Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa produktów do żywienia do i pozajelitowego

Numer zamówienia:

350/102/2020

« Powrót do szczegółów zamówienia

zmiana terminu

Poznań, dnia 08.02.2021
EZ/350/102/2020/123Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.nr 102/2020
dotyczy: Zakup i dostawa produktów do żywienia do i pozajelitowego


Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Składanie ofert do dnia 16.02.2021 do godz. 08.00
Otwarcie ofert w dniu 16.02.2021 o godz. 12.00

Jednocześnie Zamawiający podaje identyfikator postępowania niezbędny do złożenia oferty na miniportalu w formie elektronicznej:

bb38a481-3b4a-4f76-b302-93277d5c4429
UWAGA:
Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.
Z poważaniem,
z-ca Dyr. ds. ekonomicznychmgr inż. Magdalena Kraszewska
Opracował: Sylwia Krzywiak, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 061 8850 644, zaopatrzenie@wco.pl

« Powrót do szczegółów zamówienia