Lista ogłoszeń
Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
Lp. Tytuł ogłoszenia Data publikacji Uwagi
81. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA 2021-07-30
82. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA 2021-07-30
83. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESACH: ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ORAZ RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA 2021-07-28
84. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA 2021-07-08
85. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA 2021-07-08
86. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ: opisywanie badań Rezonansu Magnetycznego (MRI), badań Tomografii Komputerowej (TK) oraz badań RTG (RTG) oraz mammografii diagnostycznej (MMG) w oparciu o teleradiologię 2021-07-07
87. Szacowanie wartości zamówienia w ramach projektu \"Realizacja programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w makroregionie zachodnim\" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - postępowanie polegające na przygotowaniu i emisji filmu edukacyjnego 2021-07-02
88. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: ONKOLOGIA KLINICZNA 2021-06-30
89. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: ONKOLOGIA KLINICZNA 2021-06-18
90. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: ONKOLOGIA KLINICZNA 2021-05-28
91. Ogłoszenie o otwartym naborze konkursowym dotyczącym wyboru podmiotów leczniczych do współpracy w ramach projektu pt. Realizacja programu profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi w makroregionie zachodnim nr POWR.05.01.00-00-0036/20 2021-05-18
92. Zapytanie ofertowe w ramach projektu \"Realizacja programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w makroregionie zachodnim\" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - postępowanie polegające na emisji programów edukacyjno-informacyjnych 2021-05-13
93. Zapytanie ofertowe w ramach projektu \"Realizacja regionalnego programu zdrowotnego - Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi\" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczące dostawy sprzętu IT i oprogramowania 2021-05-07
94. Zapytanie ofertowe w ramach projektu Realizacja regionalnego programu zdrowotnego - Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczące dostawy materiałów opatrunkowych do szczepień - przedłużenie terminu 2021-05-06
95. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: ONKOLOGIA KLINICZNA 2021-05-06
96. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ/RENTGENODIAGNOSTYKI 2021-05-04
97. WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ 2021-05-04
98. Zapytanie ofertowe w ramach projektu Realizacja regionalnego programu zdrowotnego - Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczące dostawy materiałów opatrunkowych do szczepień 2021-04-27
99. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ/RENTGENODIAGNOSTYKI 2021-04-19
100. KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE RADIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ 2021-04-16

Klauzule informacyjne:

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkursie ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. (PDF, 37,9KB)
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkursie ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. (HTML)
Klauzula Obowiązku Informacyjnego – przetwarzanie danych osobowych w konkursie ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. (PDF, 246KB)
Klauzula Obowiązku Informacyjnego – przetwarzanie danych osobowych w konkursie ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii. (HTML)