Informujemy, że Wielkopolskie Centrum Onkologii zostało beneficjentem programu ,,Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadania pn. ,,Doposażenie zakładów radioterapii” w  2021 r.

Informujemy, że Wielkopolskie Centrum Onkologii zostało beneficjentem programu ,,Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadania pn. ,,Doposażenie zakładów radioterapii”   w  2021 r.

W maju 2022 roku w ramach zadania (nr umowy 1/6/38/2021/77/1217) zakupiono system planowania radioterapii wraz z niezbędnym sprzętem.

Całkowita wartość zadania wyniosła 2 702 790 zł, dofinansowane przez Ministerstwo Zdrowia  w kwocie 2 700 000 zł.

Zadanie finansowanie jest z Budżetu Państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej.