(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat
INFORMACJA DLA PACJENTA
INFORMACJA DLA PACJENTA

Szanowni Państwo,
    Zostaliście przez swojego lekarza poinformowani o stwierdzeniu w badaniu echokardiograficznym nieprawidłowego tworu w obrębie serca. Samo badanie echokardiograficzne nie pozwala w większości przypadków rozstrzygnąć, jaki jest charakter tego tworu. Wymaga to przeprowadzenia dalszych badań, które pozwolą postawić diagnozę i zaplanować odpowiednie leczenie, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Twory w sercu należą stosunkowo rzadkich znalezisk. Najczęściej są one wynikiem nieprawidłowego krzepnięcia krwi wewnątrz jam serca, pozostając w związku z jego ścianą i mają histologiczną budowę skrzepliny. Czynniki sprzyjające ich powstawaniu są jednak rozmaite, gdyż skrzepliny wewnątrzsercowe powstawać mogą w przebiegu wielu chorób serca, chorób reumatycznych (tzw. choroby tkanki łącznej), mogą być wyrazem wrodzonych lub nabytych zaburzeń krzepnięcia krwi a także wikłać choroby nowotworowe. Ponadto mogą być również następstwem procesów zapalnych obejmujących serce i wtedy stwierdza się w ich obrębie obecność bakterii i/lub grzybów chorobotwórczych dla człowieka. Serce bywa też narządem w którym mogą powstawać pierwotne nowotwory, bywa też miejscem przerzutów odległych w nowotworach innych typów, może także – przez ciągłość – być objęte naciekiem nowotworowym wywodzącym się pierwotnie z innych narządów klatki piersiowej.
    Współczesna epidemia chorób układu sercowo-naczyniowego, jak również chorób nowotworowych sprawia, że dane na temat częstości występowania guzów serca opracowane na podstawie obserwacji w ubiegłym stuleciu mogą być już mocno nieaktualne. Jednocześnie, są to schorzenia na tyle rzadkie i o tak różnorodnym charakterze, że jedynie dla niektórych z nich istnieją standardy leczenia, opracowane na podstawie wyników badań z randomizacją. Zwłaszcza w wypadku najrzadszych z wymienionych powyżej schorzeń – pierwotnych, złośliwych guzów serca, które mogą prezentować różne typy histologiczne – nie jest to możliwe do tej pory, gdyż w piśmiennictwie medycznym dostępne są opisy jedynie niewielkiej liczby pacjentów. W wielu przypadkach nowotworów złośliwych serca wydaje się, że największą szansą całkowitego wyleczenia jest jak najwcześniejszy zabieg kardiochirurgiczny.
    I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, we współpracy z innymi Klinikami oraz ze Szpitalami z województw wielkopolskiego i lubuskiego tworzy rejestr pacjentów z guzami serca. Celem rejestru jest uwidocznienie skali problemu, wskazanie na częstość występowania poszczególnych typów guzów serca, analiza objawów klinicznych im towarzyszących, a także ocena efektywności aktualnie stosowanych metod leczenia i w ten sposób ustalenie tych najskuteczniejszych. Prowadzony przez nas rejestr jest zgodny z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, wszelkie informacje są objęte tajemnicą lekarską a dostęp do danych, pozwalających na identyfikację pacjentów biorących w nim udział, posiadają jedynie lekarze bezpośrednio leczący oraz kierownicy tematu: dr n. med. Hanna Wachowiak-Baszyńska – adiunkt w I Klinice Kardiologii UM w Poznaniu oraz prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek – kierownik I Kliniki Kardiologii UM w Poznaniu.
Analiza wyników i ich publikacja obejmie jedynie w pełni anonimowe dane. Wyrażenie zgody na umieszczenie Państwa danych w rejestrze jest dobrowolne i nie wpłynie na dalsze postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne, ale przyczyni się w istotny sposób do poprawy zarówno opieki medycznej jak i wyników leczenia pacjentów z tymi rzadkimi schorzeniami.