Cennik usług medycznych
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
Procedura Symbol Cena od 01.04.2024
BIOCHEMIA (krew, mocz, inne płyny z jam ciała)    
Ag. Karcinoembrionalny – CEA CEA 35,00 zł
Albuminy w surowicy ALBUM 12,00 zł
Alfa-Fetoproteina – AFP AFP 35,00 zł
Amylaza w moczu AMY-M 12,00 zł
Amylaza w surowicy AMY 12,00 zł
Amylaza w płynie z jam ciała AMY-płyn 12,00 zł
Antygen Hbs Hbs-Ag 35,00 zł
Beta-2 mikroglobulina – B2MG B2MG 46,00 zł
Białko całkowite w moczu TP-M 64,00 zł
Białko całkowite w surowicy – TP TP 12,00 zł
Białko całkowite w płynie z jam ciała TP-płyn 64,00 zł
Białko C-reaktywne – CRP CRP 30,00 zł
Białko S-100 (marker nowotworowy) S-100 104,00 zł
Bilirubina bezpośrednia BILI D 12,00 zł
Bilirubina całkowita BILI T 12,00 zł
Bilirubina pośrednia (parametr wyliczany na podstawie stężenia BILI D i BILI T) BILI I 5,00 zł
Bilirubina w płynie z jam ciała BILI T-płyn 12,00 zł
CA 72-4 (marker nowotworowy) CA 72-4 58,00 zł
CA-125 (marker nowotworowy) CA-125 46,00 zł
CA-15.3 (marker nowotworowy) CA-15.3 46,00 zł
CA-19.9 (marker nowotworowy) CA-19.9 35,00 zł
Całkowita zdolność wiązania żelaza – TIBC (parametr wyliczany na podstawie stężenia UIBC i Fe) TIBC 5,00 zł
Chlorki w moczu Cl-M 12,00 zł
Chlorki w płynie z jam ciała Cl-płyn 12,00 zł
Chlorki w surowicy Cl 12,00 zł
Cholesterol całkowity CHOL 12,00 zł
CK-MB aktywność CK-MB akt 23,00 zł
CK-MB masa CK-MB masa 58,00 zł
Czynnik reumatoidalny – RF RF 35,00 zł
Dehydrogenaza mleczanowa – LDH LDH 12,00 zł
Digoxin Digoxin 116,00 zł
ESTRADIOL (E2) ESTRAD. 35,00 zł
Etanol (badanie wykonywane tylko dla pacjentów leczonych w WCO) ETOH2 139,00 zł
Ferrytyna FERR 35,00 zł
Fosfataza kwaśna całk. – ACP ACP@ 35,00 zł
Fosfataza kwaśna niesterczowa ACP_NP 35,00 zł
Fosfataza kwaśna sterczowa ACP_P 35,00 zł
Fosfataza zasadowa ALP 12,00 zł
Fosfor nieorg. w moczu Fosf-M 12,00 zł
Fosfor nieorganiczny PHOS-B 12,00 zł
Fragment cytokeratyny 19 – CYFRA 21.1 (marker nowotworowy) CYFRA 21.1 81,00 zł
FSH (hormon folikulotropowy) FSH 35,00 zł
Gazometria tętnicza G(tętn.) 46,00 zł
Gazometria włośniczkowa G(włoś.) 46,00 zł
Gazometria żylna G(żyl.) 46,00 zł
Gentamycyna GENT 139,00 zł
G-Glutamylotranspeptydaza – GGTP GGTP 12,00 zł
Glukoza – POCT GLU_POCT 11,00 zł
Glukoza w moczu GLU-M 12,00 zł
Glukoza w płynie z jam ciała GLU-płyn 12,00 zł
Glukoza w surowicy GLU 12,00 zł
Gonadotrop.Kosmów. – b-HCG b-HCG 35,00 zł
HBc-przeciwciała HBc-Ab 58,00 zł
HBs-przeciwciała Anty-HBs 58,00 zł
HCV-przeciwciała HCV-p/c 46,00 zł
HDL-Cholesterol HDL-chol 12,00 zł
HE4 (marker nowotworowy) HE4 81,00 zł
Hemoglobina glikowana – HbA1C HbA1C 35,00 zł
HIVDUO- antygen/przeciwciała (badanie wykonywane tylko dla pacjentów leczonych w WCO) HIVDUO 58,00 zł
Hor. Tyreotropowy – TSH TSH 30,00 zł
Hormon antymullerowski – AMH AMH 150,00 zł
Interleukina 6 IL6 80,00 zł
Kalcytonina – hCT hCT 81,00 zł
Kinaza kreatynowa – CK CK 12,00 zł
Klirens kreatyniny (parametr wyliczany na podstawie stężenia KRE-S i KRE-M) KLR 5,00 zł
Kreatynina w moczu KRE-M 12,00 zł
Kreatynina w płynie z jam ciała KRE-płyn 12,00 zł
Kreatynina w surowicy KRE-S 12,00 zł
Kwas foliowy FOL 41,00 zł
Kwas moczowy w moczu URIC-M 12,00 zł
Kwas moczowy w surowicy – URIC URIC 12,00 zł
LDL-Cholesterol LDL-chol 12,00 zł
LH (luteotropina) LH 35,00 zł
Lipaza LIP 18,00 zł
Lipaza w płynie z jam ciała LIP-płyn 18,00 zł
Magnez całkowity Mag 12,00 zł
Magnez w moczu Mag-M 12,00 zł
Mleczany LACT 30,00 zł
Mleczany w płynie z jam ciała LACT-płyn 30,00 zł
Mocznik MOCZNIK 12,00 zł
Mocznik w moczu UREA-M. 12,00 zł
Mocznik w płynie z jam ciała UREA-płyn 12,00 zł
Neuroswoista enolaza – NSE (marker nowotworowy) NSE 81,00 zł
nie-HDL-Cholesterol (parametr wyliczany na podstawie stężenia HDL-chol i CHOL) nie-HDL-chol 5,00 zł
N-końcowy propeptyd natriuretyczny typu B – NT-proBNP proBNP 92,00 zł
Osmolarność w moczu (parametr wyliczany na podstawie stężenia Na, GLU, MOCZNIK) OSM-M 5,00 zł
Osmolarność w surowicy (parametr wyliczany na podstawie stężenia Na, GLU, MOCZNIK) OSMOL 5,00 zł
P/ciała przeciwko Krętkowi blademu kiły Syphilis 58,00 zł
Parathormon (1-84) – profil PTH-profil 173,00 zł
Parathormon (1-84) – PTH(1-84) PTH 81,00 zł
Potas w moczu K-M 12,00 zł
Potas w płynie z jam ciała K-płyn 12,00 zł
Potas w surowicy K 12,00 zł
Profil wapnia Ca-P 23,00 zł
PROGESTERON PROGES. 35,00 zł
PROKALCYTONINA – PCT PCT 81,00 zł
PROLAKTYNA PROLAK. 35,00 zł
Przeciwciała anty-SARS-CoV-2-N anty-SARS-CoV-2-N 58,00 zł
Przesączanie kłębuszkowe (MDRD) (parametr wyliczany na podstawie stężenia KRE-S) eGFR(MDRD) 12,00 zł
PSA – ratio (parametr wyliczany na podstawie stężenia T-PSA i F-PSA) R-PSA 5,00 zł
PSA – wolne (marker nowotworowy) F-PSA 58,00 zł
PSA całkowite (marker nowotworowy) T-PSA 46,00 zł
Saturacja transferyny (parametr wyliczany na podstawie stężenia TRF i Fe) TRFsat 5,00 zł
Sód w moczu Na-M 12,00 zł
Sód w płynie z jam ciała Na-płyn 12,00 zł
Sód w surowicy Na 12,00 zł
Test antygenowy COVID-19 Ag Covid 19 Ag 162,00 zł
Test obciążenia glukozą GLU-O 35,00 zł
Test obciążenia żelazem Fe-O 46,00 zł
Test ROMA – po menopauzie (parametr wyliczany na podstawie stężenia HE4 i CA 125) ROMA_POSTMENO 5,00 zł
Test ROMA – przed menopauzą (parametr wyliczany na podstawie stężenia HE4 i CA 125) ROMA_PREMENO 5,00 zł
TESTOSTERON TESTOSTERON 35,00 zł
Transaminaza alaninowa – ALT ALT 12,00 zł
Transaminaza asparaginowa – AST AST 12,00 zł
Transferyna TRF 18,00 zł
Trójglicerydy TRIG 12,00 zł
Tyreoglobulina Tg 58,00 zł
Utajona zdolność wiązania żelaza – UIBC UIBC 16,00 zł
Wankomycyna VANC 139,00 zł
Wapń całkowity – Ca Ca 12,00 zł
Wapń skorygowany (parametr wyliczany na podstawie Ca i ALBUM) Ca-skor 5,00 zł
Wapń zjonizowany iCa 46,00 zł
Witamina B12 VIT-B12 41,00 zł
Witamina D (25OH D) VIT-D 58,00 zł
Wodorowęglany – CO2 CO2 41,00 zł
Wolna Trójjodotyronina – FT3 fT3 29,00 zł
Wolna Tyroksyna – FT4 fT4 29,00 zł
Wysoceczuła sercowa Troponina T – hs-TnT hs-TnT 35,00 zł
Żelazo w surowicy Fe 12,00 zł
ANALITYKA
Krew utajona w kale Kał-b 29,00 zł
Mocz-badanie ogólne Mocz 29,00 zł
Płyn z jam ciała – badanie ogólne Płyn 29,00 zł
SEROLOGIA
Bezpośredni Test Antyglobulinowy BTA-PO 35,00 zł
Grupa krwi Gr.Krwi. 58,00 zł
Odpis grupy krwi 7,00 zł
Próba zgodności serologicznej Krzyż. 76,00 zł
Przeciwciała czerwonokrwinkowe P/c 46,00 zł
HEMATOLOGIA
Antytrombina I I I ATIII 58,00 zł
Czas kefalinowo-kaolinowy – APTT APTT 29,00 zł
Czas protrombinowy+INR – PT PT 29,00 zł
Czas trombinowy – TT5 TT5 29,00 zł
D-Dimer DD 41,00 zł
Fibrynogen FIBR 29,00 zł
Morfologia morf 18,00 zł
O B OB 12,00 zł
Płytki fluorescencyjne PLTF 46,00 zł
Retikulocyty RET 35,00 zł
Retikulocyty-panel RETP 35,00 zł
Rozmaz krwi obwodowej (metoda mikroskopowa) ROZ 53,00 zł
Test mieszanego osocza dla APTT APTT-skor 29,00 zł
INNE
Pobranie krwi żylnej bez wykonywania badań 7,00 zł
Pobranie krwi włośniczkowej bez wykonywania badań 9,00 zł
Pobranie, przygotowanie i przechowywanie materiału biologicznego dla laboratorium zewnętrznego 115,00 zł