(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

 

Cennik usług medycznych
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
Procedura Symbol Cena obowiązująca od 12.08.2022
BIOCHEMIA (krew, mocz, inne płyny z jam ciała)    
Ag. Karcinoembrionalny – CEA CEA 33,00 zł
Albuminy w surowicy ALBUM 11,00 zł
Alfa-Fetoproteina – AFP AFP 33,00 zł
Amylaza w moczu AMY-M 11,00 zł
Amylaza w surowicy AMY 11,00 zł
Amylaza w płynie z jam ciała AMY-płyn 11,00 zł
Antygen Hbs Hbs-Ag 33,00 zł
Beta-2 mikroglobulina – B2MG B2MG 44,00 zł
Białko całkowite w moczu TP-M 61,00 zł
Białko całkowite w surowicy – TP TP 11,00 zł
Białko całkowite w płynie z jam ciała TP-płyn 61,00 zł
Białko C-reaktywne – CRP CRP 28,00 zł
Białko S-100 (marker nowotworowy) S-100 99,00 zł
Bilirubina bezpośrednia BILI D 11,00 zł
Bilirubina całkowita BILI T 11,00 zł
Bilirubina pośrednia (parametr wyliczany na podstawie stężenia BILI D i BILI T) BILI I 22,00 zł
Bilirubina w płynie z jam ciała BILI T-płyn 11,00 zł
CA 72-4 (marker nowotworowy) CA 72-4 55,00 zł
CA-125 (marker nowotworowy) CA-125 44,00 zł
CA-15.3 (marker nowotworowy) CA-15.3 44,00 zł
CA-19.9 (marker nowotworowy) CA-19.9 33,00 zł
Całkowita zdolność wiązania żelaza – TIBC (parametr wyliczany na podstawie stężenia UIBC i Fe) TIBC 26,00 zł
Chlorki w moczu Cl-M 11,00 zł
Chlorki w płynie z jam ciała Cl-płyn 11,00 zł
Chlorki w surowicy Cl 11,00 zł
Cholesterol całkowity CHOL 11,00 zł
CK-MB aktywność CK-MB akt 22,00 zł
CK-MB masa CK-MB masa 55,00 zł
Czynnik reumatoidalny – RF RF 33,00 zł
Dehydrogenaza mleczanowa – LDH LDH 11,00 zł
Digoxin Digoxin 110,00 zł
ESTRADIOL (E2) ESTRAD. 33,00 zł
Etanol (badanie wykonywane tylko dla pacjentów leczonych w WCO) ETOH2 132,00 zł
Ferrytyna FERR 33,00 zł
Fosfataza kwaśna całk. – ACP ACP@ 33,00 zł
Fosfataza kwaśna niesterczowa ACP_NP 33,00 zł
Fosfataza kwaśna sterczowa ACP_P 33,00 zł
Fosfataza zasadowa ALP 11,00 zł
Fosfor nieorg. w moczu Fosf-M 11,00 zł
Fosfor nieorganiczny PHOS-B 11,00 zł
Fragment cytokeratyny 19 – CYFRA 21.1 (marker nowotworowy) CYFRA 21.1 77,00 zł
FSH (hormon folikulotropowy) FSH 33,00 zł
Gazometria tętnicza G(tętn.) 44,00 zł
Gazometria włośniczkowa G(włoś.) 44,00 zł
Gazometria żylna G(żyl.) 44,00 zł
Gentamycyna GENT 132,00 zł
G-Glutamylotranspeptydaza – GGTP GGTP 11,00 zł
Glukoza – POCT GLU_POCT 10,00 zł
Glukoza w moczu GLU-M 11,00 zł
Glukoza w płynie z jam ciała GLU-płyn 11,00 zł
Glukoza w surowicy GLU 11,00 zł
Gonadotrop.Kosmów. – b-HCG b-HCG 33,00 zł
HBc-przeciwciała HBc-Ab 55,00 zł
HBs-przeciwciała Anty-HBs 55,00 zł
HCV-przeciwciała HCV-p/c 44,00 zł
HDL-Cholesterol HDL-chol 11,00 zł
HE4 (marker nowotworowy) HE4 77,00 zł
Hemoglobina glikowana – HbA1C HbA1C 33,00 zł
HIVDUO- antygen/przeciwciała (badanie wykonywane tylko dla pacjentów leczonych w WCO) HIVDUO 55,00 zł
Hor. Tyreotropowy – TSH TSH 28,00 zł
Hormon antymullerowski – AMH AMH 143,00 zł
Kalcytonina – hCT hCT 77,00 zł
Kinaza kreatynowa – CK CK 11,00 zł
Klirens kreatyniny (parametr wyliczany na podstawie stężenia KRE-S i KRE-M) 22,00 zł
Kreatynina w moczu KRE-M 11,00 zł
Kreatynina w płynie z jam ciała KRE-płyn 11,00 zł
Kreatynina w surowicy KRE-S 11,00 zł
Kwas foliowy FOL 39,00 zł
Kwas moczowy w moczu URIC-M 11,00 zł
Kwas moczowy w surowicy – URIC URIC 11,00 zł
LDL-Cholesterol LDL-chol 11,00 zł
LH (luteotropina) LH 33,00 zł
Lipaza LIP 17,00 zł
Lipaza w płynie z jam ciała LIP-płyn 17,00 zł
Magnez całkowity Mag 11,00 zł
Magnez w moczu Mag-M 11,00 zł
Mleczany LACT 28,00 zł
Mleczany w płynie z jam ciała LACT-płyn 28,00 zł
Mocznik MOCZNIK 11,00 zł
Mocznik w moczu UREA-M. 11,00 zł
Mocznik w płynie z jam ciała UREA-płyn 11,00 zł
Neuroswoista enolaza – NSE (marker nowotworowy) NSE 77,00 zł
nie-HDL-Cholesterol (parametr wyliczany na podstawie stężenia HDL-chol i CHOL) nie-HDL-chol 22,00 zł
N-końcowy propeptyd natriuretyczny typu B – NT-proBNP proBNP 88,00 zł
Osmolarność w moczu (parametr wyliczany na podstawie stężenia Na, GLU, MOCZNIK) OSM-M 33,00 zł
Osmolarność w surowicy (parametr wyliczany na podstawie stężenia Na, GLU, MOCZNIK) OSMOL 33,00 zł
P/ciała przeciwko Krętkowi blademu kiły Syphilis 55,00 zł
Parathormon (1-84) – profil PTH-profil 165,00 zł
Parathormon (1-84) – PTH(1-84) PTH 77,00 zł
Potas w moczu K-M 11,00 zł
Potas w płynie z jam ciała K-płyn 11,00 zł
Potas w surowicy K 11,00 zł
Profil wapnia Ca-P 22,00 zł
PROGESTERON PROGES. 33,00 zł
PROKALCYTONINA – PCT PCT 77,00 zł
PROLAKTYNA PROLAK. 33,00 zł
Przeciwciała anty-SARS-CoV-2-N anty-SARS-CoV-2-N 55,00 zł
Przesączanie kłębuszkowe (MDRD) (parametr wyliczany na podstawie stężenia KRE-S) eGFR(MDRD) 11,00 zł
PSA – ratio (parametr wyliczany na podstawie stężenia T-PSA i F-PSA) R-PSA 99,00 zł
PSA – wolne (marker nowotworowy) F-PSA 55,00 zł
PSA całkowite (marker nowotworowy) T-PSA 44,00 zł
Saturacja transferyny (parametr wyliczany na podstawie stężenia TRF i Fe) TRFsat 28,00 zł
Sód w moczu Na-M 11,00 zł
Sód w płynie z jam ciała Na-płyn 11,00 zł
Sód w surowicy Na 11,00 zł
Test antygenowy COVID-19 Ag Covid 19 Ag 154,00 zł
Test obciążenia glukozą GLU-O 33,00 zł
Test obciążenia żelazem Fe-O 44,00 zł
Test ROMA – po menopauzie (parametr wyliczany na podstawie stężenia HE4 i CA 125) ROMA_POSTMENO 121,00 zł
Test ROMA – przed menopauzą (parametr wyliczany na podstawie stężenia HE4 i CA 125) ROMA_PREMENO 121,00 zł
TESTOSTERON TESTOSTERON 33,00 zł
Transaminaza alaninowa – ALT ALT 11,00 zł
Transaminaza asparaginowa – AST AST 11,00 zł
Transferyna TRF 17,00 zł
Trójglicerydy TRIG 11,00 zł
Tyreoglobulina Tg 55,00 zł
Utajona zdolność wiązania żelaza – UIBC UIBC 15,00 zł
Wankomycyna VANC 132,00 zł
Wapń całkowity – Ca Ca 11,00 zł
Wapń skorygowany (parametr wyliczany na podstawie Ca i ALBUM) Ca-skor 22,00 zł
Wapń zjonizowany iCa 44,00 zł
Witamina B12 VIT-B12 39,00 zł
Witamina D (25OH D) VIT-D 55,00 zł
Wodorowęglany – CO2 CO2 39,00 zł
Wolna Trójjodotyronina – FT3 fT3 28,00 zł
Wolna Tyroksyna – FT4 fT4 28,00 zł
Wysoceczuła sercowa Troponina T – hs-TnT hs-TnT 33,00 zł
Żelazo w surowicy Fe 11,00 zł
ANALITYKA
Krew utajona w kale Kał-b 28,00 zł
Mocz-badanie ogólne Mocz 28,00 zł
Płyn z jam ciała – badanie ogólne Płyn 28,00 zł
SEROLOGIA
Bezpośredni Test Antyglobulinowy BTA-PO 33,00 zł
Grupa krwi Gr.Krwi. 55,00 zł
Odpis grupy krwi 6,00 zł
Próba zgodności serologicznej Krzyż. 72,00 zł
Przeciwciała czerwonokrwinkowe P/c 44,00 zł
HEMATOLOGIA
Antytrombina I I I ATIII 55,00 zł
Czas kefalinowo-kaolinowy – APTT APTT 28,00 zł
Czas protrombinowy+INR – PT PT 28,00 zł
Czas trombinowy – TT5 TT5 28,00 zł
D-Dimer DD 39,00 zł
Fibrynogen FIBR 28,00 zł
Morfologia morf 17,00 zł
O B OB 11,00 zł
Płytki fluorescencyjne PLTF 44,00 zł
Retikulocyty RET 33,00 zł
Retikulocyty-panel RETP 33,00 zł
Rozmaz krwi obwodowej (metoda mikroskopowa) ROZ 50,00 zł
Test mieszanego osocza dla APTT APTT-skor 28,00 zł
INNE
Pobranie krwi żylnej bez wykonywania badań 6,00 zł
Pobranie krwi włośniczkowej bez wykonywania badań 8,00 zł
Pobranie, przygotowanie i przechowywanie materiału biologicznego dla laboratorium zewnętrznego 110,00 zł