Podziękowania od Pana prof. dr hab. Michała Musielaka dla Pana prof. dr hab. Juliana Malickiego
Podziękowania od Pana prof. dr hab. Michała Musielaka dla Pana prof. dr hab. Juliana Malickiego

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17 maja br. Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii, Pan prof. dr hab. Julian Malicki, otrzymał od kierownika Katedry Nauk Społecznych UM w Poznaniu, Pana prof. dr hab. Michała Musielaka, podziękowania za okazaną pomoc oraz przychylność w trakcie organizacji cyklu „Transkulturowa opieka medyczna w obliczu narodzin i śmieci”. Wydarzenie powołane do życia przez Studenckie Koło Naukowe Etyki i Bioetyki rozpoczęło się 13 grudnia 2015 r. wykładem i warsztatami poświęconymi kulturze muzułmańskiej, następne 8 lutego poświęcone były Związkowi Wyznaniowemu Świadków Jehowy, 22 marca – związkowi Romów Polskich, ostatnie które odbyły się 17 maja poświęcone były Judaizmowi.

Celem projektu było podniesienie kompetencji wielokulturowych, przyszłych oraz obecnych pracowników opieki zdrowotnej, którzy zarówno w ramach praktyk na uczelni jak i w przyszłej bądź obecnej pracy zawodowej mogą spotkać się z pacjentem odmiennym kulturowo.

Podziękowania w załączeniu.