(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat
XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej – sprawozdanie
XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej – sprawozdanie

Tematyka konferencji obejmowała: Nowotwory miednicy mniejszej. Postępy w chirurgii onkologicznej oraz Węzeł chłonny wartowniczy.

Wśród zaproszonych gości byli europejscy eksperci oraz członkowie Towarzystw zrzeszających przedstawicieli innych zabiegowych specjalności onkologicznych.

Na konferencji prezentowane były prace Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej I:

  1. Murawa Dawid, Nowaczyk Piotr, Połom Karol, Spychała Arkadiusz, Wasiewicz Janusz, Murawa Paweł „Ocena wyników biopsji węzła wartowniczego w raku jelita grubego” – prezentacja ustna.

  2. Niziołek Aleksander, Murawa Dawid, Połom Karol, Murawa Paweł „Znaczenie kliniczne śródoperacyjnego badania węzła wartowniczego w czerniaku skóry i raku gruczołu piersiowego” – prezentacja plakatowa.
 
  3. Połom Karol, Murawa Dawid, Murawa Paweł „Rozpoznanie DCIS w biopsji mammotomicznej – niedoszacowanie zmiany inwazyjnej i kwalifikacja do biopsji węzła wartowniczego” – prezentacja plakatowa.
 
  4. Murawa Paweł, Wasiewicz Janusz, Szymaniak Maria, Nowaczyk Piotr, Murawa Dawid „Chirurgiczne leczenie raka przełyku w materiale Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej I Wielkopolskiego Centrum Onkologii w latach 1988 – 2009” – prezentacja plakatowa.
 
  5. Adamczyk Beata, Murawa Dawid, Cholewiński Witold, Uściniak Mariusz, Spychała Arkadiusz, Połom Karol, Murawa Paweł „Radioizotopowa metoda lokalizacji podejrzanych niepalpacyjnych zmian gruczołu piersiowego z jednoczasową biopsją węzła wartowniczego (SNOLL) – doświadczenia własne.
Ww. prezentacja otrzymała III miejsce w sesji plakatowej.

W tym samym czasie podczas Zjazdu PTCHO miała miejsce XXVII Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Węzeł Wartowniczy” zorganizowana przez dr hab. Arkadiusza Jeziorskiego – Kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej w Łodzi.

Wśród zaproszonych wykładowców był prof. Paweł Murawa, który zaprezentował wykład pt.: „Nowości: technika SNOLL” oraz dr Dawid Murawa „Węzeł wartowniczy jako element kontrolowanych badań klinicznych w jelicie grubym i odbytnicy”.

Sylwia Kujanek
(Sekretariat Oddziału Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej I)