Lista ogłoszeń
Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
61. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: PATOMORFOLGIA 2021-11-16
62. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA I OTORYNOLARYNGOLOGIA 2021-11-15
63. Zapytanie ofertowe w ramach projektu Realizacja programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w makroregionie zachodnim - realizacja usługi transportu osób 2021-11-08
64. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA 2021-10-29
65. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA I OTORYNOLARYNGOLOGIA 2021-10-26
66. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA 2021-10-15
67. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ORAZ RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2021-08-31
68. Szacowanie wartości zamówienia w ramach projektu \"Realizacja programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w makroregionie zachodnim\" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - postępowanie polegające na przygotowaniu i emisji filmu edukacyjnego 2021-08-11
69. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA 2021-07-30
70. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA 2021-07-30
71. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ORAZ RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2021-07-28
72. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA 2021-07-08
73. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA 2021-07-08
74. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ: opisywanie badań Rezonansu Magnetycznego (MRI), badań Tomografii Komputerowej (TK) oraz badań RTG (RTG) oraz mammografii diagnostycznej (MMG) w oparciu o teleradiologię 2021-07-07
75. Szacowanie wartości zamówienia w ramach projektu \"Realizacja programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w makroregionie zachodnim\" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - postępowanie polegające na przygotowaniu i emisji filmu edukacyjnego 2021-07-02
76. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: ONKOLOGIA KLINICZNA 2021-06-30
77. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: ONKOLOGIA KLINICZNA 2021-06-18
78. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: ONKOLOGIA KLINICZNA 2021-05-28
79. Ogłoszenie o otwartym naborze konkursowym dotyczącym wyboru podmiotów leczniczych do współpracy w ramach projektu pt. Realizacja programu profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi w makroregionie zachodnim nr POWR.05.01.00-00-0036/20 2021-05-18
80. Zapytanie ofertowe w ramach projektu \"Realizacja programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w makroregionie zachodnim\" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - postępowanie polegające na emisji programów edukacyjno-informacyjnych 2021-05-13

Klauzule informacyjne:

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkursie ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. (PDF, 37,9KB)
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkursie ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. (HTML)
Klauzula Obowiązku Informacyjnego – przetwarzanie danych osobowych w konkursie ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. (PDF, 246KB)
Klauzula Obowiązku Informacyjnego – przetwarzanie danych osobowych w konkursie ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. (HTML)