AKREDYTACJA CENTRUM MONITOROWANIA JAKOSCI

Powołaniem medycyny jest walka z chorobą i dążenie do tego, by każde ludzkie życie trwało jak najdłużej i by przebiegało w tak dobrym zdrowiu jak tylko nauka na to pozwala. Nie zawsze wiadomo jakie kroki podjąć, by osiągnąć zamierzony cel. Wiedza do tego konieczna, jest tak bezmierna, jak i niekompletna. Od personelu medycznego oczekuje się, iż będzie on działał szybko i konsekwentnie, nawet gdy troska o jednego człowieka będzie wymagała zaangażowania sztabu ludzi i pokierowania ich pracą (technicy ambulatoryjni, pielęgniarki w systemach zmianowych, inżynierowie nadzorujący pracę systemów dostarczających tlen). To co czyni medycynę tak niesłychanie interesującą, a jednocześnie budzi ogromny niepokój, to nie tylko fakt, że stawka jest nieprawdopodobnie wysoka, ale również to, że liczba oraz poziom skomplikowania czynników, które wpływają na osiągane wyniki, jest niezmiernie duża.
A. Gawande: Lepiej. Zapiski chirurga o efektywności medycyny.
Wydawnictwo Znak. Kraków 2011, s. 11.

Akredytacja jest najskuteczniejszą i sprawdzoną na świecie metodą zapewnienia wysokiej jakości świadczeń. Koncentruje się głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są mierzalne kryteria oceny placówek opieki zdrowotnej zwane standardami akredytacyjnymi
www.cmj.org.pl

W roku 2017 Wielkopolskie Centrum Onkologii otrzymało Certyfikat Akredytacyjny.
Aby utrzymać wysoki poziom spełnienia standardów akredytacyjnych Szpital podejmuje intensywne działania na rzecz doskonalenia zaimplementowanych rozwiązań, wypracowanych procedur. Wśród działań o najwyższym znaczeniu dla jakości leczenia i opieki należy wskazać: działalność licznych zespołów i komitetów, szkolenia skoncentrowane na problemach konkretnych jednostek (szkolenia u źródła powstawania problemów), tworzenie i udoskonalenie centralnej bazy rejestrowania medycznych zdarzeń niepożądanych, uwzględniające wyniki analiz hospitalizacji noszących znamiona potencjalnych zdarzeń niepożądanych, interdyscyplinarne spotkania poświęcone pogłębionym analizom, szczególnie skomplikowanych przypadków, tworzenie baz danych służących rzetelnej ocenie odległej skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych (follow-up), tworzenie unitów zapewniających holistyczne, zorganizowane podejście do leczenia skoncentrowanego na efektach bliskich i odległych (BCU – breast cancer unit) oraz szereg innych pomniejszych działań i inicjatyw. Dokładamy starań, by podtrzymać wyrażoną przez wizytatorów zewnętrznych pozytywną opinię o naszym szpitalu, jako o organizacji o ugruntowanej samoświadomości, nowoczesnej i uczącej się.
Działając w zgodzie z wymaganiami akredytacyjnymi zyskujemy komfort i bezpieczeństwo.

SYSTEM ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ wg ISO 9001
Centrum utrzymuje certyfikowany System Zarzadzania Jakością na zgodność z normą ISO 9001.

INTEGRACJA AKREDYTACJI Z SZJ wg ISO 9001
System Akredytacji oraz System Zarządzania Jakością stanowią de facto jeden scalony system zarządzania ukierunkowany na jakość leczenia i bezpieczeństwo pacjentów oraz pracowników.
Funkcjonujący w Centrum system obejmuje całą strukturę organizacyjną szpitala, w tym jednostki zamiejscowe, w zakresie: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, profilaktyki, diagnostyki, interdyscyplinarnego leczenia chorób nowotworowych, rehabilitacji leczniczej oraz innych usług powiązanych.