Światowy Dzień Walki z Rakiem w WCO

Wzorem lat ubiegłych, w odpowiedzi na apel Polskiej Unii Onkologii, Wielkopolskie Centrum Onkologii włączyło się w organizację akcji 18. Światowego Dnia Walki z Rakiem. Światowy Dzień Walki z Rakiem to święto ustanowione na Światowym Szczycie Walki z Rakiem, zorganizowanym pod egidą Prezydenta Francji i dyrektora generalnego UNESCO w lutym 2000 roku w Paryżu. Na spotkaniu tym przyjęto tzw. „Kartę Paryską”, a rządy krajów świata, które ją podpisały zobowiązały się do stworzenia programów zapobiegających chorobom nowotworowym oraz programów leczenia tych chorób. Ideą obchodów tego święta w Polsce jest zwracanie społeczeństwu uwagi na to, że:

 • zachorowalność na nowotwory złośliwe wzrasta,
 • współczesna onkologia dysponuje metodami skutecznego leczenia nowotworów, jednakże najistotniejszym czynnikiem rokowniczym pozostaje stadium zaawansowania choroby, dlatego też warto się badać,
 • niemalże połowy obecnych zachorowań można by zapobiec poprzez właściwy styl życia i do zmiany tego stylu życia należy zachęcać Polaków.

W związku z powyższym, w sobotę 3 lutego br. program akcji realizowanej w Centrum obejmował:

I. Prowadzenie pogadanek na tematy profilaktyki, wczesnego rozpoznawania, możliwości skutecznego leczenia nowotworów we wczesnych stopniach zaawansowania, a także problemów związanych z terapią i życiem po leczeniu, wydawanie materiałów edukacyjnych, analiza składu ciała, pomiar ciśnienia, glukozy, tlenku węgla w wydychanym powietrzu prowadzone na stoiskach: Wielkopolskiego Centrum Onkologii, Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Wielkopolskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Poznańskiego Klubu „Amazonki”, Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi „Magnolia”, Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka, Polskiego Towarzystwa Stomijnego „Polilko”, Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”, Stowarzyszenia Pacjentów Leczonych Radioterapią, Stowarzyszenia Osób Z Nowotworami Głowy I Szyi, Zielonego Targu oraz Nutricia Polska Sp. z o.o.

II. Prowadzenie przez przedstawicieli stowarzyszeń pacjenckich prelekcji prezentujących cele i zadania realizowane przez poszczególne stowarzyszenia.

III. Prowadzenie przez przedstawicieli Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA – Poland akcji „Zapytaj studenta medycyny” oraz porad zdrowotnych.

IV. Emisję filmów dedykowanych profilaktyce nowotworów w tym: piersi, jądra, prostaty, skóry, głowy i szyi, jelita grubego – przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia przez TVP Poznań przy współpracy z WCO.

V. Makijaż dla pacjentek oraz instruktaż samodzielnego wykonywania makijażu + upominki od WCO! (Uniwersytet Medyczny – Kosmetologia).

VI. Wystawę zdjęć z kalendarzy przygotowanych przez Wielkopolskie Centrum Onkologii (Hol – Główne Wejście).

VII. Wykonywanie badań profilaktycznych służących wczesnemu wykrywaniu nowotworów:

 • Rejestracja do poradni odbywała się w 10.00-13.00,
 • Mammografię profilaktyczną wykonywano w godz. 10.30 – 13.30 – przebadano 14 Pań,
 • Poradnia chirurgii onkologicznej wykonywała badania w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi oraz skóry – przebadano 21 osób – wynik 1 podejrzenie raka skóry oraz 1 podejrzenie raka piersi skierowano do dalszych badań,
 • Poradnia ginekologii onkologicznej wykonywała badania w kierunku wczesnego wykrywania raka szyjki macicy – przebadano 11 Pań, u 3 stwierdzono zmiany wymagające dalszych badań,
 • Poradnia onkologii laryngologicznej wykonywała badania w Ogólnopolskim programie polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi – przebadano 11 osób, u 8 stwierdzono zmiany wymagające dalszych badań, w tym 1 skierowano na leczenie.

 VIII. W akcję włączono lekarzy rodzinnych poprzez:

 • współpracę z Wielkopolskim Oddziałem Porozumienia Zielonogórskiego (kolportaż 25 sztuk plakatów promujących profilaktykę nowotworów przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia, 1.250 zaproszeń na profilaktyczne badania mammograficzne, 80 Poradników Pacjenta Onkologicznego „Razem”, 80 miesięczników „Onkolog”,
 • samodzielną wysyłkę do POZ w powiecie miasto Poznań, miasto Kalisz oraz powiecie kaliskim: 156 kalendarzy WCO przybliżających problemy chorób nowotworowych oraz możliwości diagnostyczne i terapeutyczne wraz z pismem przewodnim Dyrektora WCO,
 • w przypadku 42 lekarzy szczególnie angażujących się w działania na rzecz wczesnego wykrycia nowotworów poza kalendarzami przesłano 210 plakatów promujących profilaktykę nowotworów przygotowanych przez MZ oraz specjalne podziękowania od Dyrektora ds. Lecznictwa).

IX. Do mediów przesłano informacje dotyczące planowanej akcji wraz z apelem PUO. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów, ukazały się m.in. zapowiedzi, wywiady i reportaże w: RADIO Afera, MELO Radio, Radio Poznań, „Gość Poranka” WTK, „Wielkopolska warta Poznania” TVP Poznań, TVP1, TVP2, „Wydarzeniach” Polsat News, „Fakty” TVN, „Puls Dnia” WTK, STK – Swarzędz, „Teleskop” TVP Poznań, Głosie Wielkopolskim, portalu „abc Zdrowie”.

Podsumowując, w Dniu Drzwi Otwartych Wielkopolskie Centrum Onkologii odwiedziło prawie 250 osób, wydano ponad 800 ulotek i innych materiałów edukacyjnych, w poradniach, pracowniach oraz na stoiskach wykonano prawie 150 badań.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy włączyli się w organizację akcji Dnia Drzwi Otwartych składam serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności za osobiste zaangażowanie i poświęcony czas!

Dr n. med. J. Jerzy Mazurek
Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa