Kalendarz Wielkopolskiego Centrum Onkologii Superbohaterowie 2021

Jak co roku, tak i w kolejnej edycji – już piątej! – kalendarza Wielkopolskiego Centrum Onkologii prezentujemy specjalistów i ekspertów WCO. Miniony rok był szczególnym wyzwaniem dla Pacjentów oraz wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Pandemia COViD-19 i związane z nią nowe okoliczności motywowały Nas aby być jak największym wparciem dla naszych Pacjentów. Personel wszystkich szczebli naszego szpitala był zaangażowany w realizację zadań w nowej rzeczywistości.
Pracownicy Wielkopolskiego Centrum Onkologii codzienną pracą, zaangażowaniem i oddaniem, udowadniają jak ważni są dla nas Pacjenci. Dbanie o chorych leczonych onkologicznie w tych niecodziennych czasach jest wyzwaniem zarówno dla całej kadry medycznej jak i dla Podopiecznych Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Przedstawiamy kalendarz w innej niż dotychczasowa formule.
Pani Barbara Ulatowska, Prezes Stowarzyszenia Pacjentów Leczonych Radioterapią podkreśla: Kalendarz to znakomita prezentacja szerokiego zakresu specjalizacji Wielkopolskiego Centrum Onkologii, także „cichych bohaterów”, zwykle niewidocznych dla Pacjentów. W tegorocznej edycji kalendarza przedstawiamy m.in. pracowników Centralnej Sterylizatorni, nadzoru epidemiologicznego, służb porządkowych i magazynowania środków ochrony, dzięki którym mamy zapewnioną ochronę i bezpieczeństwo sanitarne, nie tylko w okresie pandemii. Zaprezentowano także fizyków medycznych, techników radioterapii oraz lekarzy.
W kalendarzu Wielkopolskiego Centrum Onkologii na 2021 rok znaleźli się: lek. med. Piotr Martenka, dr hab. n. med. Wiktoria Suchorska, lek. med. Tomasz Kozłowski, lek. med. Piotr Kolenda, mgr Anna Bojanowska – Juste, dr n. med. Adam Chicheł, dr hab. n. med. Tomasz Piotrowski, Arletta Sobczak, dr n. med. Piotr Pieńkowski, mgr Dorota Urbaniak, Tomasz Stępniak oraz inż. Jarosław Rodak..