Wielkopolskie Centrum Onkologii przystąpiło do akcji „Szpital bez papierosa”

Jak wykazało badanie na temat palenia tytoniu wśród pacjentów onkologicznych i kardiologicznych przeprowadzone przez Fundację Wygrajmy Zdrowie wraz z Fundacją To się leczy na grupie 200 respondentów – nawet 60% pacjentów z ciężką chorobą nie potrafi rzucić palenia i pali od kilku do nawet paczki papierosów dziennie, również po zdiagnozowaniu u nich nowotworu lub choroby układu sercowo-naczyniowego! W tym samym badaniu 57% pacjentów onkologicznych wskazało, że nikt z personelu medycznego nigdy nie rozmawiał z nimi na temat wpływu palenia na zdrowie i przebieg procesu leczenia, ponad 93% podało również, że nie otrzymało żadnej informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia w rzuceniu nałogu a ponad 80% pacjentów przyznało, że podejmowało w przeszłości próby zerwania z nałogiem (większość stosowała farmakoterapię i nikotynową terapię zastępczą). Jako największą potrzebę pacjenci wskazali obecnie informację nt. skutecznych metod leczenia tego uzależnienia oraz miejsc, gdzie można uzyskać poradę specjalisty.

Niestety, w chwili obecnej, poradni specjalistycznych dla osób, które chcą zerwać z nałogiem palenia, jest w Polsce tylko 3! – przy czym jedna nie działa, jedna funkcjonuje w Krakowie i jedna w Warszawie. To zdecydowanie za mało. Okazuje się, że najbardziej efektywna zachęta do rzucenia palenia to przekaz płynący od lekarza specjalisty, dlatego właśnie specjaliści chorób tytoniozależnych powinni dołożyć maksymalnych starań by zachęcić do zaprzestania palenia pacjenta, który już zachorował, bo pomoże mu to w walce z chorobą!

Dlatego też, Wielkopolskie Centrum Onkologii, dostrzegając wagę problemu, przystąpiło do ogólnopolskiej akcji „Szpital bez papierosa” i będzie podejmować działania mające na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania dymu tytoniowego na pacjentów i personel szpitala (pełna treść deklaracji w załączeniu).

 

Deklaracja obustronnie podpisana