(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat
CENNIK BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII CENY OBOWIĄZUJĄCE OD 10.02.2020
Lp Nazwa Badania Symbol Termin wykonania
(dni robocze)
cena badania
Badania Cytologiczne
1. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (wykonanie, opracowanie materiału i ocena) – TERMIN STANDARD BAC 7 60,00
2. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (wykonanie, opracowanie materiału i ocena) – TERMIN CITO BAC_C 2 120,00
3. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (wykonanie, opracowanie materiału i ocena) – TERMIN SUPER CITO BAC_S 1 240,00
4. Badania cytologiczne płynów z jam ciała, rozmazów oraz wybarwienie i ocena materiałów z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej, wymazy z brodawki sutkowej, owrzodzeń skóry itp. – TERMIN STANDARD BAP 7 60,00
5. Badania cytologiczne płynów z jam ciała, rozmazów oraz wybarwienie i ocena materiałów z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej, wymazy z brodawki sutkowej, owrzodzeń skóry itp. – TERMIN CITO BAP_C 3 120,00
6. Badania cytologiczne płynów z jam ciała, rozmazów oraz wybarwienie i ocena materiałów z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej, wymazy z brodawki sutkowej, owrzodzeń skóry itp. – TERMIN SUPER CITO BAP_S 1 240,00
7. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa pod kontrolą USG – TERMIN STANDARD BUS 7 120,00
8. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa pod kontrolą USG – TERMIN CITO BUS_C 3 240,00
9. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa pod kontrolą USG – TERMIN SUPER CITO BUS_S 1 380,00
10. Biopsja pod kontrolą tomografii komputerowej – cena za samo badanie cytologiczne – TERMIN STANDARD BTK 7 120,00
11. Biopsja pod kontrolą tomografii komputerowej – cena za samo badanie cytologiczne – TERMIN CITO BTK_C 3 240,00
12. Biopsja pod kontrolą tomografii komputerowej – cena za samo badanie cytologiczne – TERMIN SUPER CITO BTK_S 1 480,00
13. Badanie cytologiczne ginekologiczne – TERMIN STANDARD BCG 7 20,00
14. Badanie cytologiczne ginekologiczne – TERMIN CITO BCG_C 3 60,00
Badania Histologiczne
15. Biopsje małe (jeden wycinek) – TERMIN STANDARD HMJ 7 60,00
16. Biopsje małe (jeden wycinek) – TERMIN CITO HMJ_C 3 120,00
17. Biopsje małe (jeden wycinek) – TERMIN SUPER CITO HMJ_S 1 240,00
– wycinek ze zmian skórnych
– wycinek z endoskopii (przełyk, dwunastnica, jelito, oskrzele)
– wycinek z jam ciała (otrzewna, opłucna, dziąsło, język, zatoki, jama nosowa)
– wycinek z szyjki macicy
– wycinek z kikuta pochwy
– wycinek z krtani
18. Wycięcie całej zmiany i wycinki (do trzech) – TERMIN STANDARD HSD 7 60,00
19. Wycięcie całej zmiany i wycinki (do trzech) – TERMIN CITO HSD_C 3 120,00
20. Wycięcie całej zmiany i wycinki (do trzech) -TERMIN SUPER CITO HSD_S 1 240,00
– wycinki ze zmian skórnych
– wycięte całe małe zmiany skórne (znamię, brodawka, róg), kaszak, ziarniniak, tłuszczak, włókniak
– zmiany z tkanki podskórnej (tłuszczaki, włókniaki, nerwiaki…)
– zmiany z gruczołu piersiowego (tłuszczaki, włókniaki, nerwiaki…)
– pojedyncze węzły chłonne (bez badań immunohistochemicznych)
– wycinki z endoskopii (przełyk, żołądek, dwunastnica, jelito, oskrzele)
– ściana tętniaka aorty
– wycinki z jam ciała (otrzewna, opłucna, dziąsło, język, zatoki, jama nosowa)
– wycinki z szyjki macicy
– wycinki z kikuta pochwy
– wyskrobiny z kanału szyjki i jamy macicy
– nasieniowód
– wycinki z pęcherza moczowego
– wycięte przetoki, małe blizny
– wycinki z krtani
– przepuklina
– polip przewodu pokarmowego, dróg oddechowych itp.
– polip z macicy
– polip z jelita
– pojedynczy płat tarczycy
– sitowie (zatoki)
– torbiel jajnika
– wyizolowany mięśniak
– jajnik (nienowotworowy)
– jajowód
– pęcherzyk żółciowy (nienowotworowy)
– wyrostek robaczkowy (nienowotworowy)
– żylaki odbytu, kończyn
21. Resekcja części narządu i wycięta większa zmiana – TERMIN STANDARD HDT 7 120,00
22. Resekcja części narządu i wycięta większa zmiana – TERMIN CITO HDT_C 3 240,00
23. Resekcja części narządu i wycięta większa zmiana – TERMIN SUPER CITO HDT_S 1 480,00
– kwadrantektomia (bez nowotworu)
– częściowa resekcja żołądka
– duże zmiany skórne (powyżej 4 bloczków)
– duże zmiany z tkanki podskórnej (powyżej 4 bloczków)
– kikuty tarczycy
– fragment wątroby
– fragment płuca
– fragment trzustki
– migdałki podniebienne
– sieć
– fragmenty ściany pochwy
– stożek („konus”) szyjki macicy (po elektroresekcji)
– biopsja gruboigłowa (trukat („true-cut”) Barda) kości (poza badaniem szpiku), tkanki miękkie, pierś, prostata,
węzeł chłonny
– wycinki z guzów kości, tkanek miękkich, wątroby, przestrzeni zaotrzewnowej itd. (biopsja chirurgiczna)
– śledziona (bez nowotworu)
– macica bez przydatków
– żołądek z owrzodzeniem nienowotworowym
– jądro (bez nowotworu)
– amputacja palca
– tarczyca (bez nowotworu)
– prostata (bez nowotworu)
– zmiana podejrzana o czerniaka złośliwego
24. Resekcja całego narządu – badanie „wieloblokowe onkologiczne” z określeniem doszczętności zabiegu- TERMIN STANDARD HWO 9 180,00
25. Resekcja całego narządu – badanie „wieloblokowe onkologiczne” z określeniem doszczętności zabiegu- TERMIN CITO HWO_C 7 240,00
– wyrostek robaczkowy
– pęcherzyk żółciowy
– cała tarczyca
– pierś bez węzłów chłonnych (mastectomia simplex)
– częściowa resekcja piersi z nowotworem
– blok węzłów chłonnych (pacha, pachwina, węzły zasłonowe)
– macica bez przydatków (ale z szyjką)
– jądro, jajnik z guzem
– srom
– prącie
– prostata
– szyjka macicy (resekcja chirurgiczna)
– nadnercze
– nerka z guzem
– śledziona
– całe płuco
– kończyna
– małżowina uszna
– gałka oczna
– ślinianka
– przełyk
26. Resekcja zespołu narządów z powodu nowotworu + węzły chłonne – TERMIN STANDARD HNW 9 360,00
27. Resekcja zespołu narządów z powodu nowotworu + węzły chłonne – TERMIN CITO HNW_C 7 420,00
– mastektomia + węzły chłonne pachowe
– resekcja częściowa piersi z węzłami
– żołądek (sieć, węzły itd.)
– jelito grube (kątnica, wstępnica, poprzecznica, esica, odbytnica) + węzły chłonne
– macica z przydatkami (jedno- lub obustronnie)
– macica z odbytnicą, jelitem grubym, ścianą pęcherza moczowego itd.
– prostata ze ścianą pęcherza moczowego itp.
– nerka z nadnerczem
– fragment trzustki z jelitem cienkim, żołądkiem,, itd.
– blizna + węzły pachy (mel. mal.)
28. Biopsja mammotomiczna – TERMIN STANDARD CUT 7 180,00
29. Biopsja mammotomiczna – TERMIN CITO CUT_C 3 360,00
30. Badanie śródoperacyjne: INT 300,00
I etap – wykonanie skrawka mrożeniowego oraz jego ocena 20 minut od momentu odbioru materiału
II etap – badanie pozostałego materiału po badaniu śródoperacyjnym 7
31. Bloczek parafinowy BP 7 40,00
32. Preparat barwiony HE HE 2 20,00
33. Barwienia Histochemiczne : 2 35,00
Acjan   AL0
Acjan + PAS ALP
Czerwień Kongo (Kongo Red) CR
Elastica EL
Żelazo FE
Giemza (Giemsa) G
Giemza żołądek (Giemsa) GZ
Grocott Methenamine Silver GMS
May-Grunwald Giemsa MGG
Masson Masson
Metoda Weigerta MW
PAS (periodic amid Schiff) PAS
Śluz SL
Srebro SR
Van Gieson VG
Ziehl-Neelsen Z-N
34. Badanie szpiku (trepanobiopsja + „miazga” + rozmazy) – TERMIN STANDARD SZP 10 100,00
35. Badanie szpiku (trepanobiopsja + „miazga” + rozmazy) – TERMIN CITO SZP_C 5 200,00
36. Demineralizacja  (odwapnienie) – TERMIN STANDARD WAP 14 100,00
37. Demineralizacja  (odwapnienie) – TERMIN CITO WAP_C 7 200,00
Badania immunohistochemiczne:
38. Oznaczenie markerów – 1 marker IMH – MARKER IMH 10 70,00
39. Receptorów estrogenowych  – RECEPTORY ER 10 70,00
40. Receptorów  progesteronu – RECEPTORY PgR 10 70,00
41. Oznaczenie HER-2 metodą immunohistochemiczną – HER HER-2 10 350,00
42. Oznaczenie dwóch markerów w tkance 10 140,00
43. Oznaczenie ekspresji receptora EGF (EGRF) do leczenia chemicznego EGFR CHT 5 250,00
44. Zestaw do cytologii ginekologicznej                                                                                                                                              UWAGA: Osoby, które chcą wykonać oznaczenie CINTec Plus przed przysłaniem materiału na preparacie cytologicznym, uprzejmie proszę o telefon do Pracowni Immunohistochemii ZPN 618850803, 618850804 CINTec PLUS 10 220,00
45. Oznaczenie PD-L1 IHC 22C3 pharmDx metodą immunohistochemiczną PD-L1 pharmDx 10 400,00
lista markerów dostępna na stronie  www.wco.pl
Badania molekularne:
46. Analiza rearanżacji genu BCL2 Bcl-2-FISH 10 dni 650,00
47. Analiza rearanżacji genu BCL6 Bcl-6-FISH 10 dni 650,00
48. Analiza rearanżacji genu MYC Myc-FISH 10 dni 650,00
49. Analiza rearanżacji genu MALT1 MALT1-FISH 10 dni 650,00
50. Analiza rearanżacji genu SS18 SS18-FISH 10 dni 650,00
51. Analiza rearanżacji genu FOXF1 FOXF1-FISH 10 dni 650,00
52. Analiza amplifikacji genu HER-2 HER2-FISH 10 dni 650,00
53. Analiza amplifikacji genu TP53 SPEC TP53/CEN17 10 dni 650,00
54. Delecja genu CDKN2A CDKN2A – FISH 10 dni 650,00
55. Fuzja genów IGH/CCND1 CCND1/IGH – FISH 10 dni 650,00
56. Kodelecja 1p/19q 1p/19q – FISH 10 dni 900,00
57. Detekcja wirusa Epstein-Barr EBER-PNA 10 dni 500,00
58. Genotypowanie wirusa HPV HPV 10 dni 250,00
59. Oznaczenie mutacji w eksonach 2, 3 i 4 genu KRAS
(kodony 12, 13, 59, 61, 117 i 146)
KRAS 10 dni 750,00
60. Oznaczenie mutacji w eksonach 2, 3 i 4 genu NRAS
(kodony 12, 13, 59, 61, 117 i 146)
NRAS 10 dni 650,00
61. Oznaczenie mutacji w kodonie 600 genu BRAF BRAF 10 dni 650,00
62. Oznaczenie mutacji w eksonach 2, 3 i 4 genu NRAS (kodony 12, 13, 59, 61, 117 i 146) oraz w kodonie 600 genu BRAF NRAS + BRAF 10 dni 900,00
63. Oznaczenie mutacji w eksonach 2, 3 i 4 genów KRAS i NRAS (kodony 12, 13, 59, 61, 117 i 146) oraz w kodonie 600 genu BRAF KRAS + NRAS + BRAF 10 dni 1 650,00
64. Badanie niestabilności mikrosatelitarnej MSI 10 dni 650,00
65. Oznaczenie mutacji V600E w genie BRAF BRAF 10 dni 600,00
66. Oznaczenie mutacji w eksonach 9, 11, 13 i 17 genu KIT KIT 10 dni 650,00
67. Oznaczenie mutacji w eksonach 12, 14 i 18 genu PDGFRA PDGFR 10 dni 570,00
68. Oznaczenie mutacji w w eksonach 9, 11, 13 i 17 genu KIT oraz w eksonach 12, 14 i 18 genu PDGFRA KIT + PDGFR 15 dni 900,00
69. Oznaczenie mutacji Asp842Val w genie PDGFRA PDGFRA
Asp842Val
10 dni 400,00
70. Oznaczenie mutacji w eksonach 4-9 genu TP53 TP53 15 dni 750,00
71. Oznaczenie mutacji w eksonie 9 (kodony 286 i 297) oraz w eksonie 13 (kodony 411 i 424) genu POLE POLE 10 dni 400,00
lista dostępna na stronie www.wco.pl
Inne badania
72. Konsultacja histopatologiczna (termin dotyczy oceny przysłanych preparatów, dodatkowe badania wg terminów powyższych) – TERMIN STANDARD KON 7 150,00
73. Konsultacja histopatologiczna (termin dotyczy oceny przysłanych preparatów, dodatkowe badania wg terminów powyższych) – TERMIN CITO KON_C 3 300,00