Październik miesiąc świadomości raka piersi

 

Miesiąc Październik od wielu lat jest obchodzony na całym świecie jako miesiąc świadomości raka piersi. W tym szczególnym okresie media i lekarze wiele uwagi poświęcają tematom związanym z profilaktyką, diagnostyką oraz nowoczesnym leczeniem nowotworów piersi.

Każdego roku raka piersi rozpoznaje się u blisko 1,7 miliona kobiet, a ponad 500 tysięcy umiera z tego powodu. Czynniki ryzyka rozwoju choroby są złożone, jednak kluczowy wpływ wydają się mieć czynniki związane ze stanem hormonalnym kobiety (czynniki reprodukcyjne, wiek pokwitania i przekwitania, stosowanie preparatów hormonalnych). Częstość występowania raka piersi wzrasta z wiekiem. Wśród kobiet przed 45 rokiem życia nowotwór występuje rzadko, a większość zachorowań dotyczy kobiet po 50 roku życia (w Polsce 80% pacjentek). Czynnikiem, który znacząco zwiększa ryzyko zachorowania na raka sutka, jest obecność u danej osoby mutacji genu BRCA1 lub genu BRCA2. Szacuje się, że 4-8% raków piersi może być wynikiem dziedzicznych mutacji, pozostałe przypadki są następstwem sporadycznych mutacji w komórkach somatycznych. Decydujące znaczenie w kontekście profilaktyki i zapobiegania rozwojowi zaawansowanego nowotworu piersi ma jego diagnostyka i wczesne wykrycie (profilaktyka wtórna) oparta na regularnie przeprowadzanych badaniach mammograficznych (skrining). Do bezpłatnych badań w programie kwalifikują się Panie w wieku 50 do 69 lat, które są ubezpieczone i nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka. Badanie jest bezpłatne, finansowana przez NFZ i nie wymaga skierowania lekarskiego. W krajach, które wprowadziły skrining raka piersi w połowie lat 80., w ciągu ostatnich trzech dekad nastąpił blisko 25% spadek umieralności oraz poprawa przeżywalności pacjentek z rakiem piersi.

Z okazji Różowego Października także specjaliści z Wielkopolskiego Centrum Onkologii pragną promować profilaktykę i czujność onkologiczną oraz rzetelną wiedzę w tym zakresie, dlatego przypominamy: rak piersi, to choroba, o której powinna pamiętać każda kobieta, bez względu na wiek, poglądy, wykształcenie, zamożność czy zainteresowania. Każda kobieta może zachorować i dlatego też każda powinna wykonywać regularne badania w kierunku raka piersi. Panie, które chcą się zbadać, prosimy o zgłoszenie pod numerem telefonu 61 8850 945 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. W październiku, każda Pani, która wykona badanie w naszej pracowni otrzyma upominek.