Forum Mlodych Naukowców 26.11.2015

Gratulujemy Młodym Naukowcom! 🙂
Nagrody otrzymali:

1 m-ce – Dawid Radomiak, Zakład Fizyki Medycznej, Wielkopolskie Centrum Onkologii
2 m-ce – Jolanta Tomczak, Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Najlepszy plakat: Katarzyna Białas-Kulesza, Warmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii

Do zobaczenia za rok!