany mięśniak
– jajnik (nienowotworowy)
– jajowód
– pęcherzyk żółciowy (nienowotworowy)
– wyrostek robaczkowy (nienowotworowy)
– żylaki odbytu, kończyn
21. Resekcja części narządu i wycięta większa zmiana – TERMIN STANDARD HDT 7 120,00
22. Resekcja części narządu i wycięta większa zmiana – TERMIN CITO HDT_C 3 240,00
23. Resekcja części narządu i wycięta większa zmiana – TERMIN SUPER CITO HDT_S 1 480,00
– kwadrantektomia (bez nowotworu)
– częściowa resekcja żołądka
– duże zmiany skórne (powyżej 4 bloczków)
– duże zmiany z tkanki podskórnej (powyżej 4 bloczków)
– kikuty tarczycy
– fragment wątroby
– fragment płuca
– fragment trzustki
– migdałki podniebienne
– sieć
– fragmenty ściany pochwy
– stożek („konus”) szyjki macicy (po elektroresekcji)
– biopsja gruboigłowa (trukat („true-cut”) Barda) kości (poza badaniem szpiku), tkanki miękkie, pierś, prostata,
węzeł chłonny
– wycinki z guzów kości, tkanek miękkich, wątroby, przestrzeni zaotrzewnowej itd. (biopsja chirurgiczna)
– śledziona (bez nowotworu)
– macica bez przydatków
– żołądek z owrzodzeniem nienowotworowym
– jądro (bez nowotworu)
– amputacja palca
– tarczyca (bez nowotworu)
– prostata (bez nowotworu)
– zmiana podejrzana o czerniaka złośliwego
24. Resekcja całego narządu – badanie „wieloblokowe onkologiczne” z określeniem doszczętności zabiegu- TERMIN STANDARD HWO 9 180,00
25. Resekcja całego narządu – badanie „wieloblokowe onkologiczne” z określeniem doszczętności zabiegu- TERMIN CITO HWO_C 7 240,00
– wyrostek robaczkowy
– pęcherzyk żółciowy
– cała tarczyca
– pierś bez węzłów chłonnych (mastectomia simplex)
– częściowa resekcja piersi z nowotworem
– blok węzłów chłonnych (pacha, pachwina, węzły zasłonowe)
– macica bez przydatków (ale z szyjką)
– jądro, jajnik z guzem
– srom
– prącie
– prostata
– szyjka macicy (resekcja chirurgiczna)
– nadnercze
– nerka z guzem
– śledziona
– całe płuco
– kończyna
– małżowina uszna
– gałka oczna
– ślinianka
– przełyk
26. Resekcja zespołu narządów z powodu nowotworu + węzły chłonne – TERMIN STANDARD HNW 9 360,00
27. Resekcja zespołu narządów z powodu nowotworu + węzły chłonne – TERMIN CITO HNW_C 7 420,00
– mastektomia + węzły chłonne pachowe
– resekcja częściowa piersi z węzłami
– żołądek (sieć, węzły itd.)
– jelito grube (kątnica, wstępnica, poprzecznica, esica, odbytnica) + węzły chłonne
– macica z przydatkami (jedno- lub obustronnie)
– macica z odbytnicą, jelitem grubym, ścianą pęcherza moczowego itd.
– prostata ze ścianą pęcherza moczowego itp.
– nerka z nadnerczem
– fragment trzustki z jelitem cienkim, żołądkiem,, itd.
– blizna + węzły pachy (mel. mal.)
28. Biopsja mammotomiczna – TERMIN STANDARD CUT 7 180,00
29. Biopsja mammotomiczna – TERMIN CITO CUT_C 3 360,00
30. Badanie śródoperacyjne: INT 300,00
I etap – wykonanie skrawka mrożeniowego oraz jego ocena 20 minut od momentu odbioru materiału
II etap – badanie pozostałego materiału po badaniu śródoperacyjnym 7
31. Bloczek parafinowy BP 7 40,00
32. Preparat barwiony HE HE 2 20,00
33. Barwienia Histochemiczne : 2 35,00
Acjan   AL0
Acjan + PAS ALP
Czerwień Kongo (Kongo Red) CR
Elastica EL
Żelazo FE
Giemza (Giemsa) G
Giemza żołądek (Giemsa) GZ
Grocott Methenamine Silver GMS
May-Grunwald Giemsa MGG
Masson Masson
Metoda Weigerta MW
PAS (periodic amid Schiff) PAS
Śluz SL
Srebro SR
Van Gieson VG
Ziehl-Neelsen Z-N
34. Badanie szpiku (trepanobiopsja + „miazga” + rozmazy) – TERMIN STANDARD SZP 10 100,00
35. Badanie szpiku (trepanobiopsja + „miazga” + rozmazy) – TERMIN CITO SZP_C 5 200,00
36. Demineralizacja  (odwapnienie) – TERMIN STANDARD WAP 14 100,00
37. Demineralizacja  (odwapnienie) – TERMIN CITO WAP_C 7 200,00
Badania immunohistochemiczne:
38. Oznaczenie markerów – 1 marker IMH – MARKER IMH 10 70,00
39. Receptorów estrogenowych  – RECEPTORY ER 10 70,00
40. Receptorów  progesteronu – RECEPTORY PgR 10 70,00
41. Oznaczenie HER-2 metodą immunohistochemiczną – HER HER-2 10 350,00
42. Oznaczenie dwóch markerów w tkance 10 140,00
43. Oznaczenie ekspresji receptora EGF (EGRF) do leczenia chemicznego EGFR CHT 5 250,00
44. Zestaw do cytologii ginekologicznej                                                                                                                                              UWAGA: Osoby, które chcą wykonać oznaczenie CINTec Plus przed przysłaniem materiału na preparacie cytologicznym, uprzejmie proszę o telefon do Pracowni Immunohistochemii ZPN 618850803, 618850804 CINTec PLUS 10 220,00
45. Oznaczenie PD-L1 IHC 22C3 pharmDx metodą immunohistochemiczną PD-L1 pharmDx 10 400,00
46. EBER RNA CISH EBER RNA CISH 10 550,00
lista markerów dostępna na stronie  www.wco.pl
Badania molekularne:
47. Analiza rearanżacji genu BCL2 Bcl-2-FISH 10 dni 650,00
48. Analiza rearanżacji genu BCL6 Bcl-6-FISH 10 dni 650,00
49. Analiza rearanżacji genu MYC Myc-FISH 10 dni 650,00
50. Analiza rearanżacji genu MALT1 MALT1-FISH 10 dni 650,00
51. Analiza rearanżacji genu SS18 SS18-FISH 10 dni 650,00
52. Analiza rearanżacji genu FOXF1 FOXF1-FISH 10 dni 650,00
53. Analiza amplifikacji genu HER-2 HER2-FISH 10 dni 650,00
54. Analiza amplifikacji genu TP53 SPEC TP53/CEN17 10 dni 650,00
55. Delecja genu CDKN2A CDKN2A – FISH 10 dni 650,00
56. Fuzja genów IGH/CCND1 CCND1/IGH – FISH 10 dni 650,00
57. Kodelecja 1p/19q 1p/19q – FISH 10 dni 900,00
58. Genotypowanie wirusa HPV HPV 10 dni 250,00
59. Oznaczenie mutacji w eksonach 2, 3 i 4 genu KRAS
(kodony 12, 13, 59, 61, 117 i 146)
KRAS 10 dni 750,00
60. Oznaczenie mutacji w eksonach 2, 3 i 4 genu NRAS
(kodony 12, 13, 59, 61, 117 i 146)
NRAS 10 dni 650,00
61. Oznaczenie mutacji w kodonie 600 genu BRAF BRAF 10 dni 650,00
62. Oznaczenie mutacji w eksonach 2, 3 i 4 genu NRAS (kodony 12, 13, 59, 61, 117 i 146) oraz w kodonie 600 genu BRAF NRAS + BRAF 10 dni 900,00
63. Oznaczenie mutacji w eksonach 2, 3 i 4 genów KRAS i NRAS (kodony 12, 13, 59, 61, 117 i 146) oraz w kodonie 600 genu BRAF KRAS + NRAS + BRAF 10 dni 1 650,00
64. Badanie niestabilności mikrosatelitarnej MSI 10 dni 650,00
65. Oznaczenie mutacji V600E w genie BRAF BRAF 10 dni 600,00
66. Oznaczenie mutacji w eksonach 9, 11, 13 i 17 genu KIT KIT 10 dni 650,00
67. Oznaczenie mutacji w eksonach 12, 14 i 18 genu PDGFRA PDGFR 10 dni 570,00
68. Oznaczenie mutacji w w eksonach 9, 11, 13 i 17 genu KIT oraz w eksonach 12, 14 i 18 genu PDGFRA KIT + PDGFR 15 dni 900,00
69. Oznaczenie mutacji Asp842Val w genie PDGFRA PDGFRA
Asp842Val
10 dni 400,00
70. Oznaczenie mutacji w eksonach 4-9 genu TP53 TP53 15 dni 750,00
71. Oznaczenie mutacji w eksonie 9 (kodony 286 i 297) oraz w eksonie 13 (kodony 411 i 424) genu POLE POLE 10 dni 400,00
lista dostępna na stronie www.wco.pl
Inne badania
72. Konsultacja histopatologiczna (termin dotyczy oceny przysłanych preparatów, dodatkowe badania wg terminów powyższych) – TERMIN STANDARD KON 7 150,00
73. Konsultacja histopatologiczna (termin dotyczy oceny przysłanych preparatów, dodatkowe badania wg terminów powyższych) – TERMIN CITO KON_C 3 300,00

 

 

Badania wykonywane na materiale z bloczków parafinowych w Pracowni Biologii Molekularnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii
Badanie FISH Sonda
Rearanżacja genu BCL2 BCL2 Break Apart Probe (CE IVD)
Rearanżacja genu BCL6 BCL6 Break Apart Probe
Rearanżacja genu MYC MYC Break Apart Probe (CE IVD)
Rearanżacja genu MALT1 MALT1 Break Apart Probe (CE IVD)
Rearanżacja genu SS18 SS18 Break Apart Probe (CE IVD)
Rearanżacja genu FOXF1 FOXF1 Break Apart Probe
Amplifikacja genu HER-2 PathVysion HER-2 DNA Probe Kit II (CE IVD)
Amplifikacja genu TP53 TP53/CEN17 Dual Color Probe (CE IVD)
Delecje genu CDKN2A CDKN2A/CEP9 (CE IVD)
Kodelecja 1p/19q 1p36/1q25 and 19q13/19p13 FISH Probe Kit
Genotypowanie Metoda
Detekcja wirusa HPV (wykrywane typy: 6, 11, 16, 18, 26, 31,
33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82)
PCR w czasie rzeczywistym (test CE IVD)
Analiza mutacji w genach Metoda
Oznaczenie mutacji w eksonach 2, 3 i 4 genu KRAS PCR w czasie rzeczywistym (test CE IVD)
Oznaczenie mutacji w eksonach 2, 3 i 4 genu NRAS
i w kodonie 600 genu BRAF
Oznaczenie mutacji V600E w genie BRAF
Badanie niestabilności mikrosatelitarnej PCR z analizą topnienia w wysokiej rozdzielczości
Oznaczenie mutacji w eksonach 9, 11, 13 i 17 genu KIT Sekwencjonowanie DNA
Oznaczenie mutacji w eksonach 12, 14 i 18 genu PDGFRA
Oznaczenie mutacji Asp842Val w genie PDGFRA
Oznaczenie mutacji w eksonach 4-9 genu TP53
Oznaczenie mutacji w eksonie 9 (kodony 286 i 297) oraz w eksonie 13 (kodony 411 i 424) genu POLE

 

Badania wykonywane w Pracowni  Immunohistochemii Wielkopolskiego Centrum Onkologii
Lista dostępnych markerów i receptorów wykonywanych w pracowni immunohistochemii na dzień 22.10.2021
lp Marker Nazwa
1 AFP Alpha-Fetoprotein
2 AMACR AMACR (P504S); Clone 13H4
3 AR Androgen Receptor;AR; Clone AR441
4 Annexin A1 Annexin A1; Clone MRQ-3
5 ATP Alpha-1Antitrypsin
6 BCA-225 BCA-225; Clone Cu-18
7 BCL-2 BCL-2 Oncoprotein; Clone 124
8 BCL-6 BCL-6 Protein; Clone PG-B6p
9 BAP1 BAP1; Clone C-4
10 Beta-Catenin Beta-Catenin; Clone 14
11 BOB-1 BOB.1; Clone SP92
12 BRAF V600E BRAF V600E; Clone VE1
13 BRCA1 BRCA1; Clone MS110
14 CA-125 CA–125; Clone M11
15 CA-19-9 CA-19-9; Clone 116-NS-19-9
16 Cadherin17 Cadherin17; Clone SP183
17 CALC Calcitonin
18 Caldesmon Caldesmon; Clone h-CD
19 CALP Calponin; Clone CALP
20 Calret-1 Calretinin–1; Clone DAK-Calret-1
21 CEA mono Carcinoembryonic Ag, CEA mono; Clone II-7
22 CD1A CD1a; Clone Q10
23 CD3 CD3; T Cell
24 CD2 CD2; Clone AB75
25 CD4 CD4; T Cell; Clone 4B12
26 CD5 CD5; T Cell; Clone 4CF
27 CD7 CD7; T Cell; Clone CBC.37
28 CD8 CD8; T Cell; Clone C8/144B
29 CD10 CD10; Clone 56C6
30 CD13 CD13; Clone SP187
31 CD14 CD14; Clone EPR3653
32 CD15 CD15; Clone Carb-3
33 CD19 CD19; Clone LE-CD19
34 CD20 CD20; B Cell; Clone L26
35 CD21 CD21; B Cell; Clone 1F8
36 CD23 CD23; B Cell; Clone DAK-CD23
37 CD25 CD25; Clone 4C9
38 CD30 CD30; Ki-1 Ag; Clone Ber-H2
39 CD31 CD31; Clone JC70A
40 CD33 CD33; Clone PWS44
41 CD34 CD34; Clone QBEnd
42 CD35 CD35; Clone Ber-MAC-DRC
43 CD38 CD38; Clone SP149
44 CD43 CD43; T Cell; Clone DF-T1
45 CD44 CD44; Clone MRQ-13
46 CD45 CD45; LCA; Clone 2B11+PD7/26
47 CD56 CD56; Clone 123C3
48 CD57 CD57; Clone TB01
49 CD61 CD61; Clone 2f2
50 CD68 KP1 CD68; Clone KP1;
51 CD68 PG-M1 CD68; Clone PG-M1
52 CD71 CD71; Clone MRQ-48
53 CD79a CD79a; B Cell; Clone JCB117
54 CD99  Ewing’s Sarcoma Marker; Clone 12E7
55 CD117 CD117; c-kit,
56 CD138 CD138; Clone MI 15
57 CD163 CD163; Clone MRQ-26
58 CD235a GlycophorinA, Clone JC159
59 CD246  ALK Protein; Clone ALK-1
60 CDX2 CDX2; Clone EPR2764Y
61 hCG Chorionic Gonadotropin;  hCG
62 CHR Ab-1 Chromogranin A Ab-1; Clone LK2H10
63 c-Met c-Met (Total); Clone SP44
64 c-MYC c-MYC; Clone Y69
65 Collagen IV Collagen IV;Clone CIV22
66 COX-2 COX-2; Clone SP21
67 Cyclina D1 Cyclina D1; Clone SP4-R
68 Cytokeratin 14 Cytokeratin 14; Clone SP53
69 Cytokerati 15 Cytokeratin 15; CK-15; Clone EPR1614Y
70 Cytokeratin 17 Cytokeratin 17; Clone E3
71 Cytokeratin 18 Cytokeratin 18; Clone DC10
72 Cytokeratin 19 Cytokeratin 19; Clone RCK 108
73 Cytokeratin 20 Cytokeratin 20; Clone Ks20.8
74 Cytokeratin 5/6 Cytokeratin 5/6; Clone D5/16B4
75 Cytokeratin 7 Cytokeratin 7; Clone OV-TL 12/30
76 Cytokeratin 8/18 Cytokeratin 8/18; Clone EP17/EP30
77 CytokeratinAE1/AE3 Cytokeratin AE1/AE3; Clone AE1/AE3
78 CytokeratinMNF116 Cytokeratin MNF116; Clone MNF116
79 CytokeratinHMW Cytokeratin HMW; Clone 34βE12
80 Cytokeratyna 8 Cytokeratyna 8; Clone CAM- 5.2;
81 CMV Cytomegalovirus; Clone CCH2+DDG9
82 DES Desmin; Clone D33
83 DOG-1 DOG-1; Clone SP31
84 EBER RNA CISH EBER RNA CISH – DAKO OMNIS
85 E-CD E–cadherin, Clone NCH-38
86 EGFR EGFR; Clone 5B7
87 EMA Epith.Membrane Ag; Clone E29
88 EA Epithelial Ag,; Clone Ber -EP4;
89 Ep-CAM Epithelial Sp.Ag; Ep-CAM; Clone MOC-31
90 EBV Epstein-Barr Virus LMP; Clone CS,1-4
91 ERG ERG; CloneEPR 3864
92 ER Beta Estrogen Receptor-Beta
93 ER Estrogen Receptor α; Clone EP1
94 EZH-2 EZH-2; Clone SP129
95 Fascin Fascin; Clone 55K-2
96 FLI-1 FLI-1, Clone MRQ-1
97 FoxP1 FoxP1; Clone SP133
98 Galectin-3 Galectin-3; Clone 9C4
99 GATA3 GATA3; Clone EP368
100 GCDFP-15 GCDFP-15; Clone EP1582Y
101 GFAP Glial Fibril. Acid  Protein;
102 GLUT1 GLUT1
103 Glypican 3 Glypican 3; Clone 1G12
104 Granzyme B Granzyme B; Clone GrB-7
105 Hairy Cell Leukaemia Hairy Cell Leukaemia; Clone DBA44
106 Helicobacter Pylori Helicobacter Pylori; polyclonal anti-Helicobacter Pylori
107 HemoglobinA HemoglobinA; Clone SP212
108 HEPA Hepatocyte; Clone OCH1E5
109 HER2 Ventana PATHWAY HER2 Ventana PATHWAY;HER-2/neu(4B5)
110 HHV-8 HHV-8; Clone13B10
111 HLA-DR HLA-DR Antigen; Clone TAL,1B5
112 HPV-Ab-3 HPV-Ab-3; 6,11,16,18,31,33,42,51,52,56,58; Clone K1H8
113 IgA IgA
114 IgD IgD
115 IgG IgG
116 IgG4 IgG4; Clone MRQ-44
117 IgM IgM
118 IGF-1R IGF-1R; Clone G11
119 Inhibin alfa Inhibin alfa; Clone R1
120 INI-1 INI-1; CloneMRQ-27
121 kappa Kappa-Light Chains (κ)
122 KBA.62 KBA.62; Clone KBA.62
123 Ki 67 Ki 67 Antigen; Ki 67; Clone MIB1
124 LMO2 LMO2; Clone  SP51
125  lambda Lambda-Light Chains (λ)
126 Langerin Langerin; Clone 12D6
127 Lysozyme Lysozyme EC 3.2.1.17
128 Mam-1A5 Mammaglobin; Clone3 04-1A5
129 MDM2 MDM2 Protein; Clone IF2
130 Mel-A Melan-A; Clone A103
131 Melanoma TC Melanoma Triple Cocktail; Clone HMB45+A103+T311
132 HMB45 Melanosome;  Clone HMB45
133 HBME-1 Mesothelial Cell, ;Clone HBME-1
134 Mioglobina Mioglobina
135 MITF MITF; Clone C5/D5
136 MLH1 MLH1; Clone ESO5
137 MSH2 MSH2; MutS Protein Homolog 2; Clone FE11
138 MSH6 MSH6; Clone EP49
139 MUC1 MUC1; Clone EP85
140 MUC 2 MUC 2; Clone MRQ-18
141 MUC 4 MUC 4; Clone 8G7
142 MUC 5AC MUC 5AC; Clone MRQ-19
143 MUC 6 MUC 6; Clone MRQ-20
144 MUM1 MUM1 Protein; Clone MUM1p
145 M-ACT Muscle Actin; Clone HHF35
146 MPO Myeloperoxidase
147 MyoD1 MyoD1; Clone 5.8A
148 Myogenin Myogenin; Clone F5D
149 Napsin A Napsin A; Clone MRQ-60
150 NSE Neur.Sp.Enolase; Clone BBS/NC/FI-H14
151 NF Neurofilament Protein; Clone 2F11
152 Oct-2 Oct-2; Clone MRQ-2
153 Oct-4 Oct-4; Clone MRQ-10
154 p16 p16INK4a; Clone  E6H4
155 p40 p40; Clone BC28
156 p53 p53 Protein; Clone DO-7
157 p63 p63 Protein; Clone DAK-p63
158 p120 catenin p120 catenin; Clone 98
159 PAX-2 PAX-2;Clone EP235
160 PAX-5 Pax-5; Clone SP34
161 PAX-8 PAX-8; Clone MRQ-50
162 PC Plasma Cell Marker; Clone VS38c
163 PD-L1 pharmDx PD-L1 pharmDx; PD-L1 IHC 22C3 pharmDx (DAKO Omnis)
164 PD-1 PD-1; Clone NAT105
165 PGP 9.5 PGP 9.5
166 HPL Placental  Lactogen
167 PLAP Placental Alkaline Phos.; PLAP; Clone 8A9
168 PMS2 PMS2; Clone A16-4
169 Podoplanin Podoplanin; Clone D2-40
170 PRAME PRAME; Clone EPR20330
171 PgR Progesteron Receptor; Clone PgR 1294
172 PSA  PSA_PR8; Clone ER-PR8
173 PSAP Prostatic Ac. Phos. PSAP; ClonePASE/4LJ
174 PROSTEIN Protein PROSTEIN; Clone 10E3
175 PTEN PTEN; Clone 6H2.1
176 RCC Renal C.Carcinoma ; Clone PN-15
177 SARS-CoV-2 SARS-CoV-2; CloneBSB-134
178 S100 S100 Protein
179 SATB2 SATB2; Clone EP281
180 SMAD4 SMAD4; Clone EP618Y
181 SMM-HC SMM-HC; Clone SMMS-1
182 SMA Smooth Muscle Actin; Clone 1A4
183 Smoothelin Smoothelin; Clone R4A
184 SOX-2 SOX-2; Clone SP76
185 SOX-10 SOX-10; Clone EP268
186 SOX-11 SOX-11; Clone MRQ-58
187 STAT 6 STAT 6; CloneEP325
188 SYN Synaptophysin; Clone MRQ-40
189 SYN Synaptophysin; Clone DAK-SYNAP
190 T-bet T-bet; Clone MRQ-46
191 TCL-1 TCL-1; Clone MRQ-7
192 TdT Term.Deoxynucl.Transfer.
193 TFE3 TFE3; Clone MRQ-37
194 TM Thrombomodulin; Clone 1009
195 THY Thyroglobulin;THY
196 TLE1 TLE1; TLE1;Clone 1F5
197 Toxoplasma Gondii Toxoplasma Gondii
198 TPO Thyroid Peroxidase; Clone EP159
199 TRAcP TRAcP; Clone 9C5
200 TTF-1 TTF-1; Clone SP141
201 TTF-1 TTF-1; Clone SPT24
202 Tyrosinase Tyrosinase; Clone T311
203 Uroplakin Uroplakin; Clone ZM204
204 VIM Vimentin;Clone V9
205 F VIII Von Willebrand Factor
206 WT1 WT1 Protein;  Clone 6F-H2
207 ZAP-70 ZAP-70; Clone 2F3.2
Oznaczenie dwóch markerów w tkance (w jednym skrawku).
1 Ki67+CD138 Ki67 (Clone MIB-1) + CD138 (CloneMI15)
2 Ki67+Melanosome Ki67 (Clone MIB-1) + Melanosome (CloneHMB45)
3 Ki67+Cytokeratin AE1AE3 Ki67 (Clone MIB-1) + Cytokeratin (CloneAE1/AE3)
4 Ki67+Cytokeratin 7 Ki67 (Clone MIB-1) + Cytokeratin 7 (CloneOV-TL 12/30)
5 Ki67+CD3 Ki67 (Clone MIB-1) + CD3
6 Ki67+CD20 Ki67 (Clone MIB-1) + CD20 (Clone L26)
7 Ki67+CD45 Ki67 (Clone MIB-1) + CD45(Clone 2B11+PD7/26)
8 p63+AMACR p63(Clone DAK-p63) + AMACR (Clone13H4)
9 p63+Cytokeratin AE1AE3 p63(Clone DAK-p63) + Cytokeratin (CloneAE1/AE3)
10 p63+Cytokeratin HMW p63(Clone DAK-p63) + Cytokeratin HMW (Clone34βE12)
11 p63+Cytokeratin7 p63(Clone DAK-p63) + Cytokeratin 7 (CloneOV-TL 12/30)
12 CytokeratinHMW+AMACR Cytokeratin HMW (Clone 34βE12) + AMACR (Clone 13H4)
13 Cytokeratin7+CD34 Cytokeratin 7 (CloneOV-TL 12/30) + CD34(CloneQBEnd)
14 p53+Cytokeratin20 p53 Protein (Clone DO-7) + Cytokeratin 20(CloneKs20.8)
15 Ki67+CD34 Ki67 (Clone MIB-1) + CD34 (CloneQBEnd)
16 Ki67+Cytokeratin19 Ki67 (Clone MIB-1) + Cytokeratin 19 (CloneRCK 108)
17 Ki67+CD79 Ki67 (Clone MIB-1) + CD79 (CloneRCK 108)
Zestaw  do cytologii ginekologicznej (oznaczenie p16 i Ki67 w rozmazie)
1 CINtec PLUS CINtec PLUS Cytology Kit
Badania wykonywane metodą FISH
1 HER2 FISH HER2 IQFISH pharmDx – DAKO OMNIS
Badania wykonywane metodą CISH
1  EBER RNA CISH  EBER RNA CISH; EBER RNA CISH – DAKO OMNIS