(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej Rejestracja online Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Światowy Dzień Rzucania Palenia (21.11.2019 r.)

Analizy przeprowadzone w ramach Badania Globalnego Obciążenia Chorobami w 2017 roku (DBD Study 2017) wskazują, że wśród czynników ryzyka odpowiadających za utratę największej liczby lat przeżytych w zdrowiu (DALY) dla Polaków na pierwszym miejscu znajduje się palenie tytoniu. Palenie tytoniu jest uznane za chorobę przewlekłą, która w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych została opisana pod kodem F17. Chociaż udało się w Polsce zahamować wzrost odsetka codziennych palaczy (w latach 90. ubiegłego wieku codziennie paliło 51% Polaków i 25 % Polek), palenie tytoniu nadal jest powszechne, bo jak wynika z badań NIZP-PZH w 2018 roku codziennie paliło regularnie 28% mężczyzn i 15% kobiet!). Niepokojące jest pewne zahamowanie trendu spadkowego w odsetku osób palących widocznego na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Czynnikami związanymi z mniejszą częstością palenia tytoniu są: płeć żeńska, młody oraz starszy wiek, lepsze wykształcenie. Palenie tytoniu jest istotnym czynnikiem ryzyka zdrowotnego. W 2017 roku odpowiadało w naszym kraju za utratę 17,2% lat przeżytych w zdrowiu (DALY). Szacunkowe dane (HFA-DB) umiejscawiają palących regularnie Polaków nieco ponad średnim poziomem w krajach UE (wartości dla mężczyzn są nieznacznie poniżej, dla kobiet powyżej średniej).

Każdego roku z powodu schorzeń odtytoniowych umiera przedwcześnie około 50 tys. Polaków. W dymie tytoniowym zawartych jest ponad 4 tysiące związków chemicznych, w tym 70. rakotwórczych (np.: Naftyloamina, Piren, Kadm, Benzopiren, Chlorek winylu, Toluidyna, Uretan, Dibenzoakrydyna, Polon-210). Choć zdecydowana większość Polaków wie, że palenie tytoniu wywołuje raka płuc (96%), a rzucenie palenia może ustrzec przed tym nowotworem (87%), niestety zaledwie 67% ma świadomość, że równie szkodliwe jest bierne palenie oraz, że udowodniono związek palenia z ryzykiem zachorowania w przypadku takich nowotworów złośliwych takich jak: płuco, przełyk, nerka, pęcherz moczowy, gardło, jaka ustna, trzustka, krtań, wątroba, nos, warga, ostra białaczka szpikowa, żołądek, jelito grube, szyjka macicy, jajnik.

Czy warto rzucić palenie? Zawsze warto!!! A jeszcze lepiej nigdy nie zaczynać. Trzeba mieć świadomość, że chociaż pierwsze pozytywne efekty rzucenia dostrzeżemy już po miesiącu od rzucenia; to dopiero w 10. lat po rzuceniu palenia ryzyko zgonu z powodu raka płuca będzie o połowę mniejsze niż u palacza (ryc. 1)!

Rycina 1. Jak rzucenie palenia wpływa na nasz organizm?

Część palaczy zamiast rzucić palenie, zamienia tradycyjne papierosy na e-papierosa. Choć szkodliwość e-papierosów jest zdecydowanie niższa, warto pamiętać, że w e-papierosach do rozpuszczania nikotyny używa się dwóch substancji: gliceryny i propylenu glikolowego. Podgrzewanie ich do wysokich temperatur powoduje rozpad na dwa rakotwórcze związki karbonylowe: formaldehyd i acetaldehyd.

Osobom chcącym rzucić palenie przypominamy, że w całym kraju Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia w ramach Programu Profilaktyki Chorób Odtytoniowych (adresy świadczeniodawców uzyskacie Państwo pod numerem infolinii NFZ: 800 392 976 oraz pod adresem: www.nfz.gov.pl w zakładce: „Gdzie się leczyć?”).