(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat
Wielkopolsko – Lubuski Program Standardu Postępowania Diagnostyczno – Terapeutycznego w Guzach Serca = Wielkopolsko-Lubuski Rejestr Guzów Serca
Wielkopolsko – Lubuski Program Standardu Postępowania Diagnostyczno – Terapeutycznego w Guzach Serca = Wielkopolsko-Lubuski Rejestr Guzów Serca

Szanowni Państwo!
    Nowotwory serca należą do bardzo rzadkich schorzeń tego narządu. Ze względu na rzadkość, niejednorodność histopatologiczną i pewną odrębność związaną z lokalizacją narządową, brak jest ustalonych schematów postępowania diagnostycznego, uwzględniającego różnicowanie z guzami przerzutowymi, ze skrzeplinami wewnątrzsercowymi, wegetacjami na zastawkach w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia, wegetacjami w przebiegu chorób tkanki łącznej czy zakrzepowych zmian na zastawkach w przebiegu rozsianej choroby nowotworowej o innej pierwotnej lokalizacji (tzw. endocarditis marantica). Istnieją nieliczne prace oceniające wyniki leczenia kardiochirurgicznego w ramach pojedynczych ośrodków. Nie są ustalone także standardy chemioterapii w przypadku guzów złośliwych, a nawet jej rutynowe stosowanie bywa przedmiotem dyskusji.
    Celem utworzenia Wielkopolsko-Lubuskiego Rejestru Guzów serca jest poprawa opieki nad pacjentami z guzami serca i próba stworzenia standardu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Dlatego pragniemy zaprosić Państwa do współtworzenia rejestru, który pozwoli nam uaktualnić wiedzę w zakresie:

  • Częstości występowania pierwotnych niezłośliwych i złośliwych guzów serca
  • Częstości występowania guzów przerzutowych do serca i osierdzia w przebiegu choroby nowotworowej o pierwotnie innej lokalizacji
  • Częstości występowania skrzeplin wewnątrzsercowych nasuwających podejrzenie pierwotnego guza serca, z uwzględnieniem lokalizacji oraz choroby podstawowej, w przebiegu której powstały.
  • Częstości operacji kardiochirurgicznych wykonywanych z powodu łagodnych i złośliwych guzów serca w naszym regionie
  • Częstości występowania skrzeplin wewnątrzsercowych, wymagających postępowania kardiochirurgicznego.
  • Objawów, występujących u pacjentów z guzami serca
  • Optymalnego zakresu badań diagnostycznych w wypadku stwierdzenia guza serca
  • Stosowanych opcji terapeutycznych, zwłaszcza z uwzględnieniem roli leczenia kardiochirurgicznego, torakochirurgicznego, bezpieczeństwa leczenia przeciwkrzepliwego oraz stosowania chemioterapii w przypadku nowotworów złośliwych

    Na przeprowadzenie badania uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (uchwała nr 696/10).
    Udział Państwa w badaniu polegać miałby na zgłaszaniu pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem na podstawie badania obrazowego guza pierwotnego serca/osierdzia lub przerzutu do serca/osierdzia do dr n med. Hanny Wachowiak-Baszyńskiej z I Kliniki Kardiologii UM (tel: 609-529395) lub do dr n med. Sławomira Katarzyńskiego z Kliniki Kardiochirurgii UM lub przesłaniu na adres guzyserca@kardioserwis.pl formularza zgłoszenia przypadku. Ze względu na wymogi Ustawy o Ochronie Danych Osobowych konieczne jest uzyskanie zgody pacjenta na umieszczenie jego danych w rejestrze wg przygotowanego i zaakceptowanego przez Komisję Bioetyczną formularza zgody i informacji dla pacjenta.
    Mamy nadzieję, że wspólny udział w powyższym badaniu pozwoli uaktualnić wiedzę na temat guzów serca i przyczynić się do poprawy rokowania u pacjentów z nowotworami złośliwymi serca.
Z poważaniem,

Dr n med. Hanna Wachowiak-Baszyńska        Prof. dr hab. n med. Stefan Grajek
Tel: + 48 609-529395                                Tel: +48 61 8549146
                                                             Fax: +48 61 8549094