Komunikat Dyrektora  Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu w sprawie możliwości odbioru indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów leczonych  do 1995roku
Komunikat Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu w sprawie możliwości odbioru indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów leczonych do 1995roku

Zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, Dyrekcja Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu informuje, że planowana jest kasacja dokumentacji medycznej pacjentów, którzy zakończyli leczenie w Wielkopolskim Centrum Onkologii do 1995 roku.

Osoby zainteresowane  uzyskaniem dokumentacji medycznej, do której  mają potwierdzone prawo  (pacjent; jego przedstawiciel ustawowy lub w razie śmierci pacjenta osoba upoważniona przez niego za życia do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu,) mogą odebrać dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku wraz z odpowiednim upoważnieniem  u Kierownika Sekcji Rejestracji i Dokumentacji Chorych z Archiwum Wielkopolskiego Centrum Onkologii,

Tel(61 ) 88 50 599 do dnia 30 czerwca 2016 roku.

Po upływie tego terminu w/w dokumentacja zostanie zniszczona.