(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej Rejestracja online Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat
INFORMACJA DOTYCZACA NABORU NA SPECJALIZACJĘ W DZIEDZINIE FIZYKA MEDYCZNA 21.06.2016

INFORMACJA DOTYCZACA NABORU NA SPECJALIZACJĘ W DZIEDZINIE FIZYKA MEDYCZNA 21.06.2016

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Garbary 15 ogłasza nabór na specjalizację w dziedzinie fizyki medycznej.

Warunki odbywania szkolenia specjalizacyjnego określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2002 r., Nr 173, poz. 1419 z późn zm.).

 1. Osoby ubiegające się o rozpoczęcie specjalizacji składają wniosek do Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Garbary 15, pok. 3083, tel. 8850-648 do 21.06.2016 r., w godz. 7.30-14.00 (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia).
 1. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1 należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. odpis dyplomu szkoły wyższej,
 2. dokument potwierdzający wykonywanie co najmniej przez okres jednego roku w ciągu ostatnich 3 lat czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji (potwierdzony przez przełożonego),
 3. dokumenty potwierdzające dorobek naukowy, ukończenie kursów tematycznie związanych z przedmiotem specjalizacji.
 1. Wniosek i dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i 2 można składać do 21.06.2016 r.
 2. Maksymalna liczba osób, które mogą rozpocząć specjalizację w dziedzinie FIZYKA MEDYCZNA” wynosi 8 osób.
 3. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone będzie przez komisję kwalifikacyjną w terminie 28.06.2016 r. godz. 12.00 w Sali 3071 (III piętro, wejście A)
 4. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
 • Ocenę formalną wniosku kandydata.
 • Postępowanie konkursowe w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc, polegające na dodatkowym przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej:

 1. motywacja kandydata do podjęcia specjalizacji,
 2. staż pracy,
 3. kryterium merytoryczne – test kwalifikacyjny,
 4. dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata (osiągnięcia, dorobek naukowy),

– dotychczas ukończone kształcenie podyplomowe (kursy, staże) w szczególności tematycznie związane z przedmiotem specjalizacji

5. ocena na dyplomie magisterskim,

6. znajomość języków obcych (test z jęz. angielskiego).

 

 • Wynik postępowania kwalifikacyjnego stanowi sumę liczby punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Do specjalizacji zakwalifikowani zostają kandydaci z najwyższą liczbą punktów.
 • W przypadku identycznej punktacji osób ubiegających się o jedno miejsce, głos rozstrzygający ma przewodniczący komisji kwalifikacyjnej.
 1. Po zakwalifikowaniu danej osoby do podjęcia specjalizacji jednostka szkoląca umożliwia jej rozpoczęcie w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu wyda kartę specjalizacji.

Program specjalizacji dostępny jest na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie www.cmkp.edu.pl

Szczegółowe informacje dotyczące specjalizacji można uzyskać: Sylwia Ciesińska, tel. 8850-648 w godz. 7.30-14.00.

 

wzór wniosku