(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat
Cennik usług medycznych
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
procedura Cena obowiązująca                          od 07.12.2020r.
BIOCHEMIA (krew, mocz, inne płyny z jam ciała)
ACP (fosfataza kwaśna) 15,00 zł
ACPP (fosfataza kwaśna sterczowa) 50,00 zł
AFP (alfa-fetoproteina) 24,00 zł
ALAT (transaminaza alaninowa) 6,00 zł
Albuminy 6,00 zł
ALP (fosfataza zasadowa) 6,00 zł
AMH (hormon antymillerowski) 100,00 zł
Amylaza 7,00 zł
Anty-SARS-CoV-2 – badanie przeciwciał 50,00 zł
ASPAT (transaminaza asparaginianowa) 6,00 zł
Beta – 2 – MG (beta-2-mikroglobulina) 40,00 zł
Białko całkowite w surowicy 6,00 zł
Bilirubina bezpośrednia 6,00 zł
Bilirubina całkowita 6,00 zł
CA 125 (marker nowotworowy) 35,00 zł
CA 15.3 (marker nowotworowy) 38,00 zł
CA 19.9 (marker nowotworowy) 26,00 zł
CA 72.4 (marker nowotworowy) 35,00 zł
CEA (marker nowotworowy) 26,00 zł
Cholesterol całkowity 6,00 zł
Cholesterol  – frakcja HDL 8,00 zł
Cholesterol – frakcja LDL 7,00 zł
CK (kinaza kreatynowa) 7,00 zł
CK MB (izoenzym MB – aktywność) 15,00 zł
CK MB (masa)) 30,00 zł
Cl (chlorki – eletrolit) 6,00 zł
CO2 – L (dwuwęglany) 25,00 zł
CRP (białko C – reaktywne) 20,00 zł
CT (kalcytonina) 50,00 zł
Cyfra 21.1 (marker nowotworowy) 50,00 zł
Digoksyna 33,00 zł
Estradiol 25,00 zł
Etanol 25,00 zł
Ferrytyna 25,00 zł
Fosforany nieorganiczne 6,00 zł
FSH (hormon folikulotropowy) 25,00 zł
Gazometria (tętnicza/kapilarna/żylna) 15,00 zł
GGTP (γ-glutamylotransferaza) 7,00 zł
Glukoza 6,00 zł
Glukoza – profil dobowy – 5 pobrań 30,00 zł
Glukoza – profil II – 3 pobrania 18,00 zł
Glukoza – test obciążenia 15,00 zł
FOL (kwas foliowy) 35,00 zł
Hb A1c (hemoglogina glikowana) 20,00 zł
HBs – Ab (przeciwciała anty-Hbs) 30,00 zł
HBs – Ag (antygen HBs) 30,00 zł
HCG – beta (gonadotropina kosmówkowa) 25,00 zł
HCV – Ab (przeciwciała anty-HCV) 30,00 zł
HIV Ag/Ab 30,00 zł
HE 4 (marker nowotworowy) 70,00 zł
K (potas – elektrolit) 6,00 zł
Klirens kreatyniny 15,00 zł
Kreatynina 6,00 zł
Kwas moczowy 6,00 zł
LDH (dehydrogenaza mlecznowa) 6,00 zł
LH (luteotropina) 25,00 zł
Lipaza 15,00 zł
Magnez całkowity 6,00 zł
Mleczany 25,00 zł
Mocznik 6,00 zł
Na (sód – elektrolit) 6,00 zł
NSE (marker nowotworowy) 50,00 zł
Osmolalność surowicy (parametr wyliczany) (Na+glukoza+mocznik) 18,00 zł
PCT (prokalcytonina) 70,00 zł
Pro – BNP (N-końcowy propeptyd natriuretyczny typu B) 70,00 zł
Progesteron 25,00 zł
Prolaktyna 25,00 zł
PSA – całkowity (marker nowotworowy) 30,00 zł
PSA – wolny (marker nowotworowy) 33,00 zł
PTH (parathormon) 30,00 zł
RF (czynnik reumatoidalny) 30,00 zł
ROMA (wskaźnik ryzyka zachorowania na raka jajnika, parametr wyliczany na podstawie CA-125 i HE-4) 105,00 zł
Syphilis (odczyn kiłowy) 25,00 zł
S – 100 (białko S-100, marker nowotworowy) 70,00 zł
T3 – frakcja wolna (trójjodotyronina) 23,00 zł
T4 – frakcja wolna (tyroksyna) 23,00 zł
Test antygenowy COVID-19 150,00 zł
Testosteron 30,00 zł
Tg (tyreoglobulina) 50,00 zł
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza – parametr wyliczany) 13,00 zł
Transferyna 13,00 zł
Triglicerydy 7,00 zł
Troponina T 20,00 zł
TSH (tyreotropina) 21,00 zł
UIBC (utajona zdolność wiązania żelaza) 13,00 zł
Wapń całkowity 6,00 zł
Wapń zjonizowany 15,00 zł
Witamina B12 35,00 zł
Witamina D 50,00 zł
Żelazo 7,00 zł
Żelazo – test obciążenia 35,00 zł
ANALITYKA
Badanie kału na krew utajoną 15,00 zł
Badanie ogólne moczu z osadem 15,00 zł
HEMATOLOGIA
Antytrombina III 30,00 zł
APPT (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji) 10,00 zł
APTT skorygowany (test korekcji APTT) 20,00 zł
D – Dimery 25,00 zł
Fibrynogen 12,00 zł
TT (czas trombinowy) 15,00 zł
INR – PT, wskaźnik Quicka (znormalizowany czas prototrombinowy) 10,00 zł
Morfologia 8,00 zł
Retikulocyty 12,00 zł
Rozmaz krwi (metoda mikroskopowa) 13,00 zł
OB. 6,00 zł
Serologia grup krwi
Grupa krwi 40,00 zł
BTA (bezpośredni test antyglobulinowy) 30,00 zł
Odpis grupy krwi 5,00 zł
Próba zgodności serologicznej 50,00 zł
Przeciwciała czerwonokrwinkowe 30,00 zł
INNE
Pobranie krwi bez wykonywania badań 5,00 zł
Pobranie, przygotowanie i przechowywanie materiału biologicznego dla laboratorium zewnętrznego 200,00 zł