Pracownia Psychologii
Wsparcie psychologiczne i socjalne

Informacje dotyczące pomocy psychologicznej i socjalnej oraz bieżące materiały wspierające dotyczące COVID-19 znajdą Państwo na stronie Pracowni Psychologii Klinicznej:

https://www.wco.pl/ppk/