Informujemy, że Wielkopolskie Centrum Onkologii zostało beneficjentem programu ,,Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadania pn. ,,Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej” w 2021.

 

Informujemy, że Wielkopolskie Centrum Onkologii zostało beneficjentem programu ,,Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadania pn. ,,Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej” w 2021 roku.

Do 30 czerwca 2022 roku w ramach zadania (nr umowy 1/18/46/2022/2021NW/77/195) zakupiono następujący sprzęt:

  • Zestaw do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych i dolnych – 1 szt.,
  • Zestaw do treningu wytrzymałościowego i wydolnościowego – 2 szt.,
  • Multisensoryczny system terapeutyczny do kończyn górnych – 1 szt.,
  • Multisensoryczny system terapeutyczny do kończyn dolnych – 1 szt.,
  • Mobilny elektromiograf z elektrostymulacją wyzwalaną – 1 szt.

Całkowita wartość zadania wyniosła 894 125,01 zł, dofinansowane przez Ministerstwo Zdrowia  w kwocie 894 125,01 zł.

Zadanie finansowanie jest z Budżetu Państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej.