„Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii” w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
„Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii” w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych

Decyzją Komisji Konkursowej zaakceptowanej przez Ministra Zdrowia realizatorem zadania pt. „Szkolenie personelu medycznego w zakresie psychoonkologii” w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych jest Wielkopolskie Centrum Onkologii.
Celem szkolenia jest poprawa jakości rutynowej opieki onkologicznej przez poszerzenie jej zadań o aspekty psychoonkologii. Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie psychoonkologii dla personelu medycznego (dotyczącego komunikacji, wsparcia psychicznego, profilaktyki zespołu wypalenia) – i osiągnięcie standardów świadczeń w opiece onkologicznej zgodnie z wytycznymi UE i WHO.
Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Zdrowia.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
Psychoonkologia