(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej Rejestracja online Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Poznaniu (zwanym dalej Centrum lub WCO) w trosce o dobro i bezpieczeństwo pacjentów oraz ich potrzeby i oczekiwania, a także w trosce o środowisko naturalne i bezpieczeństwo pracowników, dochowując najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, wdrożyło Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i PN-N-18001:2004 oraz przyjęła do stosowania Politykę ZSZ.

Celem wdrożenia i utrzymywania systemu jest odpowiedzialne podjęcie walki z chorobami nowotworowymi z zastosowaniem nowoczesnych metod leczenia i zarządzania, wykorzystując najnowsze dostępne technologie, nie zapominając o potrzebach, oczekiwaniach oraz godności pacjentów oraz pozostając z nadzieją na przywrócenie im zdrowia.

Funkcjonujący w Centrum Zintegrowany System Zarządzania obejmuje swym zakresem całą strukturę organizacyjną szpitala, w tym jednostki zamiejscowe.

Zintegrowany System Zarządzania stanowią trzy systemy zarządzania:

System Zarządzania Jakością

W dniu 9 maja 2003 r. Centrum uzyskało certyfikat jakości, na zgodność z wytycznymi normy ISO 9001:2000, który potwierdził profesjonalizm realizowanych w WCO procesów pozwalających w pełni sprostać potrzebom i oczekiwaniom naszych Pacjentów w zakresie leczenia z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.
Od czerwca 2003 r. Systemu Zarządzania Jakością rozszerzony został w kierunku diagnostyki obrazowej oraz medycyny nuklearnej, co potwierdził audyt certyfikujący firmy Lloyd’s Register Quality Assurance w dniu 3 marca 2004 roku.
Od października 2014 roku System Zarządzania Jakością, zgodny z normą ISO 9001:2008, obejmuje całą strukturę organizacyjną Centrum, w tym jednostkę zamiejscową – Zakład Radioterapii III w Kaliszu, co potwierdził audyt recertyfikujący firmy TÜV NORD Polska w dniach 19-21 maja 2015 roku.

System Zarządzania Środowiskowego

W maju 2005 roku Wielkopolskie Centrum Onkologii wdrożyło System Zarządzania Środowiskowego, zgodny z normą ISO 14001:2004. Przyjęty standard zawiera wymagania systemowe z uwzględnieniem wymagań prawnych, informacji dotyczących znaczących wpływów na środowisko oraz określa zasady nadzoru nad działaniami, które mają wpływ na środowisko, np. nad wykorzystaniem zasobów naturalnych, ściekami i odpadami, zużyciem energii.

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

W maju 2005 roku Wielkopolskie Centrum Onkologii wdrożyło System Zarządzania BHP zgodny z normą PN-N 18001:2004. Przyjęty standard koncentruje się na ocenie stanu warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. Ponadto identyfikowanie przez pracowników Centrum sytuacji związanych z potencjalnymi zagrożeniami zanim doprowadzą one do wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, co umożliwia projektowanie i wdrażanie działań korygujących oraz zapobiegawczych.