(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej Rejestracja online Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Zamówienia publiczne

Obowiązek informacyjny - uczestnik postępowania ZP (232 KB)
Obowiązek informacyjny - oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązku przez uczestnika (197 KB)
Obowiązek informacyjny - oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązku przez wykonawcę - inne osoby (199 KB)
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data publikacji Uwagi
/75/2008 Dostawa i montaż zabezpieczeń ościeżnic i skrzydeł drzwiowych oraz dostawa zabezpieczeń ścian 2008-07-01
/74/2008 pominiety nr w kolejnosci 2009-03-19
/73/2008 Dostawa, montaż i serwis sprzętu komputerowego. 2008-06-23
/72/2008 Zakup i dostawa produktów do higieny rąk w systemie zamkniętym- Sterisol. 2008-06-18
/71/2008 Meble dla Zakładu Brachyterapii 2008-06-16 UWAGA: ZMIANA TERMINU UWAGA: Część SIWZ tj.projekt dostępny wyłącznie w formie papierowej na wniosek na emailto: zaopatrzenie @wco.pl
/70/2008 Usługi bankowe polegając na prowadzeniu rachunków bankowych oraz udzieleniu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu 2008-06-16
/69/2008 Zakup i dostawa leków 2008-06-13
/68/2008 TRANSPORT POSIŁKÓW 2008-06-11 unieważniony
/67/2008 Zakup i dostawa kopert 2008-06-11
/66/2008 Usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu inwestycyjnego w wysokości 9.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. 2008-06-09
/65/2008 ZAKUP I DOSTAWA LEKÓW I OPATRUNKÓW powyżej 206000 EURO 2008-06-13 zmiana terminu
/64/2008 Zakup i dostawa mięsa i wędlin 2008-06-06
/63/2008 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku, sterylnego 2008-06-10
/62/2008 Zakup i dostawa odzieży i bielizny jednorazowego uzytku z fliseliny, podkładów 2008-05-29
/61/2008 Zakup i dostawa kopert 2008-05-29 unieważniony
/60/2008 Zakup i dostawa urządzenia do barwienia preparatów i nakrywania szkiełek oraz procesora tkankowego 2008-06-04
/59/2008 Zakup i dostawa kopert 2008-05-13 unieważniony
/58/2008 Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą aparatu i świadczeniem bezpłatnych usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów – substancji szkodliwych. 2008-05-12
/57/2008 Zakup i dostawa sprzetu stomijnego 2008-05-09
/56/2008 Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ra 2008-05-14