Regulamin odwiedzin w Wielkopolskim Centrum Onkologii

Szanowni Państwo,

przedstawiamy poniżej aktualny regulamin odwiedzin w Wielkopolskim Centrum Onkologii.

 

 

Regulamin Odwiedzin:

 • Zaleca się, aby odwiedziny realizować w następujących godzinach:
 • Od poniedziałku do piątku: godz. 12:00 – 19:00
 • W weekendy i święta: godz. 11:00 – 19:00
 • Odwiedziny nie mogą zakłócać przebiegu badań, zabiegów oraz innych czynności wykonywanych z pacjentem. Podczas pobytu w szpitalu należy zachować ciszę i spokój.
 • Chęć odwiedzin należy zgłosić personelowi oddziału. W celu uniknięcia kumulacji osób odwiedzających pacjenta, personel może wskazać zalecaną porę odwiedzin.
 • Jeżeli stan pacjenta pozwala, zaleca się, aby w miarę możliwości pacjenci przebywali z osobami odwiedzającymi w Ogrodzie Zimowym zlokalizowanym przy kawiarni Pomarańczarnia.
 • Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zasad obowiązujących na terenie szpitala: noszenia maseczki, dezynfekcji rąk przed wejściem na teren szpitala, utrzymywania dystansu min. 1,5 m., pozostawienia odzieży wierzchniej w szatni.
 • Zakazane są wizyty osób z objawami przeziębienia lub podejrzeniem choroby zakaźnej.
 • Zaleca się ograniczenie liczby osób odwiedzających.
 • Zaleca się, aby w odwiedzinach uczestniczyły osoby pełnoletnie. Dzieci poniżej 16 roku życia muszą znajdować się pod opieką dorosłych.
 • Osobom odwiedzającym zakazuje się: palenia tytoniu, picia napojów alkoholowych, wnoszenia broni oraz wprowadzania zwierząt na teren Szpitala.
 • Nie należy dostarczać pacjentom jedzenia oraz napojów bez uprzedniej konsultacji
  z pielęgniarką lub lekarzem oddziału.

Personel szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących w szpitalu / nakazać opuszczenie terenu szpitala.

 

 

 

Regulamin Odwiedzin – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

 • Odwiedziny należy realizować w następujących godzinach:
 • Od poniedziałku do piątku: godz. 12:00 – 18:00
 • W weekendy i święta: godz. 11:00 – 18:00
 • Odwiedziny nie mogą zakłócać przebiegu badań, zabiegów oraz innych czynności wykonywanych z pacjentem. Podczas pobytu w szpitalu należy zachować ciszę i spokój. Odwiedziny dotyczą najbliższej rodziny.
 • Chęć odwiedzin należy zgłosić personelowi oddziału. W celu uniknięcia kumulacji osób odwiedzających pacjenta, personel może wskazać zalecaną porę odwiedzin oraz liczbę osób odwiedzających.
 • Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zasad obowiązujących na terenie szpitala: noszenia maseczki, dezynfekcji rąk przed wejściem na teren szpitala, utrzymywania dystansu min. 1,5 m., pozostawienia odzieży wierzchniej w szatni.
 • Zakazane są wizyty osób z objawami przeziębienia lub podejrzeniem choroby zakaźnej.
 • Zaleca się ograniczenie liczby osób odwiedzających oraz ograniczenie czasu wizyty do 30 minut.
 • Zaleca się, aby w odwiedzinach uczestniczyły osoby pełnoletnie. Dzieci poniżej 16 roku życia muszą znajdować się pod opieką dorosłych.
 • Osobom odwiedzającym zakazuje się: palenia tytoniu, picia napojów alkoholowych, wnoszenia broni oraz wprowadzania zwierząt na teren  Szpitala.
 • Nie należy dostarczać pacjentom jedzenia oraz napojów bez uprzedniej konsultacji
  z pielęgniarką lub lekarzem oddziału.

Personel szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących w szpitalu / nakazać opuszczenie terenu szpitala.