(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej Rejestracja online Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat
Cennik usług medycznych
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
procedura Cena obowiązująca       od 01.01.2015r.
BIOCHEMIA (krew, mocz, inne płyny z jam ciała)
ACP (fosfataza kwaśna) 15,00 zł
ACPP (fosfataza kwaśna sterczowa) 50,00 zł
AFP (alfa-fetoproteina) 24,00 zł
ALAT (transaminaza alaninowa) 6,00 zł
Albuminy 6,00 zł
ALP (fosfataza zasadowa) 6,00 zł
Amylaza 7,00 zł
ASPAT (transaminaza asparaginianowa) 6,00 zł
Beta – 2 – MG (beta-2-mikroglobulina) 40,00 zł
Białko całkowite w surowicy 6,00 zł
Bilirubina bezpośrednia 6,00 zł
Bilirubina całkowita 6,00 zł
CA 125 (marker nowotworowy) 35,00 zł
CA 15.3 (marker nowotworowy) 38,00 zł
CA 19.9 (marker nowotworowy) 26,00 zł
CA 72.4 (marker nowotworowy) 35,00 zł
CEA (marker nowotworowy) 26,00 zł
Cholesterol całkowity 6,00 zł
Cholesterol  – frakcja HDL 8,00 zł
Cholesterol – frakcja LDL 7,00 zł
CK (kinaza kreatynowa) 7,00 zł
CK MB (izoenzym MB – aktywność) 15,00 zł
Cl (chlorki – eletrolit) 6,00 zł
CO2 – L (dwuwęglany) 25,00 zł
CRP (białko C – reaktywne) 20,00 zł
Cyfra 21.1 (marker nowotworowy) 50,00 zł
Digoksyna 33,00 zł
Estradiol 25,00 zł
Ferrytyna 25,00 zł
Fosforany nieorganiczne 6,00 zł
FSH (hormon folikulotropowy) 25,00 zł
Gazometria (tętnicza/kapilarna) 15,00 zł
GGTP (γ-glutamylotransferaza) 7,00 zł
Glukoza 6,00 zł
Glukoza – profil dobowy – 5 pobrań 30,00 zł
Glukoza – profil II – 3 pobrania 18,00 zł
Glukoza – krzywa glikemiczna 15,00 zł
Hb A1c (hemoglogina glikowana) 20,00 zł
HBs – Ag (antygen HBs) 15,00 zł
HCG – beta (gonadotropina kosmówkowa) 25,00 zł
HCV – Ab (przeciwciała anty-HCV) 30,00 zł
HIV Ag/Ab 30,00 zł
HE 4 (marker nowotworowy) 70,00 zł
K (potas – elektrolit) 6,00 zł
Klirens kreatyniny 15,00 zł
Kreatynina 6,00 zł
Kwas moczowy 6,00 zł
LDH (dehydrogenaza mlecznowa) 6,00 zł
LH (luteotropina) 25,00 zł
Lipaza 15,00 zł
Magnez całkowity 6,00 zł
Mleczany 25,00 zł
Mocznik 6,00 zł
Na (sód – elektrolit) 6,00 zł
NSE (marker nowotworowy) 50,00 zł
Osmolalność surowicy (parametr wyliczany) 18,00 zł
PCT (prokalcytonina) 70,00 zł
Pro – BNP (N-końcowy propeptyd natriuretyczny typu B) 70,00 zł
Progesteron 25,00 zł
Prolaktyna 25,00 zł
PSA – całkowity (marker nowotworowy) 30,00 zł
PSA – wolny (marker nowotworowy) 33,00 zł
PTH (parathormon) 30,00 zł
RF (czynnik reumatoidalny) 30,00 zł
ROMA (wskaźnik ryzyka zachorowania na raka jajnika, parametr wyliczany) 105,00 zł
S – 100 (białko S-100, marker nowotworowy) 70,00 zł
T3 – frakcja wolna (trójjodotyronina) 23,00 zł
T4 – frakcja wolna (tyroksyna) 23,00 zł
Testosteron 30,00 zł
Tg (tyreoglobulina) 50,00 zł
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza – parametr wyliczany) 13,00 zł
TPLA (odczyn kiłowy) 25,00 zł
Transferyna 13,00 zł
Triglicerydy 7,00 zł
Troponina T 20,00 zł
TSH (tyreotropina) 21,00 zł
TT (czas trombinowy) 15,00 zł
UIBC (utajona zdolność wiązania żelaza) 13,00 zł
Wapń całkowity 6,00 zł
Żelazo 7,00 zł
Żelazo – krzywa żelazowa 35,00 zł
ANALITYKA
Badanie kału na krew utajoną 15,00 zł
Badanie ogólne moczu z osadem 15,00 zł
HEMATOLOGIA
Antytrombina III 30,00 zł
APPT (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji) 10,00 zł
BTA (test antyglobulinowy) 20,00 zł
D – Dimery 25,00 zł
Fibrynogen 12,00 zł
Grupa krwi 35,00 zł
INR – PT, wskaźnik Quicka (znormalizowany czas prototrombinowy) 10,00 zł
Morfologia 8,00 zł
OB. 5,50 zł
Odpis grupy krwi 5,00 zł
Próba zgodności serologicznej 50,00 zł
Przeciwciała czerwonokrwinkowe 30,00 zł
Retikulocyty 12,00 zł
Rozmaz krwi (metoda mikroskopowa) 13,00 zł
INNE
Pobranie krwi bez wykonywania badań 5,00 zł
Pobranie i przygotowanie materiału biologicznego dla laboratorium zewnętrznego 200,00 zł